Jste zde


Co nás čeká v roce 2003? I.
Magica Bohemica

Pro všechno co plánujeme a děláme, existuje správný čas. Pozitivní stránkou této víry je, že můžeme v životě dosáhnout čehokoliv. Jestliže díky pochopení významu svých vlastních čísel jsme časově naladěni a dokážeme rozeznat příležitosti, které představují a podle nich jednáme. Každý rok má své univerzální vesmírné číslo, které reprezentuje možnosti, jež pro ten rok na světě existují. Vesmír je místo vířící a pulzující energie, jeho roční číselná vibrace představuje obrovský potenciál, kterého může využít každý z nás v příštím roce.

 

JAK POČÍTÁME?

  1. Číslo roční vibrace - rok 2003, tyto čísla sečteme: číslo vesmírné roční vibrace je pětka.


  2. Číslo roční vibrace pro Českou Republiku - můžeme počítat s datem vzniku ČR - 28.10.1918 i datem znovu obnovení ČR. Pro tento výpočet nám postačí číslo dne a měsíce. Tyto čísla sečteme s číslem roční vibrace 4: 2 + 8 + 1 + 0 + 5 = 16. V numerologii pokračujeme redukováním čísel, dokud nedostaneme jedno číslo, sečteme tedy: 1 + 6 = 7, číslo roční vibrace České Republiky je sedmička. Nezapomeňme, že roční vibrace působí od narozenin do narozenin. Když si vypočítáme roční vibraci pomocí data 1. 1. 1993, zjistíme, že ČR je vlastně ve vibraci sedmičky od nového roku a zároveň s ní působí do 28. 10. 2003 roční vibrace šestky, kdy po tomto datu to bude zase sedmička, která bude vibrovat do tohoto data a od nového roku 2006 ji přelije ještě osmička.


  3. Číslo osobní roční vibrace - například jste narozen/a 25.11., tyto čísla sečteme s universální roční vibrací 5: 2 + 5 + 1 + 1 + 5 = 14, 1 + 4 = 5. Osobní roční vibrace je v tomto případě pětka. Sečetli jsme: čísla dne narození + čísla měsíce narození + číslo univerzální vesmírné roční vibrace. Osobní roční vibrace čísla 5 bude násobená(výraznější) univerzální roční vibrací a stejně tak i osobní roční vibrace čísla 7, ta bude násobená roční vibrací ČR.


UNIVERZÁLNÍ ROČNÍ VIBRACE -
Čas pro komunikaci, pohyb, volnost a změnu k lepšímu(?). Klíčová slova: "VÍTÁM ZMĚNU A ROZŠÍŘUJI SVÉ HRANICE!"


Živé a vzrušující je číslo pět. V mnoha starověkých kulturách bylo ctěno jako číslo vitality a života. Pět lidských smyslů. Číslice 5 je číslem země, přírody a okultismu - pět spojených bodů vytváří hvězdu nebo pentagram, který v sobě zahrnuje ideály přírody a člověka s roztaženýma nohama a rukama, který je schopen přijímat vyšší inspiraci prostřednictvím pěti bodů - hlavy, rukou a nohou. Číslo pět reprezentuje komunikaci, pohyb a všestrannost. Je číslo intelektu ústního a písemného projevu. V příběhu stvoření Bůh použil sílu pětky ke spojení lidstva ke kolektivní vůli. Tento rok představuje osvobození ode všech omezení. V tomto období může dojít ke vnitřním i vnějším změnám celé naší planety. Mnohé se změní, spousta zastaralého a pokřiveného myšlení, zákonů a pochybných institucí přestane fungovat a existovat. V tomto roce se vyplaví na povrch spousta tajemství na která jsme tak dlouho čekali. Cheopsova pyramida otevře svou studnici vědění a Vatikán bude nucen odtajnit obsah svitků od Mrtvého moře, který zatím nebyli veřejnosti známé. Živelné katastrofy a kruhy v obilí se budou vyskytovat v tomto roce až neuvěřitelně často - původ jejich vzniku bude odhalen …


Všechny tyto události vyvolají vlnu nadšení i vlnu pochybností, tento rok bude pro naši planetu velmi klíčový, jen na nás bude záležet zda necháme opět zvítězit mamon a materiálno nad duchovním smýšlením. Každý z nás může přispět i jednou jedinou pozitivní myšlenkou, svou pokorou, nekonečným soucitem a láskou k ozdravení naší planety. Buďme ve střehu, všímejme si, buďme chápaví, nenechávejme nic náhodě, myšlenky, že nás zachrání lidé z vesmíru odhoďme. Stojíme pevně na Zemi, buďme plně spjati se Zemí a matkou Přírodou, to je klíč ke studiu, chápání a upozorňování na skrytější stránky života a směřování duchovní energie ve prospěch nás všech, nejdůležitějším klíčem je láska, bez které by se naše sny a touhy nepřeměnily v realitu, neboť bez lásky není svoboda.


ROČNÍ VIBRACE ČESKÉ REPUBLIKY -
Rok hlubokého duchovního rozvoje, víry a uskutečněných snů. Klíčová slova: "RADUJI SE Z DUCHOVNÍHO HLEDÁNÍ A NALÉZÁM MNOHO ODPOVĚDÍ!"


Sedmička je číslem zázraků, uskutečněných snů, víry, spirituality a tajemství. Vyvolává změny, které se hluboce dotknou citů, nedají nám spát, jejich smyslem je návrat k vlastním vnitřním zdrojům. Je potřeba spíše spoléhat jen sami na sebe než na druhé a uvědomit si v čem spočívá naše síla. Meditujme, ponořme se do sebe, rozjímejme, toto je náš duchovní rok. Dovolme své duši růst. Analyzujme své myšlenky a skutky. Číslo sedm vždy odkrývá věci, které nevidíme. Oprostěme se od světa práce a podnikání. Nesnažme se přesvědčovat nebo nutit věci násilím. Ať k nám přijdou samy. Společenský život nechte na jindy. Cestujme a poznávejte sami sebe. Může se stát, že v tomto roce nás postihne krize nebo někoho důležitého a významného ztratíme, budeme možná muset někomu poskytnout pomoc (ekonomickou či humanitární). Pomáhejme. V tomto roce budeme pociťovat silnou potřebu zabývat se větší měrou druhými, zajímat se o jejich problémy a pokud je třeba, nabídneme svou podporu. Když se objeví problémy v našich vlastních vztazích, nejsnáze se vyřeší trpělivostí, rozhovorem a porozuměním. Po celé toto období a ostatně i kdykoli jindy by jsme měli ke každé situaci přistupovat s pochopením a nabízet druhým co nejlaskavěji svou pomoc. Ne proto, že nám připadá, že by se to hodilo, ale s upřímné touhy druhému aspoň trochu ulehčit život. Pokud se nám podaří k tomuto dospět, dosáhneme nesporně vyššího stupně vývoje. Tento rok bude pro ČR velmi významný, duchovní rozvoj v naší zemi bude na vrcholném výstupu což ovlivní celý svět…jak už bylo řečeno…
Pokračování příštěNázor autora se nemusí shodovat s názorem redakceHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více