Jste zde


Hlucké kruhy v obilí - I.
Magica Bohemica

Živelné katastrofy a kruhy v obilí se budou vyskytovat v tomto roce až neuvěřitelně často - původ jejich vzniku bude odhalen… Všechny tyto události vyvolají vlnu nadšení i vlnu pochybností, tento rok bude pro naši planetu velmi klíčový, jen na nás bude záležet zda necháme opět zvítězit mamon a materiálno nad duchovním smýšlením. Každý z nás může přispět i jednou jedinou pozitivní myšlenkou, svou pokorou, nekonečným soucitem a láskou k ozdravení naší planety… Viz, článek: Co nás čeká v roce 2003? I.

 Život v kruzích


Hlucké kruhy v obilí vznikly 26. 6. 2003 přibližně ve 4:30. Obrazec kruhů jak jsou vidět ze silnice připomíná postavu veselého skřítka s rozpaženýma rukama a roztaženýma nohama skákajícího na balonu. Podle mého názoru a jiných nadšenců zkoumajících tento fenomén o spojitost s Ufony vůbec nejde, zřejmě by se projevovali úplně jinak. Ve své fantasii jsem si vytvořila teorii tzv. energetického lisu, který je kumulací dvou informačních energií - energie vesmíru a energie země, vzduch a oheň(zemské jádro či zemská přitažlivost). Vesmír vibruje na základě Kosmického zákonu příčiny a následku - Všechny naše myšlenky a činy, jak pozitivní, tak negativní vysíláme do vesmíru, kde se odrážejí jak v zrcadle a znovu se vrací v podobě dobra či zla, podle toho jak si zasluhujeme. Co se týče vzniku kruhů, vždy se vyskytují na místech, které byli nějak historicky významné.


Stejně tak to je i v případě hluckých kruhů v obilí. Hluk je jednou z nejstarších osad naší vlasti a leží v oblasti starého osídlení doloženého archeologickými nálezy již 2000 - 2500 před Kristem. Město a jeho okolí je velmi historicky významná oblast kde se hodně ve středověku i jindy bojovalo, bylo zde prolito mnoho krve a bylo soustředěno mnoho positivní energie pro záchranu celé oblasti. Podle kronikáře Františka Hořínka byl Hluk v jedenáctém století hlavním městem Lucké provincie s hrdým hradem na Ostrožském kopci, hledícím odvážně a ostražitě ke slovenským hranicím. Právě tady se vytvořily kruhy v roce 2001 a to 15. července. Podle těchto zdrojů byl hrad při tatarských a kumánských vpádech na Moravu v letech 1252 až 1253 rozbořen a Hluk tak přišel o starobylou ozdobu a mocnou ochranu.


Všechny informace, které jsou z míst, lidí a věcí vysílány se uchovávají jak v Universu tak uvnitř Země a vracejí se tak prostřednictvím událostí či úkazů jako jsou třeba kruhy v obilí energie vesmíru se kumuluje ve vzduchu, který vytvoří vír, který skládá obrazec z klasů obilí, energie vesmíru skládá klas po klasu směrem k zemi a energie Země je svou přitažlivostí táhne dolů. Toto není hypotéza, ale připomínám jde pouze o domněnku. Co nám tímto přírodním úkazem chtějí Universum a Země říct, nám může prozradit numerologický rozbor události či horoskop, který byl podle mé intuice o času události vytvořen Radimem Grebeníčkem. Nejprve si rozeberme datum a název události. Pracovala jsem s oběma daty události, jak z datem vzniku prvních kruhů v obilí, tak i s letošním.Kruhy v číslech


V obou datech na prvním místě figuruje číslo 6, které vibruje s planetou Venuše - Symbolizuje ji šesticípá hvězda ze dvou propletených trojúhelníků, které představují spojení muže a ženy. Je číslem moudrosti, vzdělání, harmonie, lásky a romantiky. Peníze jsou získány láskou a tvořivostí. Den vzniku prvních kruhů je 15 - 15 je číslem hlubokého esoterického významu, alchymistických vibrací, kterými se projevuje všechno magické.


Číslo celého data události nám dá složené číslo 16, je znázorňováno starověkými Chaldejci jako"věž zasažená bleskem,ze které padá muž s korunou na hlavě je ho název je Rozbitá tvrz - hrad, který byl nájezdníky rozbořen. Toto číslo je také kosmickým odkazem či zprávou události, jeho výklad nám říká naslouchejme svému vnitřnímu hlasu, intuici a snům, které nás budou před nebezpečím varovat a nikdy je neignorujme. Je třeba se zřeknout výsadního postavení. Číslo 16 se objevilo i když jsem numerologicky zkoumala jednu z Buchlovských pověstí o Černém rytíři (viz. www.numerologie.ic.cz/modla.htm). 16 také figuruje v případě "předčasné" smrti presidenta Lincolna a rakouské císařovny Sissi (viz. SISSI - princezna nebes - část IV.) .


Jednoduché číslo data události i obou kosmických odkazů je mystická sedmička, která přitahuje záhady a váže se také k přírodě a zvláště k ekologii a zdravému životnímu stylu. Tento rok je číslem dne 26-partnerství, říká nám abychom si vzájemně pomáhali, byli štědří, zvláště k těm, kteří to potřebují. Naučili se šetřit a investovat jen do své budoucnosti. Součet nám dává 8, snažme se ve svém životě naleznout rovnováhu, vyvažovat svou energii moudrostí a úsudkem a ovládat ji jak už fyzicky, nebo mentálně, srdcem nebo mozkem. A jde především o schopnost vyvážit potenciál, kterým byl člověk obdařen, ať už ve formě mentální energie, geniálního nadání, vůdcovských schopností, slávy nebo lásky. Celý datum události je číslo 19 - princ nebes - slunce, vyšší ochrana, štěstí naplnění života, součet je jednička nebo-li nový začátek nová cesta. Kosmickým odkaz nás nabádá učit se pomocí zkušeností a poučit se z vlastních chyb, potlačit v sobě materiálno a být více v symbióze s vesmírem a s přírodou, chránit a rozvíjet kulturní odkazy, které nám zde zanechali naši předkové pro další generace.Buďme více senzitivní a empatičtí. Mistrovské číslo 22 (spirituální a magické osvícení) v sobě skrývá toto poselství: "Naučte se být pokorní a obezřetní, každý z vás má sílu měnit věci a předejít neúspěchu. Vytyčte si svůj cíl, naučte se potlačovat "duševní lenost" a rozvinout duševní agresivitu. Tak dosáhnete uskutečnění svých záměrů a splnění snů." Každá osoba, naše myšlenky, činy a skutky v našem životě přispívají bezpodmínečně nesmírně důležitě k naší životní cestě a všechno to do sebe zapadá jako velmi složitá skládanka.Hlucké kruhy v obilí a jejich tvary


Prvních kruhů v obilí na Ostrožském kopci bylo pět. Centrální velký kruh měl průměr třicet pět metrů a kolem něj byl na každou světovou stranu jeden menší v průměru osmimetrový. Paní, která zřejmě jako první viděla i ty letošní mi k tomu řekla: "Den před tím bylo velké horko v noci jako by se zvedl velký vítr, tak silný až se třásly tabulky v oknech, byl to jen okamžik." Ten rok se kruhy objevili i na jiném místě u Hluku zvaném Liští hora, toto místo je velmi tajemné podle historických pramenů se zde se ve středověku hodně bojovalo, když tudy jdete a zaposloucháte se do ticha přírody může se vám stát, že uslyšíte řinčení zbraní a řev bojovníků, je zde pohřebiště.


Tady měl obilný úkaz tvar klíčové dírky. Podle nepotvrzených informací se kruhy objevili i v rovném poli směrem na Babí horu (chatová oblast) někdy v 80 letech. Letošní kruhy v obilí mají podobu starověkého hyeroglifu, leží necelých 200 metrů od těch předešlých. Kruhy mají průměry od 5 do 7,5 metru, jsou mírně asymetrické, celý obrazec měří na výšku 65 metrů a na šířku 33. Horní kruh, který podle mne vznikl jako první a je v něm soustředěno nejvíce energie má průměr 7,2 metru, klasy jsou poskládány ve všech "kruzích" proti směru hodinových ručiček. Necelé 2 metry pod ním je tak něco přes metr široká půlkruhová obruč, která je veprostřed rozpůlena a klasy leží směrem do kopce, v ukončení je vidět, že tvořivá energie se vznesla po stojícím obilí nahoru.


Těsně pod ním je druhý - prostřední menší kruh z něhož nad středem vybíhá asi metr široká kruhová obruč asi metr a půl pod ní je třetí kruh elipsovitého tvaru asi dva metry od shora z měj vybíhá středem napravo i nalevo další víc než půlkruhová obruč stejné šíře jako horní, tato vznikla jako poslední. Kruhy by mohly také symbolizovat planety v naší sluneční soustavě, mohly zde stát třeba hradby onoho starověkého hradu se strážnými věžemi, ale to jsou jen pouhé domněnky.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více