Jste zde


ČR a numerologie - Vznik naší vlasti - IV.
Magica Bohemica

Základní numerologická mřížka - 36/9, také realizační číslo - dvojitá vibrace: Pole č. 1- slovní vyjadřování. To znamená schopnost vyjadřovat vlastní pocity jak mluvenou, tak písemnou formou, ventilovat je a nestřádat je v sobě. Jakékoliv emoce v nás vytvářejí energii, pokud jsme schopni tuto energii uvolnit pozitivním způsobem, odplyne do vesmíru a zanechá v nás pocit radosti. V opačném případě se nahromaděná energie stává negativní, způsobíme si tak stres, který je ve většině případech počátkem nemocí. Emociální energii můžeme vyjádřit i jakoukoli uměleckou nebo řemeslnou činností nebo také sportem.

 

Tři jedničky v mřížce: Rezervovanost, uzavřenost, pokud se cítí ve společnosti dobře, mluvené slovo je zde velmi pádné. City - problém je vyjádřit, proto si udržujeme si před okolním světem určitý odstup. Nejprve se na situaci podíváme ze svého hlediska, pak z jejich, problém však spočívá v tom, že ji začneme posuzovat i s třetího a čtvrtého hlediska. Tento existující problém si zpravidla bolestně uvědomujeme, ale musíme se sním vypořádat ve svém vlastním čase a po svém vlastním způsobu. Příkrá slova a výtky problém jen zjitří. Spíš tu pomůže povzbuzování, trpělivost a láska. Můžeme být, ale velmi oblíbení pro svou dramaturgii a komediálnost, zajímá nás řada nejrozmanitějších oborů, vždy máme o čem mluvit ve společenství jsme oblíbení.


Pole s číslem 2 - intuice:"Bezprostřední pochopení bez racionální úvahy. Spontánní porozumění ve smyslové rovině." Slovo pochází z latinského tueri, dívat se. Jediná dvojka v mřížce: Přítel, který záměrně neublíží, vycítí potřeby i pocity druhého člověka.


Pole č. 3- pojmová představivost a mentální postřeh:"Mentální postřeh" značí myslet pojmově. Trojka v tomto poli ukazuje na schopnost logického uvažování a zároveň na bystrou inteligenci, bohatou představivost a otevřený vstřícný přístup k životu. Dvě trojky v mřížce: Dávají zvýšené schopnosti dedukce a logického uvažování a jsme schopni dohlédnout daleko dopředu. Není dobré se zbrkle vrhat do nových počínání, je třeba být předem přesvědčeni o správnosti svého rozhodnutí..Velkou roli hraje naše touha odlišovat se od ostatních a dosáhnout dvojnásobku znalostí s polovinou námahy. Vlastnost, kterou se musíme v životě naučit je kázeň, neboť máte sklon nechat si vše zařídit od ostatních, neboť se nám může stát, že budeme v životě odkázáni jen na sebe. Je pro nás velmi důležité abysme část dne strávili o samotě a uvolnili se, jinak může mít vysoká mentální energie, kterou disponujeme, velmi vyčerpávající účinky.


Pole č. 4- zručnost a asertivita: Chybějící čtyřka v mřížce: To nás nutí být praktičtější ve svém snažení a být více trpěliví a k druhým více tolerantní.


Pole č. 5- emocionální hloubka a zaujetí: Chybějící pětka v mřížce: Může mít za následek občasná vnitřní zdržení k uskutečnění určitých tvůrčích a realizačních plánů.


Pole č. 6- láska, krása, domov a rodina, tvořivé vyjádření: Chybějící šestka v mřížce: Může mít za následek odcizení, dokut si nevyřešíte vztahy s ostatními státy.


Pole č. 7- pochopení a účast: Chybějící sedmička v mřížce: Může způsobit váhavost, špatná odhodlání, občasné potíže projevit se na veřejnosti, stydlivost.


Pole č. 8 - logika, intelekt: Dává schopnost bystrého a hbitého odhadu i zhodnocení. To může být velmi užitečné ve vztazích k lidem, na poli sportu i v kterémkoli povolání.


Dvě až tři osmičky v mřížce: Vysoká inteligence, nezávislost, energie. Velmi obratně zachází s penězi a pečlivě je investuje, tak aby se účelně rozmnožily. (Můžete také působit jako lakomec a skrblík.)


Pole č. 9- analytické schopnosti: Podle prastarých učení je devítka filantropické číslo duchovního porozumění a odpovědnosti k druhým, číslo analytické, jež naslouchá hlasu vnějšího světa i hlasům nitra. Jediná devítka v mřížce: Chápání potřeb druhých, hledání hlubšího smyslu života.


Numerologické linie:
Rovina myšlení - 1 - 2 - 3 - dokáže se zcela odpoutat od svého okolí a má schopnost se do toho co dělá plně ponořit a nic a nikdo ji nerozptýlí. Ale naopak je výborný řečník a debatér, který vítězí pouhými argumenty. Tato rovina je velmi vhodná při studiu, vícerá čísla dávají vysokou inteligenci, možnost zastávat velmi významné místo.


Prázdná linie Saturna, chybějící čísla - 4 - 5 - 6 - v astrologii je Saturn velký učitel, který prostřednictvím stálých změn a nepřízně osudu učí trpělivosti a vytrvalosti, tyto lekce mají značnou souvislost s Karmou. Můžou to být například velmi surové zážitky týkající se zdraví mezilidských vztahů, finanční jistoty i nejistoty a prověrky jak se dokážeme vyrovnat se slávou a mocí, to jsou Saturnovi zkoušky(komunismus) trpělivosti a vyrovnanosti, to nás může velmi posílit, ale sílu ducha si musíme nejdřív zasloužit v zápase o vlastní existenci. Lekce a životní zkoušky se často opakují nabádají nás k větší opatrnosti, vyhnout se jejich opakování, je to vlastně učení se pomocí zkušeností a poučení se z vlastních chyb. Každá osoba v našem životě přispívá něčím nesmírně důležitým k naší karmické cestě a všechno do sebe zapadá jako velmi složitá skládanka. Nemá smysl dávat vinu druhým, protože každá negativní energie, kterou ze sebe vydáme(může to být jen pouhá myšlenka), se vždy obrátí proti nám, až to budeme nejméně čekat.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více