Jste zde


Historie numerologie
Magica Bohemica

Od jeskynního člověka až po staré Egypťany se čísla zapisovala pomocí čárek. V dalším období se čísla znázorňovala pomocí klínu. To používali Sumerové a Babyloňané. Později se čísla začala zapisovat písmeny. Řekové, Číňané, Římané a Indiáni vytvořili své vlastní soustavy. Zapisování římským způsobem se užívala po dlouhou dobu pro praktické účely, obchod a bankovnictví, až do 6. století. Lidé se snažili staré soustavy stále zlepšovat. Arabské číslice 0, 1 , 2 až 9 byly odvozeny z indických a po Evropě se od 12. století šířily ze Špaňelska, kde je na školách používali Arabové.

 

Numerologie je považována za jednu z nejstarších analytických technologií na světě. Po staletí byla čísla vnímána jako stavební bloky, ze kterých byl vybudován vesmír. Čísla byla používána k vysvětlení rytmů přírody a v příběhu zrození. Posvátné rituály Keltů byly často založeny na číslech. Řečtí filozofové často spojovali studium čísel se studováním moci bohů. Dokonce i Bible má svou Knihu čísel. Někteří autoři tvrdí, že je numerologie odvozena ze starých technologií Hindu a Arábie, ale je zároveň částí řecké, babylonské, hebrejské a čínské tradice.


Několik tisíc let před Kristem využívali Číňané filozofického pojetí čísel jako součást I Čingu. Z tohoto základu vyrůstá značná část Konfuciovy filozofie a právě tak i taoistická náboženství. Před dvěma a půl tisíci lety používali egyptští a babylonští kněží numerologii k pochopení svých spoluobčanů. Tvrdí se, že Chaldejci, Mayové, Tibeťané, Féničané vytvořili svůj vlastní systém numerologie, aby pochopili přírodu. Základy moderní numerologie položili kabalisté, velká část těchto poznatků tvoří základ moudrosti zahrnuté do velkých tarotových arkánů. Vycházeli přitom z judaistických, křesťanských i islámských pramenů. Stoupenci kabaly byli velcí učenci. Od 12. století až po rok 1492, kdy byli vyhnáni, měli velký vliv v jižní Francii, Španělsku a Portugalsku. Ještě v renesanci byly kostely stavěny s použitím mystických číselných systémů, které měly prohloubit zážitek Boží přítomnosti v jejich stěnách. A možná se někdy dočkáme potvrzení domněnky známé numeroložky Robin Steinové, že vibrační soustava čísel, kterou dnes známe pod názvem numerologie, má původ ze zmizelých civilizací Atlantidy a Lemurie.


Vše je možné i nemožné, ve všem na co se podíváme či si vzpomeneme …kámen, tužka, člověk, zvíře, příroda… pulzuje energie a vibruje vesmír. Všechna učení a vědění jsou univerzem, která na nás dopadají jako hvězdný prach. Vše má svůj řád a koloběh, vše se točí v kruzích od 1 do 9. A protože se do dnešních časů dochovalo opravdu hodně systémů numerologie budu se ve svém seriálu o této úžasné pravědě snažit je, co nejvíce rozebrat a zjistit, který z nich je nám nejbližší.


VÝZNAMNÍ LIDÉ V HISTORII NUMEROLOGIE


Řecký matematik a filozof Pythagoras (582 - 507 př. n. l.) byl otcem čísel a nejdůležitější osobností v numerologii. Podle Pythagora "všechno je číslo a znát čísla znamená znát sama sebe". Také tvrdil, že "číslo je zákon všehomíru". I když existují i jiné numorologické systémy, Pythágorův vzorec pro vypočítání čísel osobních jmen je dnes nejznámější a široce používaný. Pythagoras mnoho let cestoval starověkým světem a čerpal vědomosti z různých druhů náboženství, filozofií a věd. Své zkušenosti systematicky zpracoval a založil roku 530 př. n. l. esoterickou školu v Krotónu na jihu Itálie, kde vyučoval vybrané studenty. Z jeho práce vycházeli takoví filozofové jako Platon, Aristoteles či Sokrates. Pythagoras a jeho žáci tzv. pythagorejci, považovali čísla za základ všeho jsoucna. Pythagoras také objevil matematické vztahy mezi hudebními tóny včetně oktáv, i to, že intervaly stupnic harmonizují. Podle Pythagora lichá čísla znamenají mužský element, aktivitu a tvořivost a čísla sudá obsahují ženský fenomén , pasivitu a poddajnost. Každé číslo od 1 po 9 obsahuje svůj vlastní specifický charakter (např. spravedlnost vyjadřoval číslem 4, manželství číslem 3) a Pythágorův popis těchto oblastí se v moderní numerologii stále užívá. Dochovaly se jen útržky jeho prací o numerologii, což může mít za následek tolik rozdílů v numerologických výkladech dneška.


Platon (427 - 347 př. n. l.) byl fascinován čísly a tvrdil, že jsou věčná a univerzální. Platon věřil, že čísla jsou jediné záležitosti, které můžeme doopravdy znát, protože k jejich pochopení používáme své vlastní důvody. Všechno ostatní vnímáme svými smysly. Podle Platona nemůžeme skutečně vědět, co vnímáme, ale jedině to, co dokážeme zdůvodnit, je věčné a universální.


Nejenom řečtí filozofové se zabývali numerologií, ale také např. Svatý Augustin z křesťanské církve byl čísly okouzlen a strávil mnoho chvil studováním jejich náboženského významu. V 16. a 17. století v západní Evropě hermetičtí filozofové studovali a praktikovali astrologii, alchymii, magii a mystický význam čísel. Např. Henry Cornelius Agripina (1486 - 1535), John Dee (1527 - 1608), Robert Fludd (1574 - 1637) a Alias Ashmole (1617 - 1692). V určitém slova smyslu mohou být tito učenci považováni za nástupce křesťanského proudu kabalistů. V 19. století a na počátku 20. století se k numerologii přistupovalo spíše jako ke společenské hře. Přesto se tehdy začala vědecky formovat. Uznávaný psycholog 20. století Carl Jung, věřil, že číslo znamená "množství stejně jako smysl". Spousta součastných numerologických systémů vychází z výzkumů amerického numerologa L. Dow Ballietta (1847 - 1929) a Kalifornského institutu numerických výzkumů, založeného Balliettovým žákem Dr. Junem Jordanem. Díky velkému rozšíření hnutí New Age se numerologie nedávno vrátila zpět k symbolickým a mystickým kořenům.


Numerologové současnosti: Robin Stein, Linda Goodman, Norman Shine, David V. Barrett, Patricia Farrell, Louise L. Hay, Penny McLean, Šárka Sehnalová a mnoho dalších...

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakceHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více