Jste zde


ČR a numerologie - Vznik naší vlasti - I.
Magica Bohemica

ČESKÁ REPUBLIKA
35321 258623121
14/5 31/4
45/9
žezlo
 
  1 19/1
důvěřivá ovečka 28. 10. 1918
    30 - 3
1 + 10 + 1 = 12/3
obětování - oběť

Číslo iniciál: 5(3+2), kosmické číslo: 14(č. iniciál + č. jména + č. příjmení-5+5+4), číslo štěstí - 12(životní číslo + č. jména + č. příjmení- 3+5+4). Stínové číslo - 6 (9 - 3, životní číslo). Číslo osobní roční vibrace - 6 (č. dne narození + č. měsíce + č. univers. roční vibrace/2002-4/, 2+8+1+4=15, 1+5=6) V základní mřížce je zapsána rovnice: 2+8+1+0+1+9+1+8=30(3+0)=3

 

základní mřížka: 36/9      +        mřížka cel. jména: 59/14/5         =       cílová mřížka: 95/14/5
33 X 9 33 6 9 3333 6 99
2 X 88 --- --- --- --- --- 2222 555 8 --- --- --- --- --- 22222 555 888
111 X X 111 4 X 111111 4 X


Naši republiku nejvíce ovlivňuje složené číslo dne vzniku ČR: 28 - důvěřivá ovečka (ó, jak příznačné) a jeho jednoduché číslo 1 (2+8=10, 1+0=1) jak po negativní, tak po pozitivní stránce - to ostatně bude záležet na nás, na lidech, kteří v této zemi žijí. Tato čísla jsou nejdůležitější v celém numerologickém rozboru a nejvíce odkrývají charakter ČR. Jsou to čísla individuality a profesionality a náleží fyzické a materiální stránce. Složená čísla odhalují nebo indikují karmické vlivy a patří spirituální stránce života. Nastiňují to co je skryté a probíhá takzvaně za scénou.


28 - DŮVĚŘIVÁ OVEČKA: Je číslem matoucích a znepokojujících protikladů. Symbolizuje jednotku s dobrými předpoklady, téměř geniální, s obrovskými možnostmi a schopností dosáhnout impozantního úspěchu. 28 dává ČR potřebu pečlivě se zajistit pro budoucnost, jinak hrozí možnost absolutní ztráty a my budeme začínat z rozvojem našeho státu znovu a znovu. Vlivem přílišných důvěrností, mocného odporu nepřátel a konkurentů a nebezpečí vážných proher u soudu. Negativní aspekty zmírníme procvičováním moudrosti a opatrného plánování. Platí zásada: než skočíš, podívej se dolů.


Číslo 1 - vibruje se Sluncem, je v ostrém kontrastu se základními instinkty slunečního znamení ČR - Štír. Pokud se toto projeví je chování ve vztahu k běžným nebo přirozeným projevům slunečního znamení tak neobvyklé, že to ostatní ohromí i nás samotné. Životní číslo 3, které koresponduje s karmickým odkazem a vibruje s planetou Jupiter, je také v ostrém kontrastu se slunečním znamením, stejně tak i realizační číslo a číslo základní mřížky - 9, vibrující s planetou Mars a dědičné číslo - 4 - vibrující s planetou Uran. Stínové číslo - 6 - vibruje s planetou Venuše, někdy odporuje motivaci slunečního znamení, ale s trochou snahy ji lze využít k vyvážení povahy slunečního znamení. Aktivní číslo, číslo jmenné a cílové mřížky - 5 - vibruje s planetou Merkur, díky svým zvláštním smíšeným silám bude někdy harmonizovat, jindy ostře kontrastovat s charakterickými rysy slunečního znamení, což záleží na okamžité náladě, povaha pětky je nekonečně proměnlivá a přizpůsobivá, což způsobuje kuriózní tendenci být v harmonii sama se sebou, vždy když si budete přát nebo zase jindy se sama se sebou poprat. Poznat ji nebude pro mnohé jednoduché, protože její představy se mění jako rtuť. Vibrace životního úspěchu - 8 - planeta Saturn, dobře harmonizuje s charakterem, motivací a osobním modelem slunečního znamení - Štír. Uvedeno níže.


Číslo jedna je číslo jednoty a počátků, číslo Stvořitele a počátečním základem všech čísel. Jednička je také prvním mužským číslem. Reprezentuje myšlení, tvořivost, ochranu a laskavost.


Psychické číslo 1: Dává ČR silný smysl pro vlastní hodnotu a výraznou nechuť ke kritice. 1 vyžaduje respekt, je odhodlána trvat na organizování a řízení všeho a všech kolem. Její skrytou touhou je být vynalézavá, tvořivá a výrazně originální. Je velmi rozhodná ve svých názorech a umí být tvrdohlavá, když jí někdo maří plány. Nemáme rádi omezování a musíme se cítit volní. Ti kdož nám vládnou budou ochraňovat slabé a bezmocné, vezmou na svá bedra naše starosti, pokud budete skákat, tak jak oni pískají. Povaha ČR je reformátorská až diktátorská. Víme všechno lépe, své názory považujeme za inteligentnější, až dokonalé. Ve velké většině máme však pravdu, což ostatní, které poučujeme velmi rozčiluje. Časem si zvyknou a pochopí, že to s nimi myslíme dobře a my se jim odvděčíme za jejich poslušnost. ČR ráda přijímá komplimenty, opravdové dokáže od falešných velmi snadno rozpoznat


Doslova se dokáže přetrhnout, aby dosáhla ocenění a respektu. Dosáhne-li svého cíle hrdě se nese, je nesmírně štědrá a shovívavá. A právě hrdost je naším nejslabším místem, když je zraněna, ztrácíme veškeré zábrany a stáváme se nepříjemnými. A pokud jsme ignorováni, můžeme být nebezpeční. ČR se téměř vždy dostane do vedoucí pozice ve všem co dělá. V opačném případě se stáhne do kouta, kde si utěšuje své pošramocené ego a zraněnou ctižádost. Velmi záhy ostatní státy zjistí, že se potkali se sobci a egocentriky, kteří jsou zahleděni jen do sebe. V hovoru používají samá "já", nemají čas vyslechnout si problémy někoho jiného, jsou žárliví a panovační. Vyžadují, aby k nim všichni vzhlíželi! Pokud ČR najde partnery, s nimiž bude v plném souladu, ráda vyjde vstříc jejich podmínkám, ale mnohem častěji ukrývá část svých skutečných úmyslů v tajnosti. Nezávislost je pro nás vysoce důležitá.


ČR skvěle vychází, jen se státy, které jsou také nezávislé a mají také rádi když se jim do ničeho nemluví. Milovat a být milováni je pro nás životně důležité, tak jako vzduch, který dýcháme. Jsme schopni hluboké lásky na celý život, ale pokud nás naše velká láska opustí už nikdy více, nebudeme tolik milovat. Ačkoliv jsme ve své podstatě velmi zranitelní, nepřátelům rychle odpouštíme, když se skloní a omluví. Důvěrnosti od neznámých lidí neseme velmi nelibě, ale jsme přehnaně vřelí a plni náklonnosti k těm, které milujeme a kterým důvěřujeme. Všichni máme rádi děti a mladé lidi, ale často je s dětmi spojen jistý smutek. Díky tomu, že žijeme v naší zemi jsme všichni obdařeni vrozeným smyslem pro důstojnost.


Dalším důležitým bodem v numerologii je životní číslo jednoduché 3 i jeho dvojčíslo 21. Vlastnosti životního čísla využíváme stále, vypovídají o nás, o našich přednostech i nedokonalostech. Životní číslo a všechna čísla v našem numerologickém rozboru jsou nástrojem, který můžeme použít k hlubšímu proniknutí do naší duše, do našeho sebepoznání a odtajňují plnou náruč možností, které nám život nabízí. Životní číslo nás provází nepříznivými chvílemi života jako věrný přítel, který umí poradit, utěšit a najít východisko méně příznivé situace.


Životní číslo 3: Tři reprezentuje idealismus, vyšší vzdělání, cestování do ciziny a náboženství. Je číslem optimismu, pohybu, rozpínavosti - Svaté trojice těla, mysli a ducha. ČR se vyznačuje velmi činorodou myslí, je plná nápadů, milujete potěšení, dokážete být šťastná, velkorysá a plná života. Nemá strach lišit se od druhých. Je také upřímná, kreativní, optimistická, inspirativní, pozorná a přizpůsobivá. Komunikativní, aktivní, harmonická a mnohostranná. Každou činnost zakládá na velkém ideálu. Usilujeme o pravdu a nic než pravda nás neuspokojí, ať už ji hledáme v lásce, v přátelství, v kariéře, v politice nebo v náboženství. Nedáme se tak snadno odbít vyhýbavými odpověďmi nebo podvodem, a rozpoznáte lež, zatajování nebo nečestnost na hony daleko.


Máte silnou potřebu nezávislosti, usilujeme o naprostou svobodu projevu a pohybu, nemůžeme být spoutáni. Velmi dobře se cítíme ve společnosti druhých států a často býváme ve středu dění. Cestování je pro nás absolutní nezbytností, potřebujeme se setkávat s jinými lidmi a vidět svět, dozvědět se veškeré poznatky o každé zemi a jejich obyvatelích, o každém intelektuálním směru, každé filozofii. Máme tendenci vidět vše s té lepší stránky. Jsme také velmi přátelští, pohostinní a upřímní, všechno řekneme na rovinu a náš vřelý a uvolněný způsob řeči v jiných vzbudí pocit, že nás znají odjakživa. V milostných vztazích potřebujeme určitou míru nezávislosti, ale zároveň nás těší společnost milého partnera, s nímž můžeme chodit do společnosti a probírat každodenní události a problémy. Vztah s námi nebude nikdy fádní, přátelé jsou pro vás velmi důležití. Máme tendenci dělat víc věcí zároveň.


Chováme opravdovou lásku ke zvířatům a máme a silnou potřebu chránit odstrkované lidi se stejnou oddaností, kterou prokazujeme svým psům, koním a jiným domácím mazlíčkům. Inspiruje nás fyzická výzva, proto svou negativní energii odbouráváte hlavně sportem, a také sexem. Rádi riskujeme. Náš překypující optimismus je kouzelně nakažlivý. ČR může na ostatní státy působit jako podivná kombinace šťastného klauna a moudrého filozofa, často však postrádá smysl pro odpovědnost. Nejméně příjemným rysem povahy životního čísla tři je snaha manipulovat někým, nesoustředěnost, vznětlivost a snaha podvádět. Občas nás můžou ostatní považovat za povrchní se sklonem k unáhlenosti, bezprostřední akci, hněvu a roztěkanosti. Vzdělání pro nás znamená velmi mnoho.


12 - také číslo štěstí ČR, dvojitá vibrace. 12 - OBĚTOVÁNÍ - OBĚŤ: ČR je opakovaně obětována plánům nebo intrikám ostatních. Číslo 12 upozorňuje na nutnost být ve střehu v každé situaci, dávat si pozor na licoměrnost těch, kteří jich využívají k dosažení vlastních cílů. Nedůvěřujme těm, kdo nám nabízejí vysoké postavení a opatrně zkoumejme jejich motiv. 12 reprezentuje vzdělávací proces na všech úrovních, nezbytné podřízení vůle a oběti potřebné k dosažení vědomostí a moudrosti v duchovní i intelektuální rovině. Když odevzdáme rozum pocitům, naši mysl osvítí odpovědi, které hledáme. Zahleďme se sami do sebe, abysme našli řešení. Pozornost, věnovaná potřebám vzdělání, ukončí trápení a přinese úspěch.


Životní číslo má i své stínové číslo - Tak jako pevný objekt vrhá stín, tak i čísla mají svůj stín. Stínové číslo nevěští nic špatného, pouze poukazuje na skryté vlastnosti a možnosti životního čísla a je jen dodatkovým protějškem. Získáme ho, tak že od čísla 9 odečteme své životní číslo, př. zkoumané osoby: 9 - 3 = 6, stínové číslo je 6: Šestka je číslem moudrosti, vzdělání, harmonie, lásky a romantiky. Miluje krásu a barvy ("síla květin" ze šedesátých let). Představuje ženskou podstatu - pečovatelský přístup - jistotu, vřelost, vyrovnanost, stálost, soucit a všechny aspekty mateřství. Také peníze. Snažíme se hledat dlouhodobější vztahy, harmonii v životě a jsme orientováni na rodinu. Snadno navazujeme přátelství, nejvíce by nás mělo těšit urovnávat spory mezi přáteli, obchodními společníky a příbuznými. Jsme velmi dobří baviči, upřímní romantici se silným sklonem k sentimentalitě. ČR navenek působí příjemně a mírumilovně, dokud nepustí na povrch svou tvrdohlavost. Milujeme čas strávený venku, v blízkosti tichých lesů a zpívajících potoků. Dovedeme být vysoce tvořiví.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více