Jste zde


Co nás čeká v roce 2007?
Magica Bohemica

Pro všechno co plánujeme a děláme, existuje správný čas. Pozitivní stránkou této víry je, že můžeme v životě dosáhnout čehokoliv. Jestliže díky pochopení významu svých vlastních čísel jsme časově naladěni a dokážeme rozeznat příležitosti, které představují a podle nich jednáme. Každý rok má své univerzální vesmírné číslo, které reprezentuje možnosti, jež pro ten rok na světě existují. Vesmír je místo vířící a pulzující energie, jeho roční číselná vibrace představuje obrovský potenciál, kterého může využít každý z nás v tomto roce.

JAK POČÍTÁME?
1. Číslo universální roční vibrace pro rok 2007 je DEVÍTKA, sečetli jsme: 2 + 0 + 0 + 7 = 9.

2. Číslo roční vibrace pro Českou Republiku:
a) ČR vznikla - 28. 10. 1918. Nejprve zredukujeme den vzniku na jednoduchou jedničku (2+8=10, 1+0=1) a sečteme s číslem měsíce vzniku (kalendářní měsíce s číslem 10, 11, 12 se neredukují na jednoduchá čísla) dále sečteme s číslem univerzální roční vibrace: 1+10+9=20, 2+0 =2, číslo roční vibrace České Republiky je dvojka, která bude působit od 28. 10. 2007 do 28. 10. 2008, zatím je ČR ve vibraci jedničky, protože působí vibrace, která začala 28. 10. 2006 (1+10+8=19, 1+9=10, 1+0=1) a končí 28. 10. 2007 kdy přechází do zmíněné vibrace dvojky. Stejným způsobem se počítají také osobní roční vibrace, viz. bod 3.
b) Znovu obnovení ČR - 1. 1. 1993. Výpočtem tohoto data zjistíme, že roční vibrace ČR bude ve stejné vibraci, která vzniká z předchozího data vždy 28.10. už od 1. 1. kteréhokoliv roku. Letos se však dopočítáme ke dvěma mírně významově rozdílným složeným číslům. Co tedy platí pro ČR od 1. 1. 2007? Výpočet: 1+1+9=11, dále nesčítáme, protože vibrace jedenáctky má svoji charakteristiku. Takže jsme došli k závěru, že ČR je od 1. 1. 2007 v roční vibraci jedenáctky a zároveň s ní působí do 28. 10. 2007 roční vibrace jedničky se složeným číslem devatenáct, která po tomto datu přechází do vibrace dvojky se složeným číslem dvacet, která působí společně s jedenáctkou do 1. 1. 2008, kdy se k ní přidává vibrace trojky se složeným číslem dvanáct.

3. Číslo osobní roční vibrace - ve výpočtu postupujeme stejně jako u výpočtu roční vibrace ČR, například jste narozen/a 25. 11.;nejprve sečteme den narození na jednoduché číslo (2+5=7), číslo měsíce nesčítáme (čísla měsíců říjen, listopad a prosinec se nesčítají, tudíž zůstávají ve složeném tvaru 10, 11 a 12) dále tyto čísla sečteme s universální roční vibrací devítky: 7+11+9=27, 2+7 =9. Osobní roční vibrace je v tomto případě devítka se složeným číslem dvacet sedm. Rekapitulace. Sečetli jsme: zredukovaný den narození + číslo měsíce narození + číslo univerzální roční vibrace. Roční vibrace působí od narozenin do narozenin v našem příkladu od 25. 11. 2007 do 25. 11. 2008). Pro tuto osobu je nyní aktuální osobní roční vibrace čísla osm, která působí od 25. 11. 2006 do 25. 11. 2007. Příklad 2: datum 11. 1.; 2+1+9=12, 1+2=3. Osobní roční vibrace je trojka se složeným číslem dvanáct, která působí od 11. 1. 2007 do 11. 1. 2008. Pokud vám u výpočtu vaší osobní roční vibrace vyjde složené číslo 11 a 22, tyto čísla nesčítejte, mají svoji specifickou charakteristiku a jsou uvedena v závěru článku.

UNIVERZÁLNÍ ROČNÍ VIBRACE
Konec cyklu. Rok univerzální lásky. Klíčové slovo: USKUTEČNĚNÍ!

Devítka je číslem dovršení, naplnění, plodnosti a úspěchu. Reprezentuje agresivní akci, pronikání, odvahu a konflikt. Je číslem originality a iniciativy, a také protikladných vlastností - zranitelnosti a naivity. Je symbolizována třemi propletenými trojúhelníky, což je znamení dokonalosti života - muž - žena - dítě. V numerologickém vysvětlení stvoření použil Bůh sílu čísla 9 k dokončení své práce.

Naše planeta začne vyhazovat ze sebe a kolem sebe to co nepotřebuje a to co ji tíží, tak trochu si nás v tomto roce protřídí, ale dá život novým potomkům. Bude se to projevovat především nárůstem přírodních katastrof, které přidají na intenzitě. Ve velké míře může být postižená Severní Amerika v oblasti Atlantiku vlnou tsunami. Nevyhneme se také tornádům, orkánům, pasátům apod. (vyhazování kolem sebe). Bude také zvýšená sopečná činnost po celé planetě (vyhazování ze sebe), je možné, že se i více probudí Vesuv a sopka na Lanzarote a jiné méně činné sopky. Přelidněná Čína se dočká velké přírodní katastrofy, kterou by neočekávala, totéž se může stát i ve třetím světě. Nějaká katastrofa by mohla nastat také v Dubaji, v Shankaji, v New Yorku, v Las Vegas a v Praze, není vyloučen teroristický útok…. Dále se může jednat o hrozbu z vesmíru - asteroit, zvýšené erupce na slunci, havárie kosmické lodi (s vesmírným turistou) nebo starých satelitů na oběžné dráze…

Země se bude snažit přinutit nás násilím k universální lásce, všímání si jeden druhého, k pomoci jeden druhému, k řešení planetárních problémů srdečností. Země si tak vytváří prostor pro novou éru, je rok zakončení a přípravy, nic nového nebude mít trvání. V tomto roce vládne umělecká stránka života, vznikne po celé planetě mnoho krásných uměleckých děl, kultura zaznamená v tomto roce největší rozmach. Lidé budou také více cestovat a setkávat se s ostatními lidmi, nová přátelství budou velmi vřelá, ale pouze krátkodobá. Budou se více rozdávat a dávat jiným. Mottem roku 2007 je především tolerance, soucit, odpuštění a spřízněnost se všemi na této planetě.

ROČNÍ VIBRACE ČESKÉ REPUBLIKY
1: Klíčové slovo: ZAČÁTKY. "DOBÍVÁM NOVOU ZEMI A POUŠTÍM SE DO NOVÝCH ČINŮ!" 11: Klíčové slovo: INTUICE. "NASLOUCHÁM VNITŘNÍMU MOUDRÉMU HLASU!" 2: Klíčové slovo: TRPĚLIVOST. "VĚŘÍM, ŽE PROCES ŽIVOTA SE BUDE VYVÍJET PODLE SPRÁVNÉHO BOŽSKÉHO ŘÁDU."

Jednička je číslo jednoty a počátků. Je čas pro nové začátky - nová vláda. Nové starty, myšlenky se sklonem dělat věci po svém. Nezávislost, soustředění, touha po samotě (každý sám - nespolupráce). Nadešla pro nás doba získávání nových zkušeností, dobrých i zlých. Můžeme se cítit tak trochu zmateni ze změn, které se politickou sférou hrnou jako lavina. Nastolení nových začátků, přibrzdí vibrace 11 což je duchovní číslo a číslo metafyzické oblasti života. Univerzální láska je tento rok důležitější než láska osobní. Je potřeba si zachovat svůj vnitřní pokoj, ať se děje cokoliv. V tomto roce by se mohlo dostat ČR slávy a poct. Toto není rok vhodný k podnikání. Nápady budou velmi dobré, ale je potřeba počkat na období po 28. 10. 2007 do 1. 1. 2008. kdy bude příznivější jejich realizace a možnost úspěchů a dotažení cílů ve vibraci dvojky, která si žádá spolupráci všech zúčastněných. Týká se to především politické stability země a schvalování nových zákonů. Dvojka představuje intuici, citlivost, koncepci a výchovu. Spolupráce, studium, učení se taktu a diplomacii. Týmová práce je nejlepší. Je potřeba si všímat si detailů a nahlédnout za scénu. Toto období je výborné pro vztahy a přátelství.

OSOBNÍ ROČNÍ VIBRACE

Osobní roční vibrace čísla 1: Jednička je číslo jednoty a počátků. Je čas pro nové začátky, osobní a profesionální. Nové starty,myšlenky se sklonem dělat věci po svém. Nezávislost, soustředění, touha po samotě. Nadešla pro vás doba získávání nových zkušeností, dobrých i zlých. Fráze "všechno špatné je pro něco dobré", to zcela vystihuje. Můžete se cítit tak trochu zmateni ze změn, které se vibrací hrnou jako lavina. Naskytnou se mnohé příležitosti k projevení více odhodlanosti a sily. Ti, kteří po léta usilovali o dosažení určitého cíle, nyní se dočkají odměny za svá snažení. Jiní postoupí v zaměstnání nebo obdrží zprávu, která bude v jejich životě znamenat pozitivní změnu.

Osobní roční vibrace čísla 2: Dvojka představuje intuici, citlivost, koncepci a výchovu. Klíčovým slovem této vibrace je trpělivost. Tento rok potřebujete odpočinek a klid, neboť stres může zasáhnout velmi hluboce, je tedy zapotřebí udržet si životní rovnováhu. Podělte se o své pocity a každodenní zážitky se spřízněnou duší. Spolupracujte, studujte, učte se taktu a diplomacii. Týmová práce je nejlepší. Přemýšlejte, plánujte, buďte pokojní. Usmějte se a čekejte. Co je pro vás správné přijde samo. Všímejte si detailů. Nahlédněte za scénu. Příležitost přichází. Láska má přednost. Tento rok je výborný pro vztahy a přátelství.


Osobní roční vibrace čísla 3: Tři je číslem logiky, optimismu, pohybu. Je čas se uvolnit a vyrazit do světa. Tato vibrace přináší mentální čilost, činorodou mysl se seberealizovat. Vyvolává potřebu uvolnit energii sportem, společenskými kontakty, koníčky a uměleckými zážitky. Vyjadřujte se co možná nejvíce tvůrčím způsobem. Věřte si. Všude je láska. Setkáváte se s lidmi, které jste dlouho neviděli, dávné problémy dostávají řešení. Radujte se, smějte se, zpívejte a tancujte do rána. Šiřte kolem sebe harmonii, a váš rok bude plný radosti.

Osobní roční vibrace čísla 4: Čtyřka je číslem síly, odhodlanosti, praktičnosti a fyzické zdatnosti. Hurá do práce! Buďte tvůrčí a vyrovnaní, řiďte se podle plánu. Je potřeba sebekázně a vyhnout se lenosti. Dělejte vše s radostí, naučte se v tomto roce udržovat určitý rytmus, aby jste svou energii účelně využili. Pozor na přepracování! Uspořádejte si svůj život. Proveďte inventuru své mysli, duše a srdce. Jste dlužníkem? Ublížili jste? Řešte své problémy. Čím více snahy vynaložíte, tím větší užitek sklidíte. Vše se obrátí k dobrému.


Osobní roční vibrace čísla 5: Pětka reprezentuje aktivitu a komunikaci. Nastává obrat a osvobození ode všech omezení, kterým člověk podléhal v předešlých letech. Zasloužíte si dovolenou. Ve vzduchu je volnost a změna. Je důležité aby jste pochopili, že změny, které přicházejí znamenají příležitost postoupit dál. Ujistěte se, zda je přijmou i ostatní. Vykročte správnou nohou. Odhoďte své myšlenky, udělejte něco neobvyklého. Změňte sebe, váš domov, životní styl, zaměstnání. Svoboda je v tomto období pro vás velmi důležitá a to platí jak pro svobodu myšlení, tak pro fyzickou volnost pohybu. Otevřete náruč pro nová poznání, setkání a radostná překvapení.

Osobní roční vibrace čísla 6: Šestka představuje harmonii, lásku, soucit a také peníze. V tomto období stojíte před mnoha možnostmi volby. Nastává čas pro rodinu a přátele. Učiňte domov středem svého života, naplňte jej hudbou a radostí. A rostliny budou obsypány květy. Buďte užiteční a spravedliví, své povinnosti ochotně přijímejte. Starejte se o svůj majetek, lidi a věci. Dejte svému životu řád, rytmus a harmonii. Dokončete vše co začnete. Usmiřte se sami se sebou a s těmi, kteří vám jakkoliv ublížili. Milujte. Bavte se v rodinném kruhu a s přáteli. Pomáhejte tam, kde je potřeba. Je rok dávání se a hlubokého uspokojení. "Přijímám svou odpovědnost s láskou a radostí." Tato číselná vibrace je velmi vhodná pro přestěhování do nového domova, pro svatby, rodí se také více dětí.

Osobní roční vibrace čísla 7: Vyvolává změny, které se hluboce dotknou citů, nedají vám spát, jejich smyslem je návrat k vlastním vnitřním zdrojům. Spoléhejte spíše na sebe než na druhé a uvědomte si v čem spočívá vaše síla. Meditujte, ponořte se do sebe, rozjímejte, toto je váš duchovní rok. Dovolte své duši růst. Analyzujte své myšlenky a skutky. Číslo sedm vždy odkrývá věci, které nevidíme. Oprostěte se od světa práce a podnikání. Nesnažte se přesvědčovat nebo nutit věci násilím. Ať k vám přijdou samy. Společenský život nechte na jindy. Cestujte a poznávejte sami sebe. Může se stát, že v tomto roce vás postihne nemoc nebo někoho ztratíte, budete možná muset někoho ošetřovat. Pomáhejte. V tomto případě však mohou ve vás vyklíčit rozpory. Že přes vlnu emocionálních změn, nebudete schopni poskytnout citovou podporu někomu jinému, až najednou zjistíte, že díky péči o někoho druhého necítíte svá vlastní trápení. A právě v tom je tajemství úspěchu, dokázat se povznést nad vlastním "já". V tomto roce si uvědomíte, že vaše problémy nejsou tak zlé, jak se původně zdálo.

Osobní roční vibrace čísla 8: Osmička reprezentuje stabilitu, opatrnost, zodpovědnost a finanční jistotu. Přichází čas rovnováhy a klidu. Těžíte z předcházejících zkušeností, poznání pochopení a síly. Ovoce tohoto roku zraje, podle toho jak jste si vedli v celém svém dosavadním životě. Je čas sklizně. Pokud jste vložili velkou dávku usilovné práce, rozmyslu a vůle, dočkáte se odměny. Chovali jste se sobecky, bez úcty a tolerance k druhým sklidíte trpkou odplatu. Ze sebevědomím jděte za tím, co chcete. Jednejte poctivě a váš rok bude velmi úspěšný. Můžete uskutečnit velké věci. Mějte, ale stále na paměti, že k laskavosti je potřeba velké síly a k uchování vyrovnané nálady značná energie. Své moci moudře využívejte. Peníze si k vám najdou cestu samy. Vztahy, zdraví i vůle se upevní.


Osobní roční vibrace čísla 9: Devítka je číslem dovršení, úspěchu, naplnění a také plodnosti. Je čas uskutečnění, naplnění a revize dosavadního počínání. Vše prozkoumejte. Zbavte se všeho, co ve vašem životě už nemá smysl - lidi, místa, myšlenky a věci. V tomto roce mnohé od vás odejde. Požehnejte a propusťte. Vytvořte prostor pro nový rok, kdy začnete zase sázet nové cíle a touhy. Radujte se je rok zakončení. Nechte vše plavat. Nehledejte nové vztahy, nebudou reálné. Jděte na dlouhý výlet, rozdávejte pohodu, radost a harmonii. Láska musí patřit všem. Pochopte skutečnou spřízněnost se všemi na této planetě. Kruh se uzavírá. Hurá, vstříc novým zítřkům!!!

Osobní roční vibrace čísla 11: Klíčové slovo - INTUICE, klenot -stříbro, barvy - černá, bílá nebo perleťově šedá či stříbrná. 11 je Mistrovské číslo. Pozvedněte se nad denní životaběh. Buďte jako zářící Hvězda. Vyrovnejte si nově svoji vnitřní hladinu. Více bádejte v duchovní a metafyzické oblasti života. Univerzální láska je tento rok důležitější než láska osobní. Zachovejte si svůj vnitřní pokoj, ať se děje cokoliv. Bude Vás více zajímat skryté. Toto není rok vhodný k podnikání, i když budete mít mnoho dobrých nápadů pro budoucnost, uschovejte si je pro příští rok kdy bude příznivější jejich realizace a možnost úspěchů a dotažení cílů. Žijte podle svých představ. Připravujte se. V tomto roce by se vám mohlo dostat slávy a poct. Nyní je čas pro vnitřní růst, osvícení a rozjímání. "NASLOUCHÁM VNITŘNÍMU MOUDRÉMU HLASU!"

Osobní roční vibrace čísla 22: Jestliže se povznesete nad číslo 4, můžete dosáhnout mimořádných úspěchů. Společenství vás potřebuje. Jestliže pracujete pouze pro sebe, promarníte mnohý užitek tohoto roku. Jestliže pracujete na velkých plánech pro dobro mnohých vaše projekty budou úspěšné. Toto je rok umocňující schopnosti a přející velkým projektům. Vybudujte něco hodnotného. Využijte všech svých mentálních schopností. Takový rok se vám nenaskytne často. Významné postavení a moc může být vaše. "PRACUJI PRO DOBRO TÉTO PLANETY A JE MI ŽEHNÁNO."Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více