Jste zde


Boží hod vánoční a Štěpán
Magica Bohemica

Boží hod vánoční - 25. 12. 2002 - Co pro nás znamená tato sváteční událost, co nám vibrace čísel sdělují, a odkrývají ze svého magického působení na naše duše a srdce. Co se skrývá za oponou tohoto názvu a dne. Nebudu vás už více napínat pojďme se tedy společně podívat na scénu.

 

  4
rozlišování a analýza 25. 12. 2002
    14 - 5


- celou rovnici zapíšeme do mřížky:


X X X
2222 55 X
11 4 X


- vypočítáme životní číslo: 7 + 12 + 4 = koruna mága - 23/5


Psychické číslo události 25/7. 25 - ROZLIŠOVÁNÍ a ANALÝZA: Nabízí duchovní moudrost, získanou důkladným pozorováním lidí a věcí a dar učení se ze svých zkušeností a poučit se z vlastních chyb. Tak překonáme dřívější zklamání a získáte vynikající úsudek. 25 není materiální číslo.


Životní číslo 23/5. Čísla se opakují proto se nebudu opakovat ani já.


Mřížka se od předešlé změnila:
Chybí číslo 3
- Nemáme rádi, když nás někdo rozptyluje v soustředění se na nějakou činnost. Buďme k sobě dnes více tolerantní. Číslo 4 je v mřížce jen jedno - Dává materiální zabezpečení, organizační schopnosti, ve vztahu vášnivost a vroucnost. Nově jsou zde dvě pětky - Pole s č. 5- emocionální hloubka a zaujetí: Pětka v mřížce naznačuje stupeň emocionální hloubky myšlení a odhodlání. Pokud je energie pětky dobře nasměrovaná (aktivita, pohyb, všestrannost, výkonnost, skromnost, osobní magnetismus) bez žádných negativních vlivů (podrážděnost, netrpělivost, náladovost, egocentrismus), jsme schopni dnes dosáhnout s nadšením téměř čehokoli, když nalezneme něco čemu uvěříme, dokážeme překonat sami sebe i všechny vnější překážky.


Dvě pětky v mřížce: Vytvářejí hladinu energie, kterou obtížně držíte pod kontrolou, je třeba se soustředit na sport nebo na nějakou hlubokou tvořivou zálibu. Nově se zde také objevila linie s prázdnými čísly 3 - 6 - 9: Prázdná linie inspirace, inspiraci je možno chápat jako vlévání myšlenek, nápadů, záměrů či pocitů do mysli nebo duše; je to božské vnuknutí. Mentální schopnosti této roviny jsou skutečně obrovské; v mnoha případech mají dost potenciálu k tomu aby vznikl génius. Oproštěni od vlivů čísel - 3 - 6 - 9 - volně čerpáme z vyšších pramenů vědění a inspirace a poté s velkou energií pracujeme na tom, abychom svá poznání předali světu. Musíme se dnes snažit naleznout rovnováhu mezi mentální a emociální energií, nejvhodnější jsou relaxační techniky.


Boží hod vánoční
2771 574 6157351
17/8 16/7 28/1
16/7


Boží - číslo nesmrtelnosti 17 a číslo rovnováhy 8; hod - 16/7 - dvojitá vibrace s realizačním číslem této události. 16 - ROZBITÁ TVRZ: Plánujte všechno dopředu, předvídejte a pozornost věnujte i detailům.Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu, intuici a snům, budou vás před nebezpečím varovat a nikdy je neignorujte.


Esence čísla 16 přináší i nebezpečí úrazů. Hodujte raději opatrně aby vám nezaskočila kostička nebo jste se nepřejedli. I při sportu, jízdě autem, chůzi a vůbec při všem buďme více opatrní a nemuseli navštívit lékaře. Vánoční - 28/1 - 28 - DŮVĚŘIVÁ OVEČKA: Opatrně plánujme do budoucnosti, důvěřujme a prověřujme. Platí zásada: než skočíš, podívej se dolů.


Číslo duše dnešního dne - 24/6, všimněte si, že samohlásky jsou tvořeny jen čísly 1 a 7. Číslo osobitosti pro tento den je 37/1. 37 - Harmonie: Toto číslo má samo o sobě pozoruhodný potenciál. Spojuje se s neobyčejně citlivou povahou, dobrými a přátelskými vztahy, silným vlivem na veřejnost, často v rámci umění, a produktivním partnerstvím. Klade důraz na lásku a milostný vztah, a někdy příliš zdůrazňuje sex. Štěstí a úspěch v podnikání jsou snadněji dosažitelné v partnerství. Dnes buďme co možná nejvíc se svými partnery. Číslo iniciál této události - 4, kosmické číslo - 19 a číslo štěstí - 21. Denní vibrace této události je pětka. Vykročme do tohoto dne pravou nohou. Dnešní den je ve znamení osvobození ode všech omezení, kterým jsme podléhali v předešlém období. Zasloužíme si odpočinek. Ve vzduchu je volnost a změna k lepšímu. Odhoďme své myšlenky, udělejme něco neobvyklého. Svoboda je dnes absolutní to platí jak pro svobodu myšlení, tak pro fyzickou volnost pohybu. Otevírejme náruč pro nová poznání, setkání a radostná překvapení.


Koleda, koleda Štěpáne co to neseš ve džbáně. Nesu, nesu koledu, upadl jsem na ledu. Psi se na mne sběhli, koledu mi snědli… Bude na Štěpána znít z mnoha dětských i dospěláckých úst. A co nám mají sdělit čísla pro dnešní den?


  4
partnerství 26. 12. 2002
    15 - 6


- celou rovnici zapíšeme do mřížky:


X 66 X
2222 5 X
11 X X


- vypočítáme životní číslo: 8 + 12 + 4 = 24/6 (tyto čísla už známe)


Psychické číslo tohoto data je 26/8. 26 - PARTNERSTVÍ: Toto složené číslo zvláštním způsobem vyvolává ojedinělou sílu založenou na soucitu a nesobeckosti, se schopností pomáhat ostatním, ale zřídka sobě. Řiďme se dnes jen svými představami a intuicí, ale i ty důkladně zvažte než začnete jednat. Buďme štědří, zvláště k těm, kteří to potřebují. Naučme se šetřit a investujme jen do své budoucnosti.


Chybějící čtyřka v mřížce: To vás nutí být praktičtější ve svém snažení a být více trpěliví a k druhým více tolerantní. Je zde jen jedna pětka - Odhodlání, vytrvalost, opravdovost, příroda. Pole s č. 6- láska, krása, domov a rodina, tvořivé vyjádření: Senzitivní vibrace rodinné pohody, spokojenosti a lásky. Dvě šestky mřížce: Nám dávají inteligenci a tvořivost, partnerskou oporu a podporu v uskutečnění svých cílů.


ŠTĚPÁN
345814 - 25/7 - Číslo 25 - rozlišování a analýza se nám už objevilo v psychickém čísle včerejšího dne, vraťte se k němu a ještě si ho přečtěte. Číslo duše - 6, číslo osobitosti - 19/1, číslo iniciály - 3, kosmické číslo - 10, číslo štěstí - 13. Denní vibrace této události je šestka:
Domov je středem našeho života. Podejme si ruce a nabídněme si vzájemnou pomoc, porozumění, usmiřme se s těmi, kteří nám jakkoliv ublížili. Mysleme na lidi, kteří zvláště potřebují naši pomoc. Buďme vyrovnaní, klidní, vnitřně krásní. Láska je všudypřítomná, je v nás je kolem nás.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakceHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více