Jste zde


Kalendář na duben neboli Jména v číslech - týden první
Magica Bohemica

Čísla našeho jména tvoří nedílnou součást celkového numerologického rozboru, jsou velmi důležitá, nesou v sobě určitý znak individuality a odlišují nás od lidí, kteří mají stejná čísla data narození. Na čísla jména se můžeme podívat z více pohledů. V tomto článku se budeme věnovat aktivnímu číslu.
K převodu písmen do čísel používám chaldejsko – hebrejskou kabalu (z knihy Hvězdná znamení – poz.aut.)  - viz článek s tímto názvem.
Jméno, které převedeme do čísel se nazývá aktivní číslo. Má-li aktivní číslo jednoduché (čísla 1-9) i složené číslo (čísla 10-52) budu je psát vždy v tomto tvaru např. 12/3; trojka je součet čísla dvanáct (1+2=3).

 

Slovo týden převedené do čísel je v součtu číslo jedenáct – kompromis (umlčený lev – zaťatá pěst). Dvě síly nebo dvě touhy stojí proti sobě a musí se s konečnou platností spojit k dosažení štěstí. Přesto i potom musí zůstat samy sebou, protože každá má svou hodnotu. Často se vám v životě může stát, že stolíte mezi dvěma možnostmi volby, obě možnosti se vám zdají dobré, nevíte ke které se přiklonit, nechte to být učiňte kompromis a obě možnosti využijte tak aby se vzájemně doplňovali, ale každá měla svou rovnocennou hodnotu. Umlčený lev znamená, že něco nebo někdo brání či zdržuje vaše rozhodnutí, ale zaťatá pěst nalezne vždy východisko i ze zlé situace, vytěží ze „skrytých zkoušek“ to nejlepší ponaučení a uhne před zradou od ostatních. 11 -  je také mistrovské číslo, spirituální a magické. Mistrovská čísla jsou také 22 a 33. V některých případech nemůžou být sečtena podle zákona numerologie na jednoduchá čísla.

 

Končí 13. týden – obrození – změna – něco končí, nové začíná.

1.  – vůdce
Hugo: aktivní číslo – 21/3. 3: bude mít rád společnost, bude komunikativní, aktivní, harmonický a velmi přitažlivý přátel, mnohostranní činorodý společník a skvělý milovník. Občas ho můžou ostatní považovat za povrchního se sklonem k unáhlenosti, bezprostřední akci, hněvu a roztěkanosti. 21: Je znázorňována jako „vesmír“ – „svět“. Slibuje všeobecný úspěch a zaručuje vzestup, pocty, ocenění a vysoké postavení v životě a kariéře. A jistotu konečného vítězství nad veškerou nepřízní osudu, nad všemi protivníky. Znamená vítězství po dlouhém boji, po dlouhém zasvěcování, po mnoha duchovních zkouškách a prověřování odhodlanosti. Je to velmi šťastná vibrace – číslo karmické odměny. Abychom dosáhli příznivé jmenné vibrace při součtu jména a příjmení, číslo 3 a 21 spojujte s příjmením kde se po součtu objeví 2, 3, 6, 7, 11, 12, 15 a nespojujte s 1, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 22 – vždy by mělo vyjít v celkovém součtu složené číslo – realizační číslo.

 

14. týden – pohyb – výzva – cestování a komunikace

2. – intuitivní a starostlivá
Erika: aktivní číslo – 11; viz. výše. Spojujte s příjmením kde se po součtu objeví 2, 3, 4, 6, 8, 9, 22 a nespojujte s 1, 5, 7, 11.

3. – společenský
Richard: aktivní číslo – 18/9. 9: Moudrý rádce s vysokými ideály, které se snaží prosazovat, analytik se schopností proniknout k jádru věci, neobyčejně tvořivý a plný nápadů. Někdy trpí nedostatkem sebedůvěry a mají sklon k ješitnosti, je zranitelný a naivní. 18: Je třeba neúnavně a opakovaně čelit zradě a nenávisti ostatních štědrostí, láskou a odpuštěním, oplácením zlého dobrým, přívětivostí za krutost… Buďte prozíraví a důležité věci plánujte na 3. a 6. , zdůrazněte a zvyšte moc čísla 6 všude tam kde je to možné,např. v adrese, telefonním čísle. Spojujte s příjmením kde se po součtu objeví 1, 4, 5, 6, 8, 11 a nespojujte s 2, 3, 7, 9, 22.

4. – dovedná
Ivana: aktivní číslo – 14/5. 5: Komunikace. Bystrá, neúnavná, temperamentní milovnice změn a výzev s živelnou potřebou společenského života. Otevřená, často se měnící, impulsivní, neklidná, nestálá a nespolehlivá s touhou po vzruchu a riskování, neuvážená a stále slibující. 14: Časté změny v oboru a v jakýchkoliv partnerských vztazích jsou zpravidla prospěšné. Spekulativní záležitosti jsou úspěšné. Pohyb a cestování, spojené s poznáváním lidí a zemí, přináší štěstí. Je riskantní důvěřovat těm, kteří klamou. Spoléhat na druhé je ošidné. Věřte své intuici, sobě a svému vnitřnímu hlasu. Spojujte s příjmením kde se po součtu objeví 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 22 a nespojujte s 2, 4, 8, 11, 12.

5. – komunikativní
Miroslava: aktivní číslo – 28/1. 1: Vedoucí. Ambiciosní idealistka s touhou po úspěchu a uznání, se schopností své novátorské myšlenky prosadit. Někdy může být až moc tvrdohlavá, špatně snáší podřízenost se sklonem k nevázanému chování a agresivitě. 28: Je číslem matoucích a znepokojujících protikladů. Symbolizuje osobu s dobrými předpoklady, téměř geniální, s obrovskými možnostmi a schopností dosáhnout v životě impozantního úspěchu. Pečlivě se zajistěte pro budoucnost, jinak hrozí možnost absolutní ztráty a vy budete v životě začínat znovu a znovu. Vlivem přílišných důvěrností, mocného odporu nepřátel a konkurentů a nebezpečí vážných proher u soudu. Negativní aspekty zmírníte procvičováním moudrosti a opatrného plánování. Platí zásada: než skočíš, podívej se dolů. Spojujte s příjmením kde se po součtu objeví 4, 5, 8, 9, 13, 14, 17, 22 a nespojujte s 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16.

6. –  rodinná
Vendula:  aktivní číslo – 30/3. 3; výše. 30: Umí se otočit zpět a bilancovat své skutky. Své přátele si vybírá a hned tak si někoho k tělu nepustí, vybírá si také společnost. Do společnosti, která by jí nic nepřinesla nevstoupí. Je ráda sama, kdy se většinou věnuje svým myšlenkám, sepisováním či něco tvoří. Spojujte s příjmením kde se po součtu objeví 2, 3, 6, 7, 12, 14, 15, a nespojujte s 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 22.

7. – tajemný
Heřman:  aktivní číslo – 22: Varuje před chybami v úsudku a důvěrou v ty, kteří si to nezaslouží. Je třeba opatrně postupovat v osobních i pracovních záležitostech. I on máš moc měnit věci a předejít neúspěchu. Vytyč si svůj cíl, buď obezřetný, naučte se potlačovat „duševní lenost“ a rozvinout duševní agresivitu. Tak dosáhneš uskutečnění svých záměrů a splnění snů. 22 -  je také mistrovské číslo, spirituální a magické.Spojujte s příjmením kde se po součtu objeví 1, 2, 4, 5, 8, 11a nespojujte s 3, 6, 7, 9, 22.

8. – vyrovnaná
Ema:  aktivní číslo – 10/1. 1; výše. 10: Číslo vzestupu a pádu, podle přání, obsahuje i opačnou polaritu. 10 je schopna vyvolat odezvu nesmírné lásky nebo nenávisti – respektu nebo strachu. Každá událost je sebeurčující. 10 je symbolem světla (LIght) a lásky (LOve) a obsahuje kód: představit (Image) 10  poručit (Ordain). Představ si a bude! Poruč a stane se! Tvoříme-li s láskou a  positivně myslíme na to co chceme stvořit, dílko se setká s harmonií úspěchu. Tvoříme-li se zlobou a negativně myslíme na to co chceme stvořit, stvoříme vlastní pád a sami sebe zničíme – zahubíme. Dar tvoření musí doprovázet sebekázeň a nekonečný soucit jinak hrozí sebezničení. Kázeň musí mít přednost před dominancí. Spojujte s příjmením kde se po součtu objeví 3, 4, 5, 7, 9, 22a nespojujte s 1, 2, 6, 8, 11.

Pokračování příště…
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více