Jste zde


Číslo štěstí pro dnešní "štědrý" den
Magica Bohemica

Písmena níže uvedených jmen, která se vážou k tomuto dni převedeme do čísel (pro převod jsem použila číselnou abecedu chaldejsko - hebrejské kabaly, u které jsem si dlouholetou praxí ověřila, že tento systém je jasnější a přesnější, proto mu ve svých numerologických rozborech dávám přednost před Pythagorasem či Indickým systémem):

 

ŠTĚDRÝ DEN - JEŽÍŠ KRISTUS NAZARETSKÝ - ADAM - EVA
345421 455 15713 2213463 5171254321 1414 561
19/1 14/5 17/8 21/3 31/4 10/1 12/3
33/6 15/6

ŠTĚDRÝ - ADAM - aktivní číslo 19/10/1: Jednička je číslo jednoty a počátků a je základem všech čísel. Bůh vyvolal ke stvoření světa sílu čísla 1. Jednička je také prvním mužským číslem. Reprezentuje myšlení, tvořivost, ochranu a laskavost.


10 - KOLO ŠTĚSTÍ: Číslo tvoření, číslo vzestupu a pádu. 10 je symbolem světla (LIght) a lásky (LOve) a obsahuje kód: představit (Image) 10 poručit (Ordain). Představ si a bude! Poruč a stane se! Schopnost uskutečňování tvořivých záměrů je vrozená, ale musí být použita moudře, neboť moc absolutního tvoření obsahuje i opačnou polaritu. Tvoříme-li s láskou, sebekázní a s nekonečným soucitem positivně myslíme na to co chceme stvořit, dílko se setká s harmonií úspěchu. Tvoříme-li se zlobou stvoříme pouze jen vlastní pád a sami se zahubíme. Kázeň musí mít přednost před dominací. Někteří lidé si bohužel neuvědomují potenciál své moci, cítí se nenaplněni a chovají se pyšně a arogantně.


19 - PRINC NEBES: Je jedním z nejšťastnějších a nejpříjemnějších čísel, jeho symbolem je Slunce - život a vyšší ochrana. Přináší štěstí a úspěch ve veškerém podnikání a osobním životě.


DEN (dědičné číslo) 14/5: Živé a vzrušující je číslo pět. V mnoha starověkých kulturách bylo ctěno jako číslo vitality a života. Reprezentuje komunikaci, pohyb a všestrannost. Je číslem intelektu, ústního a písemného projevu. Bůh použil sílu pětky ke spojení lidstva ke kolektivní vůli.


14 - POHYB - VÝZVA: Komunikace, časté změny, pohyb a cestování, spojené s poznáváním lidí a zemí, přináší štěstí. Bohužel jak zisky, tak ztráty jsou někdy dočasné, díky všudypřítomným proudům změn. 14 vybízí k opatrnosti před nebezpečím souvisejícím s přírodními živly (požár, záplavy, zemětřesení ...). Je riskantní důvěřovat těm, kteří klamou. Spoléhat na druhé je ošidné. Věřme své intuici, sobě a svému vnitřnímu hlasu.


ŠTĚDRÝ DEN - realizační číslo (číslo aktivní + číslo dědičné) - základní kámen podle, kterého se bude formovat tento den 19 + 14 = 33, 3 + 3 = 6: Opět číslo lásky, romantiky, vnitřního klidu a porozumění. 33 - Idea: Toto číslo je vyšší vibrací 24, je také mistrovské číslo (nezapomeňme, že Ježíš zemřel ve 33 letech) nabízí větší a výraznější kouzlo lásky, míru originality a tvořivosti a příslib konečného finančního úspěchu. Také výraznější štěstí a harmonii v partnerství, což platí jak v kariéře, tak v milostných vztazích a manželství. Nepokazte si tuto výtečnou vibraci leností a přílišným sebevědomím a pocitem nadřazenosti. Když vibraci 33 doprovází smysl pro humor a opravdová pokora, je to nádherně šťastné číslo.


Sečtení samohlásek celého názvu nám dávají číslo potenciálu vědomí - číslo duše tohoto dne je ve znamení dalšího mistrovského čísla 11 - UMLČENÝ LEV- ZAŤATÁ PĚST: Možná se budeme muset rozhodnout mezi dvěma možnostmi volby, obě možnosti jsou přijatelné. Tak ke které se přiklonit? Dejme jim svátek a učiňme kompromis, obě možnosti využijme tak aby se vzájemně doplňovali, ale každá měla svou rovnocennou hodnotu. Umlčený lev znamená, že něco nebo někdo brání či zdržuje vaše rozhodnutí, ale zaťatá pěst nalezne vždy východisko i ze zlé situace, vytěží ze "skrytých zkoušek" to nejlepší ponaučení a uhne před zradou. Sečtené souhlásky celého názvu odhalují osobitost tohoto dne a ta je pod vládou mistrovské 22 - dvojitá vibrace se životním číslem data události.


Doplňkovým číslem je číslo iniciál - 7. Sedmička reprezentuje spiritualitu, mysticismus a tajemství. Je číslem iluze a klamu, někdy podvodu, ale také číslem léčení a zázraků, víry a uskutečněných snů. Sedm je jedna z nejvíce posvátných a magických čísel. Bůh použil sily absolutní lásky sedmičky k sjednocení a zachování stvoření. Sedmička -- je tzv. malá Karma - přináší, životní problémy a strasti, z kterých si má vzít člověk ponaučení


Číslo iniciál slouží jen k výpočtu kosmického čísla, což je náš vesmírný průvodce a ochránce na pouti dnešním dnem. Kosmické číslo si vypočítáme velmi snadno: číslo iniciál + aktivní číslo + dědičné číslo, toto číslo se neredukuje, jeho charakter čteme pouze ze složeného čísla, stejně tak číslo štěstí, které se vypočítá: životní číslo + aktivní číslo + dědičné číslo. Kosmické číslo 13 - OBROZENÍ - ZMĚNA: 13 není nešťastné číslo, jak mnoho lidí věří. Ve starověku se říkalo, že "ten, kdo pochopí, jak používat číslo 13, bude obdarován mocí a převahou. Převrat, který nabízí nový směr vývoje se pojí s genialitou, která překonává vše zastaralé a přichází s novými poznatky a objevy. Objevme dnes hloubku svých citů a lásky. Číslo štěstí 10, dvojitá vibrace s aktivním číslem.


Denní vibrace této události je čtyřka. Buďme tvůrčí a vyrovnaní, řiďme se podle plánu, dnes máme hodně úkolů vše musí být v naprostém pořádku. Je potřeba sebekázně a vyhnout se lenosti. Dělejme vše s radostí, snažme se udržovat určitý rytmus, aby jsme svou energii účelně využili. Pozor na přepracování! Uspořádejme si dnešní den. Ukradněme si chvilku pro zamyšlení. Jsme dlužníkem? Ublížili jsme? Dnes je velmi vhodný den to napravit. Čím více snahy vynaložíme, tím větší užitek sklidíme. Vše se obrátí k dobrému.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakceHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více