Jste zde


Kouzelně charismatická Lucie Bílá - 7. 4. 1966
Magica Bohemica

V jejím životě je na dominantním postu číslo 3 a nejvíce odkrývá charakter její osobnosti. Dává bystrou inteligenci, bohatou představivost a otevřený vstřícný přístup k životu. Usiluje o pravdu a nic než pravda ji neuspokojí, ať už ji hledá kdekoli. Neměla by se do ničeho zbrkle vrhat, když není předem přesvědčena o správnosti svého rozhodnutí. V pozdějším věku začne více studovat hudbu, pravděpodobně ji spojí s léčitelstvím. Vibrace 3 je pronikavě nezávislá, usiluje o naprostou svobodu projevu a pohybu a nemůže být spoutána. Má tendenci vidět vše z té lepší stránky. Je plna nápadů, má dar rychle myslet, zábavně a dost originálně. Nemá strach lišit se od druhých. Je také upřímná, její vřelý a uvolněný způsob řeči ve vás vzbudí pocit, že ji znáte vlastně odjakživa.

 

Své přátele si vybírá, seč může vyhýbá se společenskému dění. Tajně touží stáhnout se do pozadí a ve své samotě a duševní převaze se věnovat tvorbě něčeho cenného pro svět. Sedmička - den narození - je tzv. malá Karma - přináší, životní problémy a strasti, z kterých si má vzít ponaučení. Paní Lucie dokáže navázat kontakty s lidmi z jakýkoliv společenských vrstev. Velmi ráda pomáhá druhým lidem, umí se vžít do problémů, poradit a utišit. Lákají alternativní způsoby léčení, záhady jakéhokoliv druhu, trápí ji zdevastované životní prostředí. Ve svém životě si vše musí vyzkoušet na vlastní pěst, neřídí se žádným varováním, musí se spálit aby mohla zase vstát jak Fénix z popela a vydat se na další pouť poznání a poučení, řídí se jen vlastními pravidly a svým přirozeným rozumem. Osobní pády ji utužují a posouvají dál v jejím duševním růstu. Má obrovský smysl pro spravedlnost. Je schopna hlubokých citů a ty též dokážete navodit jiným. Své soukromí si snaží chránit. Často šokuje svým oblečením a ztřeštěným smyslem pro humor. Vytříbené způsoby, umělecké sklony a citlivost jsou esencí čísla sedm. V jistém údobí života bude zpravidla hodně cestovat. Přitahuje ji moře. Má skon obávat se budoucnosti, potřebuje mít finanční jistotu, aby ji vlny osudu nesmetly. Značnou část peněz však věnuje na charitativní účely.


Životní číslo 6: Je hluboce senzitivní romantik, své štěstí a harmonii nachází v rodině. Nemá ráda hádky. Děsí ji negativní kritika své osobnosti a vzhledu, protože na si svém zevnějšku hodně zakládá, musí vypadat skvěle za každých okolností. Dokáže být velmi vynalézavá, má potřebu přetvářet a slaďovat, ať jde o lidi, hudbu, barvy či tvary. Peníze si k ní často najdou cestu samy, jako výsledek vlastního nadání a píle. Je hluboce spjata s přírodou, miluje čas strávený venku, v blízkosti tichých lesů a zpívajících potoků, což uklidňuje její emoce. Je obdařena vrozenou láskou k dětem a zvířatům. Složené životní číslo*): Řečnická výmluvnost a nadání k hudbě, výtvarnému umění a herectví. Živý temperament a silný osobní magnetizmus je na štědrost lidí zvlášť slibný, pokud jde o získávání peněz, přijímání darů a pozorností od ostatních. Toto číslo jí přináší zaručený úspěch v kariéře, ale číslo 16(složené realizační číslo) jí bere štěstí v partnerských vztazích. 6 je číslem lásky, romantiky a rodiny, trojka naopak volá po nezávislosti, zde nastává drobný rozpor. Co s tím? Kompromis, tolerance, stabilita, vzájemná vyvážená partnerská podpora, jednou ustoupí ona jednou on. Jako člověka, který neustále činí kompromisy i vnímají i ostatní, což prozrazuje její číslo osobnosti 11.


Jméno Lucie 18 a 9, tyto čísla se hojně vyskytují u jejího původního jména Hana Zańáková, hrají tedy v jejím životě významnou roli. Podle prastarých učení je devítka filantropické číslo duchovního porozumění a odpovědnosti k druhým, číslo analytické, jež naslouchá hlasu vnějšího světa i hlasům nitra. Často bývá netrpělivá k pomalejšímu myšlení druhých. Mnoho lidí je dojato její viditelnou vnitřní krásou, až dětsky prostou zranitelností a cítí, že by ji měli ochraňovat. Její prvotní instinkt je dát, nechat jít, ať se zítřek o sebe postará sám. 18 symbolizuje materialismus, který se ze všech sil snaží zničit duchovní stránku povahy. Varuje před zradou a klamem "přátel" i nepřátel a také před nebezpečím živelných pohrom (toto varování je i u čísla 14). Jediným způsobem jak zmírnit jeho vliv na život jsou duchovní prostředky: neúnavně a opakovaně čelit zradě a nenávisti ostatních štědrostí, láskou a odpuštěním, oplácením zlého dobrým, přívětivostí za krutost… A to je nejtěžší zkouška kvality duše, zdroj inspirace a osvícení. Jen tak může zvítězit nad omezeními čísla 18 jak v duchovním, tak materiálním světě.


Číslo duše 14 a 5. Číslo pět reprezentuje komunikaci, pohyb a všestrannost. Komunikace a vše co má vztah ke sdělovacím prostředkům, se pojí s číslem 14. Časté změny v oboru a v jakýchkoliv partnerských vztazích jsou zpravidla prospěšné. Spekulativní záležitosti jsou úspěšné. Je riskantní důvěřovat těm, kteří klamou. Spoléhat na druhé je ošidné. Je třeba věřit své intuici, sobě a svému vnitřnímu hlasu.


Další vlastnosti: Dar ze všeho vždy vyváznout, vzchopit se a jít dál za svým úspěchem. Manuální nebo myšlenková pohotovost; obratnost. Vždy jí bude více vyhovovat, když budete pracovat sama pro sebe za všechno o si zodpovídat a mít přehled o svých financích. Má schopnost vkládat své hluboké city do práce a cele s ní splynout, tak bezpečně spojí harmonickou jednotu fyzické a inspirační roviny. Měla by se naučit spoléhat na svou intuici, pozorněji naslouchat svému vnitřnímu hlasu či svědomí a vyvažovat intuici rozumem. Jednat podle prvního popudu, ale pokaždé pečlivě zvážit situaci. Snažit se ve svém životě dosáhnout emocionální síly, neboť se často ocitá v situacích, kdy musí čelit nešetrným slovům a činům druhých.


Číslo štěstí Lucie Bílé: POKORA a OBEZŘETNOST. Varuje před chybami v úsudku a důvěrou v ty, kteří si to nezaslouží. I ona má moc měnit věci a předejít neúspěchu. Vytýčí si svůj cíl, je obezřetná, naučí se potlačit "duševní lenost" a rozvinout duševní agresivitu. Tak dosáhne uskutečnění svých záměrů a splnění snů.


Lucie a vztahy: Ve vztahu je v zásadě věrná. Je schopna hluboké a něžné lásky, ale své city si zároveň žárlivě střeží. V milostném vztahu potřebuje určitou míru nezávislosti, ale zároveň ji těší společnost milého partnera, s nímž bude chodit do společnosti a probírat s ním každodenní události a problémy. Manželství funguje jen tehdy, je-li svoboda absolutní. Život s ní není nikdy fádní, ale partner musí pamatovat na to, že její přátelé jsou pro ni velmi důležití a že vždy dělá víc věcí zároveň. Najde-li ve své lásce spřízněnou duši, která ji chápe, rozumí jí a podporuje ji v jejích činnostech, pak takový vztah staví na žebříčku hodnot velmi vysoko. Ve svém životě má silnou potřebu harmonie, žije-li v neharmonickém společenství stálého neladu a stresu, zpravidla to poznamená její zdraví sníženou odolností a neurotickými obtížemi. Je inteligentní a tvořivá, ale často jí schází sebedůvěra, má potřebu mít v partnerovi oporu, který ji bude pošťuchovat k činu. Vztah k druhému člověku bude vždy stavit na nejvyšší místo v žebříčku hodnot a bude pro ni vždy těžké vymanit se s nevyhovujícího vztahu, protože samotu těžko nese. Pokud chce být v životě šťastná i v partnerství bude se muset zřeknout slávy a výsadního postavení. Pozorná, laskavá a citlivá milenka s velmi výraznou sexualitou. Měla by si najít partnera se stejnou rovinou dovednosti nebo s vícerými čtyřkami či sedmičkami. Partneři s jinými čísly jí v její sexuální aktivitě nestačí a zde nastává značný problém a zklamání.
*) Složená čísla odhalují nebo indikují karmické vlivy a patří spirituální stránce života. Nastiňují to co je skryté a probíhá takzvaně za scénou.


Poznámka: To je Lucie Bílá opravdu jen v kostce, celou numerologickou analýzu a další zajímavosti si můžete přečíst na mých webových stránkách.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakceHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více