Jste zde


ČR a numerologie - Vznik naší vlasti - III.
Magica Bohemica

Následují čísla jména. Čísla našeho jména tvoří nedílnou součást celkového numerologického rozboru, jsou velmi důležitá, nesou v sobě určitý znak individuality a odlišují nás od lidí, kteří mají stejná čísla data narození. Na čísla jména se můžeme podívat z více pohledů.

 

Aktivní číslo - 14/5. Živé a vzrušující je číslo pět. V mnoha starověkých kulturách bylo ctěno jako číslo vitality a života. Číslo pět reprezentuje komunikaci, pohyb a všestrannost. Je číslo intelektu ústního a písemného projevu. Bystří, neúnavní, temperamentní milovníci změn a výzev s živelnou potřebou společenského života. Otevření, často se měnící, impulsivní, neklidní, nestálí a nespolehliví s touhou po vzruchu a riskování, neuvážení a stále slibující


14 - POHYB - VÝZVA: Komunikace s lidmi prostřednictvím psaní, publikování a všeho, co má vztah ke sdělovacím prostředkům, se pojí s číslem 14. Časté změny v oboru a v jakýchkoliv partnerských vztazích jsou zpravidla prospěšné. Spekulativní záležitosti jsou úspěšné. Pohyb a cestování, spojené s poznáváním lidí a zemí, přináší štěstí. Bohužel jak zisky, tak ztráty jsou někdy dočasné, díky všudypřítomným proudům změn. 14 varuje před nebezpečím souvisejícím s přírodními živly (požár, záplavy, zemětřesení ...). Je riskantní důvěřovat těm, kteří klamou. Spoléhat na druhé je ošidné. Věřte své intuici, sobě a svému vnitřnímu hlasu. "Štěstí" můžou přinést i finanční operace a "sázení", ale je potřeba si dát pozor na nebezpečí ztráty, kvůli špatné radě nebo přehnanému sebevědomí. Také kosmické číslo ČR, číslo jmenné a cílové mřížky - čtyř vibrace.


Dědičné číslo - 31/4. Čtyřka je číslo vůle, odhodlanosti, praktičnosti a fyzické zdatnosti. Reprezentuje individualismus, originalitu, vynalézavost a toleranci. Je číslem nekonvenčního chování a náhlých, nečekaných událostí a také geniality. Soustředění vytrvalí dříči a dobří plánovači, vytrvale toužící po uskutečnění, řádu, pořádku a stálosti. Někdy bývají nepochopeni a vytváří si své vlastní pravidla s malou dávkou tvůrčího nadšení, pružnosti a jsou nudní, jakoby bez fantasie. 31 - SAMOTÁŘ - POUSTEVNÍK: Je velmi podobné číslu 30(viz. číslo karmického odkazu, uvedeno níže). S tím rozdílem, že tato vibrace je více uzavřená, soběstačná, osamělá a od ostatních izolovaná. Poměrně často se vyznačuje genialitou nebo vysokou inteligencí. V určitém nepředvídatelném okamžiku života vymění jeho žárné přísliby za mír a klid přírody nebo se stáhne do pozadí. Jsme (někdy) tvrdohlaví, zastánci politických změn, ale své osobní zvyky neměníme.


Číslo celého jména vypočítáme, tak že sečteme: číslo aktivní + číslo dědičné = realizační číslo - 45/9, základní kámen podle, kterého se bude formovat naše budoucnost. Devítka je číslem dovršení, naplnění, plodnosti a úspěchu. Reprezentuje agresivní akci, pronikání, odvahu a konflikt. Je číslem originality a iniciativy, a také protikladných vlastností - zranitelnosti a naivity. Moudří duchovní učitelé a rádcové s vysokými ideály, které se snaží prosazovat, analytikové se schopností proniknout k jádru věci, neobyčejně tvořiví a plni nápadů. Někdy trpí nedostatkem sebedůvěry a mají sklon k ješitnosti, jsou zranitelní a naivní.


45 - Má stejný význam jako číslo 27 - ŽEZLO: Je vynikající, harmonické a příznivé číslo odvahy a moci, se špetkou kouzla. Dává příslib a autority a moci. Zaručuje, že produktivní práce, intelekt a představivost budou bohatě odměněny, že tvůrčí nadání zaselo kvalitní semena, která jistě přinesou bohatou úrodu. Vždy uskutečňujme své originální nápady a plány a nenechme se zastrašit nebo ovlivnit odlišnými názory druhých. Dvojitá vibrace s číslem základní mřížky.


Sečtení samohlásek celého jména nám dávají číslo potenciálu duše nebo vědomí a nazýváme ho číslo duše - 19/1. Číslo 1 - Vůdcové, skvělí organizátoři, ambiciosní idealisté s touhou po úspěchu a uznání, se schopností své novátorské myšlenky prosadit. Někdy jsou, ale až moc tvrdohlaví, špatně snášející podřízenost se sklonem k nevázanému chování a agresivitě. Trojitá vibrace s psychickým číslem a číslem roku.


19 - PRINC NEBES: Je jedním z nejšťastnějším a nejpříjemnějším čísel, jeho symbolem je Slunce a říká se mu Princ nebes. Naznačuje vítězství nad všemi neúspěchy a zklamáními. Slibuje štěstí a naplnění - úspěch ve veškerém podnikání a osobním životě. 28 a 19 osahuje i druhou vibraci čísla 10 - KOLO ŠTĚSTÍ: Číslo vzestupu a pádu, podle přání. 10 je schopna vyvolat odezvu nesmírné lásky nebo nenávisti - respektu nebo strachu. Každá událost je sebeurčující. 10 je symbolem světla (LIght) a lásky (LOve) a obsahuje kód: představit (Image) 10 poručit (Ordain). Představ si a bude! Poruč a stane se! Schopnost uskutečňování tvořivých záměrů je vrozená, ale musí být použita moudře, protože moc absolutního tvoření obsahuje i opačnou polaritu. Kolo štěstí "neštěstí" podle přání, dle charakteru tvoření. Tvoříme-li s láskou a positivně myslíme na to co chceme stvořit, dílko se setká s harmonií úspěchu. Tvoříme-li se zlobou a negativně myslíme na to co chceme stvořit, stvoříme vlastní pád a sami sebe zničíme - zahubíme. Dar tvoření musí doprovázet sebekázeň a nekonečný soucit jinak hrozí sebe zničení. Kázeň musí mít přednost před dominací. Někteří lidé si bohužel neuvědomují potenciál této moci, cítí se nenaplněni a chovají se občas pyšně a arogantně. Také číslo měsíce vzniku státu.


Sečtené souhlásky celého jména odhalují osobnost,tomuto číslu se říká číslo osobnosti - 25/7. Sedmička reprezentuje spiritualitu, mysticismus a tajemství. Je číslem iluze a klamu, někdy podvodu, ale také číslem léčení a zázraků, víry a uskutečněných snů. Duševní badatelé, intelektuálové, samotáři a snílkové, milující přírodu, tajemství s bezbřehou fantasií, cestovatelé spokojení s již dosaženým. Někdy jsou až moc uzavření a mají problém zapadnout do společnosti a žijí svými představami. 25 - ROZLIŠOVÁNÍ a ANALÝZA: Nabízí duchovní moudrost, získanou důkladným pozorováním lidí a věcí a dar učení se ze svých zkušeností a poučit se z vlastních chyb. Tak překonáme dřívější zklamání a získáte vynikající úsudek. 25 není materiální číslo.


Sečteme-li číslo duše a číslo osobnosti, dostaneme opět realizační číslo, které se jmenuje také pracovní číslo, neboť v sobě skrývá i naše pracovní sebevyjádření. Duše a vědomí, to jsme opravdu my - naše sebevědomí a moudrost. Naše osobnost odhaluje, jak nás vnímají ostatní, je to podoba, která z nás vyzařuje. Realizační číslo odhaluje kvality duše a odkrývá možnosti v kombinaci, ve které se předvádí.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více