Jste zde


Hlucké kruhy v obilí - II.
Magica Bohemica

Povídání o kruzích - astrolog Radim Grebeníček

 

Kruhy v obilí a jejich výskyt je v početnějším měřítku datován kolem 80 let. Zájem a podrobnější zkoumání odborníků v této oblasti kumuloval v Anglii a největší výskyt byl kolem Stonehange. Ke vzniku jednoho z obrazců se váže příběh jistého ufologa, který přímo zažil na vlastní oči formování obilí. Při jednom z večerních pozorování uslyšel podivné zvuky, náhle spatřil jak se obilí v lánu samo klade. Tento proces měl jistý řád, obilí se kladlo jakoby po neviditelné spirále v levotočivém směru. Spatřil proud světla a kumulující se energie, kterou blíže neindifikovatelným způsobem na sobě zaznamenal. Viděl nad polem jakési těleso, z kterého tento proud vycházel.


Tento samý úkaz by zřejmě o několik let dříve komentoval mystik a filosof Rudolf Steiner jako vortex vyzařující proud energie a světla. Pro vysvětlení dodávám, že netradiční jevy jsou vždy vnímány různým způsobem. V současnosti především přes vědecký model neboť naše doba je pro klenuta mentálním vědomím. Steiner dříve dosadil do vysvětlení svoji myšlenkovou koncepci filosofického poznání, která je mě osobně bližší. Kruhy v obilí jsou vždy určitým symbolem k jeho analýze můžeme použít symbolickou vědu hieroglifů a piktogramů. V horoskopu, který byl podle času, místa a data události sestaven nás na první pohled zaujme obdélník neb psaníčko.


Tato konfigurace je vymezena čtyřmi, planetami vzájemně spojenými dvěma opozicemi, které jsou harmonicky spojeny dvěma trigony a dvěma sextily. Mystická obálka může představovat jakousi bránu do trasendentních světů, situace projevená v tomto čase a prostoru vysokou senzitivitou se syntetizující a integrační povahou. Tvar obrazce je blízký symbolu Pluta - moc, síla, manipulace, krize, regenerace a je zosobňován bohem podsvětí Hádem, přeneseně se vším co je skryto či s kolektivním nevědomím, je nám tak vnuknuto všímat si a odhalovat naše nevědomí. Pluto v 6 domě tvoří ve 12 domě a to v Blížencích opozici hned na dvě planety Merkur a Venuši, což nám opět signalizuje nějakou positivní zprávu, která má být odhalena.


Neboť Merkur je poslem dobrých zpráv (vibruje s číslem 5 v jehož vibraci se tento rok nachází naše planeta) odhaluje prostřednictvím Venuše, že je na čase dostat se pod povrchnost věcí a pomíjivosti krásy hmoty, která začíná ukazovat své stinné stránky (mamon). Ascendent nebo-li čas vzniku symbolu se projevil v Raku - Matka příroda, je zde také Slunce (číslo 1) a planeta Saturn (číslo 8), nabízí se jednoduché pochopení: "Musíme nejdříve jakoby zemřít (zkušenost) abychom se mohli znovu narodit (pochopení) a vyplout z hlubin nevědomí na povrh vědomí (poučení) abychom zjistili, že zde nejsme sami, ale jsme součástí integrace celého řádu země.


V kvadrátu Jupiter - Luna dále promlouvá planeta Jupiter - vyšší skutečnost, prostřednictvím antické bohyně obilí Ceres/Demeter k větší skupině lidí právě symboly v obilí. Zajímavým aspektem je i to, že Mars s Uranem dají událostem a věcem příštím rychlý spád. Mart se svou silou, rychlostí a dynamikou ve spojení s Uranem ukazuje na změnu, která může být šokující až neočekávaná. Jako každá krize bude pociťována tíživě, avšak její regenerační působení na celý organismus světa bude blahodárný.


Falzifikáty???


V polovině července se v našich regionálních novinách objevil článek o tom, že kruhy které se objevili asi 3 týdny po těch hluckých u Újezce na Uherskobrodsku byli vytvořeny partou nadšenců a nepřímo bylo poukázáno na to, že i ty hlucké jsou falzifikáty. Jako nadšený pozorovatel jsem okamžitě reagovalo takto: Hlucké kruhy v obilí byli pravé, ty z Újezce jsem sice neviděla, ale je zřejmé, že pokud by se jednalo o pravý útvar nebyl by vytvořen těsně před setbou. Kruhy v obilí vytvořené přírodními či kosmickými silami neb energiemi ukrývají vždy poselství či zprávu pro lidstvo.


Taky je zvláštní to, že jsem se na ty kruhy opravdu jela podívat, ale něco jako by mi říkalo je zbytečné tak jezdit, jeď raději tudy, poslechla jsem tento hlas. Jela jsem na kole a koukala po krajině. Najednou jsem uviděla na poli poválané žito. O obrazec se nejednalo a bylo to na rovině, spíše to byli jen mapy, ani zde jsem se nesetkala s tím, že by byli klasy poskládány uměle a poškozeny. Zde si jen pohrálo parno, vítr a sucho, klasy ležely na zemi v cik-cak pásech a byli ohnuty v kolínkách.


Polednice


Všichni jistě znáte tento název jako jednu z básní z Erbenovi Kytice. Polednice není zlá Babice, která se zjevuje na poledne a krade děti, jak bychom se mohli mnozí domnívat, ale větrný vír. Na hluckém kotáru v oblasti, které se říkalo Nad lůčí pod Kobylisů, v místě kde se dnes nachází radarová věž asi kolem roku 1938 byla svědkem má babička tohoto úkazu: "Bylo velmi parné léto, obilí už bylo posečeno a hrstě se sušily na zemi. Najednou se od Kobylí hlavy (poz. vrch se součástí pásma Bílých Karpat) ze západu přihnal v pravé poledne vír a obrovskou rychlostí se zatočil na místě a sebral se země obilí, sloupovitě zmizel i s ním neznámo kam. Polednice se vracela ten rok vícekrát za 2 - 3 po sobě vždy se objevila ze stejného směru a přiletěla si kolikrát ji pro celé snopy obilí, které ukradla před zrakem majitele a jeho pomocníků." Můj děda k tomu dodává: " Polednice řádila i v obilí, které zrálo, některé klasy byly vytrhané, jiné poskládané k zemi, netvořily žádné obrazce, ale kruh po jejím řádění zůstával, vír vypadal jako souboj dvou sil, jedna ničí, druhá tvoří."


Poznámka


16.7.2003 - Hlucké kruhy posečeny, v datu opět figuruje číslo 16 (7) a v součtu celého data 19 (1). V tomto bodě se vám může zdát, že článek postrádá na aktuálnosti, není tomu tak, zatím není pole pooráno, tudíž kruhy zde stále jsou a to mnohem zajímavější než před setbou. Předtím zde proudila spíše kosmická energie, nyní je to energie země. Samozřejmě se mohu mýlit, ale mé pozorování na sobě samé, instinktivní duchovní nadhled, který od útlého dětství přes osobní proces dějů ve mně i v mém okolí získávám mi neustále dodává víru ve své vyšší Já, Boha a Universum.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více