Jste zde


Hlucké kruhy opět aktuální!!! Kruhy žijí!!
Magica Bohemica

Vážení přátelé a všichni pochybovači!

 

Matka příroda, její a vesmírné síly opět zvítězily, nad naším zakrnělým vnímáním a přinesly opět důkaz o své dokonalosti, kráse a harmonické energii, kterou by nás tak rády obdařily. Nic nám nebrání vzít si každý svůj díl. Ale zasloužíme si ho vůbec? Jen se podívejme kolem sebe jak s přírodou zacházíme, a nejenom s ní, ale i s celým vesmírem a vlastně i sami se sebou. "Všechny naše myšlenky a činy, jak pozitivní, tak negativní vysíláme do vesmíru…"


Kruhy žijí!!


Na poli kde byly letní kruhy v obilí vyrostl ozim, obrazec je jasně znatelný a to je jasný důkaz toho, že kruhy v obilí nebyly v žádném případě falzifikáty.


To také může osvětlit domněnku o jejich vzniku: "kumulace dvou energií Země - Vesmír". Při počátečním vzniku kruhů v obilí se tyto dvě síly střetly v jeden tvořící informační element, kdy byl hlavním faktorem formace Vesmír, tato energie také z kruhů nejvíce proudila. Po posečení převzala vládu energie Země, která ji zakódovala do magnetického pole obrazce (magnetické pole na poli = 2 pole = 2 tvořivé elementy = dualita) a proto i po orání pole se zde zachovala tato informace a když nyní vyrostl ozim je agrosymbol stále jasně znatelný. Či je nebo není má domněnka pravdivá se těžko dopátráme to bychom se museli sami stát oním polem… vše je možné i nemožné, tak jako mince, která má své dvě strany a je další otázkou zda jsem se trefila do kruhu, který obě strany mince obtéká…


Poselství


Myslím, že se nebudete zlobit, když si ve zkratce připomeneme zprávu, kterou k nám prostřednictvím numerologie a astrologie kruhy promluvily.


Numerologie kruhů v kostce: Kosmickým odkaz nás nabádá učit se pomocí zkušeností a poučit se z vlastních chyb, potlačit v sobě materiálno a být více v symbióze s vesmírem a s přírodou, chránit a rozvíjet kulturní odkazy, které nám zde zanechali naši předkové pro další generace. Buďme více senzitivní a empatičtí.


Horoskop kruhů v kostce (Radim Grebeníček): Na první pohled nás zde zaujme obdélník neb psaníčko - zpráva. Je na čase dostat se pod povrchnost věcí a pomíjivosti krásy hmoty, která začíná ukazovat své stinné stránky (mamon). Matka příroda projevená v čase vzniku (ascendent) nabízí jednoduché pochopení této zprávy: "Musíme nejdříve jakoby zemřít (zkušenost) abychom se mohli znovu narodit (pochopení) a vyplout z hlubin nevědomí na povrh vědomí (poučení) abychom zjistili, že zde nejsme sami, ale jsme součástí integrace celého řádu Země.


Pochybovači styďte se


Falzifikáty a pan Jiří Matějka. Pan Matějka se k tomuto tématu na http://www.mwm.cz/box3/1191.htm vyslovil takto: Již na první pohled je patrné poškození obilných klasů. Všechna stébla jsou srovnána jedním směrem - proti směru hodinových ručiček - a u země polámána! V tomto případě nelze hovořit o "zohýbaných" a nepoškozených klasech, jak jsme se mohli dočíst v tisku. Obrys obou kruhů je ovšem už na první pohled velmi přesně vymezený. Podrobná prohlídka "slehlých kruhů", ukázala, že v jejich středu jsou nenápadné "jamky". Oba obrazce mají středový kónický důlek. Je naprosto zřejmé, že sloužil jako pevný bod při fabrikaci "obilních kruhů". Parta "šikulů" kolem tohoto centra patrně otáčela nějaký profil (dřevěnou lať, kovovou tyč), který obilí doslova kosil do navrženého tvaru.


Tomuto jeho a jiným ztvrzením jsem oponovala už v "nekrologu": Dobrý den s Kurýrem rozšířil fámu, že hlucké kruhy v obilí jsou falzifikáty. Nezaznamenala jsem zde ani já a další světci jediný polámaný klas ani žádnou díru ve středu, když jsem je šla na druhý den po vzniku měřit hledali jsme s paní, kterou jsem tam náhodou potkala střed horního kruhu dobrou čtvrthodinu a o dalších ani nemluvě. V týdeníku Květy zase uveřejnili fotku s mylným textem, na které ukazuji na díru uprostřed spodního kruhu, která tam těsně po vzniku kruhů nebyla. Obilí bylo totiž tři týdny po vzniku značně poškozené až mi bylo líto, že jejich krásu lidi svou častou přítomností tak pošlapali. Nemusela jsem číst žádnou publikaci aby mi bylo jasné, že kruhy nevytvořili žádní vtipálci, jedině že by se vtělili do laserových paprsků, kterými je poskládali takže nejevily žádnou známku poškození. Jeden z Kosmických zákonů zní: "Důvěřuj, ale prověřuj!"

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více