Jste zde


Ježíš Kristus z Nazaretu
Magica Bohemica

JEŽÍŠ - 17/8: Osmička je číslo úsilí a spříznění. Reprezentuje moudrost, trpělivost a zodpovědnost. Je také číslem finanční jistoty, opatrnosti, omezování, osobní disciplíny a sebekontroly. Tvar číslice naznačuje svůj smysl ve stvoření - jako kruh energie, ze které se duše stává fyzickou a z fyzického stavu se vrací do duševního (nekonečno).Číslo osm představuje tzv. velkou Karmu, to znamená, že si dotyčný přináší s minulých životů určité dluhy, problémy a úskalí, která nepochopil a nesete za ně odpovědnost.

 

17 - MÁGOVA HVĚZDA: Je obrazem lásky a míru, slibuje povznesení na duchu po životních strastech a těžkostech, se schopností překonat překážky v osobních vztazích i kariéře. Je to nadmíru příznivé číslo - "číslo nesmrtelnosti"- naznačuje, že osoba nebo jednotka jej přežije.


KRISTUS - 21/3: Tři reprezentuje idealismus, vyšší vzdělání, cestování do ciziny a náboženství. Je číslem optimismu, pohybu, rozpínavosti - Svaté trojice těla, mysli a ducha. Bůh ve své trojjedinosti vložil vědomí do bytostí, jež stvořil na Zemi.


KORUNA MÁGA: Je znázorňována jako "vesmír" - "svět". Slibuje všeobecný úspěch a zaručuje vzestup, pocty, ocenění a vysoké postavení v životě a kariéře. Znamená vítězství po dlouhém boji, protože "Koruna mága" je získána až po dlouhém zasvěcování, po mnoha duchovních zkouškách a prověřování odhodlanosti. A jistotu konečného vítězství nad veškerou nepřízní osudu, nad všemi protivníky. Je to velmi šťastná vibrace - číslo karmické odměny.


NAZARETSKÝ - 31/4: Čtyřka je číslo vůle, odhodlanosti, praktičnosti a fyzické zdatnosti. Reprezentuje individualismus, originalitu, vynalézavost a toleranci. Je číslem nekonvenčního chování a náhlých, nečekaných událostí a také geniality. Bůh vyvolal čtyřku pro její sílu vůle, protože potřeboval podmět k probuzení vědomí.


Číslo menší Karmy. 31 - SAMOTÁŘ - POUSTEVNÍK: Je velmi podobné číslu 30 - SAMOTÁŘ - MEDITACE: Číslo pohledu zpět, uvážlivých závěrů a duševní převahy nad ostatními. Náleží plně do duchovní sféry. Ve své samotě a duševní převaze se věnuje tvorbě něčeho cenného pro svět - sepisování myšlenek, které mohou změnit svět, nebo k uchování nebo rozvinutí osobního nadání. A to je vzor šťastného, úspěšného a užitečného života. Vibrace 31 je více uzavřená, soběstačná, osamělá a od ostatních izolovaná. Poměrně často se vyznačuje genialitou nebo vysokou inteligencí. V určitém nepředvídatelném okamžiku života vymění jeho žárné přísliby za mír a klid přírody nebo se stáhne do pozadí.


JEŽÍŠ KRISTUS NAZARETSKÝ - realizační číslo 15/6: Zase číslo lásky a duševní krásy. 15 - KOUZELNÍK: Značí hluboký esoterický význam, alchymistické vibrace, kterými se projevuje všechno magické. Je neobyčejně šťastné a nese s sebou esenci kouzlení. 15 je spojena s "dobrými společníky", řečnickou výmluvností a nadáním k hudbě, výtvarnému umění a herectví. Tito lidé jsou obdařeni živým temperamentem a silným osobním magnetizmem, výsledkem je nezvykle podmanivé charisma. 15 je díky svému mocnému působení na štědrost lidí zvlášť slibná, pokud jde o získávání peněz, přijímání darů a pozorností od ostatních.


Číslo duše - 21/3, dvojitá vibrace se jménem Kristus. Číslo osobnosti - 48/12/3 - také aktivní číslo jména EVA.: Číslo 3 - trojitá vibrace. 12 - OBĚTOVÁNÍ - OBĚŤ: Člověk bude opakovaně obětován plánům nebo intrikám ostatních. Číslo 12 upozorňuje na nutnost být ve střehu v každé situaci, dávat si pozor na licoměrnost těch, kteří jich využívají k dosažení vlastních cílů. Není dobré důvěřovat těm, kteří nabízejí vysoké postavení a je potřeba opatrně zkoumat jejich motiv. 12 reprezentuje vzdělávací proces na všech úrovních, nezbytné podřízení vůle a oběti potřebné k dosažení vědomostí a moudrosti v duchovní i intelektuální rovině. 1 představuje učitele a 2 žáka -posluchače. Když se odevzdá rozum pocitům, mysl osvítí odpovědi, které jsou hledány. Zahleďme se sami do sebe, abychom našli řešení. Pozornost, věnovaná potřebám vzdělání, ukončí trápení a přinese úspěch (jako by k nám promlouval sám Ježíš…) . Číslo iniciál 8, dvojitá vibrace s jménem Ježíš.


Kosmické číslo - 23 - KRÁLOVSKÁ LVÍ HVĚZDA: Poskytuje všeobecný úspěch. Zaručuje pomoc dobře postavených lidí a ochranu z vyšších míst. Je to velmi příznivé číslo. I když se může zdát celková numerologická analýza osoby méně příznivá, nic a nikdo nemůže čelit síle Lva a zvítězit!


Číslo štěstí pro dnešní "štědrý" den - 19, dvojitá vibrace s názvem Štědrý.
Poznámka: Kdo jste pozorně četli numeroskop na PROSINEC, tak jste se dozvěděli, že číslo devět je číslem Ježíše Krista, toto vychází z anglického jména JESUS CHRIST OF NAZARET, protože je angličtina nejvíce používaným jazykem na světě platí i toto, pro nás české lidi budou více příznačná čísla, která dává český překlad.


Z knihy Hvězdná znamení: 7 je číslo planety Neptun, vládce Ryb. Ryba je symbolem křesťanství v dobách Ježíšových, který se narodil ve věku Ryb. Zázraky prováděné Nazaretským byly neptunovské povahy, mysteriózní a ve své podstatě spirituální. (Neptun- citlivost, soucit, tajemství, spiritualita, léčení, zázraky, víra.) V horách mezi esejskými Ježíš strávil mnoho svých "ztracených let", kdy se učil astrologii a numerologii, kromě dalších věcí.


A proč tu píšu o sedmičce, když se ve výše uvedeném rozboru vůbec není?
Zkusme si vypočítat doslovný překlad anglického jména:


JEŽÍŠ KRISTUS Z NAZARETU
17/8 21/3 7 31/4 - 8 + 3 + 7 + 4 = 22 - POKORA A OBEZŘETNOST, 2 + 2 = 4. Duše - 26/8, osobnost - 59/14/5, celkový realizační výraz(sečtené číslo duše a osobnosti) - 13/4. Iniciály - 6, kosmické číslo - 28 - DŮVĚŘIVÁ OVEČKA - důvěřoval Idášovi a ten ho zradil. Jen jedna sedmička a co dál?


JEŽÍŠ KRISTUS Z NAZARETU Teď spočítáme čísla jména sestupně:
15713 2213463 7 51712546 3x 7 = 21, 2 + 1 = 3 - číslo svaté trojice,
6384 434719 6883791 7 + 8 + 7 + 7 = 29 - milost pod nátlakem - číslo
923 77281 572171 nejtěžší Karmy ze všech, prověřuje duchovní
25 5919 39388 sílu, zkouškami a strastmi obsahuje i vibraci
7 511 3327 mistrovské 11 a součtem dává soucitnou 2.
62 659 Tyto čísla pro nás odhalují Ježíšův vnitřní svět
8 25 a jeho poslání. Tímto sestupným výpočtem je
7 7 možné se dopátrat i ke zmíněné 9, spočítejte
si takto i jméno JEŽÍŠ KRISTUS NAZARETSKÝ. 7 + 8 + 3 = 18, 1 + 8 = 9.
Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakceHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více