Jste zde


Monology - 2.noční monolog - O Lásce
Jaromír Nemastil

Monology - 2.noční monolog - O Lásce

Všechno, co bylo v tomto vesmíru stvořeno,
obsahuje přitažlivé síly mezi protiklady.
mezi negativními a pozitivními formami,
které se snaží vše vrátit zpět do původního prastavu, do Jednoty.
Tyto síly jsou příčinou existence hmoty,
tyto síly využívá Příroda pro rozmnožování,
a jsou také příčinou
naší touhy po štěstí a spokojenosti.
Láska je daleko více než jen vztah dvou lidí.
Pokud se dvě osoby potkají,
první jejich kontakt, ještě než promluví,
je setkání jejich energetických těl.
Pokud jsou vibrace podobné,
dojde k vzájemné rezonanci,
kterou oba prožívají jako příjemnou přítomnost druhého,
hraničící až s pocitem "lásky na první pohled".
Není to tedy jen vzájemné zalíbení
vycházející ze sympatického zjevu partnera,
jeho sexuální přitažlivosti,
z jeho hlasového projevu
nebo z jeho chování.
Většinou již zde začne dominovat sexuální přitažlivost
a ta všechny ostatní pocity překrývá.
Říkáme, že vznikla známost mezi dvěma lidmi
a nazýváme to láskou.

Soulad ve věcech sexu,
vzájemná přitažlivost partnera,
doplňování se v názorech,
pozoruhodná shoda v zájmech a přáních,
obdiv okolí nad partnerem,
jeho bohatství - auto, dům a vysoké konto,
dává nám přesvědčení, že máme fantastický vztah "až za hrob".
Oba partneři tvrdí, že se sobě odevzdali.
To dokládají vzájemnými doteky svých těl,
avšak uvnitř, vnitru zůstávají často uzavření.
Ochrana proti vnějšímu psychickému zranění je vždy uzavření se,
stažení se do nitra.
Vznikl pouze vztah mezi dvěma si blízkými lidmi,
kteří se vzájemně obdivují a cení si vzájemné vlastnosti.
Jeden partner si však druhého přivlastňuje.
Už jen titulování "můj partner" o tom vypovídá.
Dělají si vzájemně nároky na tělo partnera,
na jeho pozornost a na jeho city.
Trápí se žárlivostí, když se kolem partnera točí někdo jiný.
Žijí v permanentním strachu, že o svého partnera přijdou.
Často jim chybí vzájemná důvěra.
Pak přijdou děti, kolem kterých se začne soustřeďovat jejich veškerá aktivita.
Čas však přinese vrásky do tváří,
které již nejsou tak půvabné jako ve dvaceti,
vlasy jsou prošedivělé a více padají,
vzniknou zdravotní problémy.
Vztah se stane zaběhlým zvykem,
kde už není moc co obdivovat,
který stmeluje společný vztah k dětem.

Láska se stane prázdnou frází vhodnou tak pro mládež
nebo synonymem pro sex.
A když děti odejdou z domova,
už jde o soužití dvou lidí, kteří si na sebe za spoustu let zvykli.
Existuje tedy skutečná Láska?
Víš, skutečná Láska přichází jen velmi zřídka, ale ta šance tu je stále.
Vznikne na základě běžné známosti.
Podmínkou jejího vzniku je však vzájemné svolení partnerů,
aby ten druhý mohl vstoupit do nitra partnera!
Co to znamená?
Musíš úplně otevřít své Srdce, své vnitřní centrum.
Musíš být citlivá, dokonale zranitelná a otevřená a to chce to kus odvahy!
Teprve pak řekni partnerovi celým svým Srdcem:
Tady jsem a vše co mám a co jsem Ti dávám.
Dávám Ti vše a nic pro sebe neočekávám.
Dávám Ti své tělo, myšlenky, vzpomínky a mé touhy a dávám Ti i své "já".
Mám k Tobě absolutní důvěru.
Moje Láska nechce nic vlastnit, nic nechce měnit ani nikoho ovládat.
Nezáleží mi na tvaru Tvého obličeje nebo na délce Tvého nosu.
Chci být Tebou a Ty buď mnou.
Pokud se potkají dvě takto otevřená čistá Srdce, může stát zázrak.
Samostatná vnitřní centra zmizí a vznikne něco nového, zvláštního.
Dojde k sjednocení niter lidských bytostí.
Zastaví se myšlení a oba plně prožívají přítomný okamžik.
Jde o něco fantasticky hlubokého a nepopsatelného.
Něco, co daleko překračuje sex.
Nejde tu o dvě bytosti, ale o jednu, která je také oběma partnery překročena.
Pak je zažíván dotek obrovského nekonečného vnitřního oceánu Lásky.
Lásky, která se sama prohlubuje a která nepotřebuje nic vnějšího!
Oba partneři se pak doslova rozpustí v tomto oceánu Lásky.
T o není metafora, to je skutečnost.
Dojde k totální transformaci osobností obou partnerů.
Je přímo vnitřní alchimie.
Taková Láska se může prohloubit až na Lásku neosobní,
na Lásku ke všemu a ke všem.
Lásku, která vždy spí pod povrchem vnitřního Ticha.
"Při takové Lásce již nejsou potřeba modlitby, meditace ani chrámy", jak říká Osho.
Je poznána Láska, Pravda, Absolutno nebo chceš-li Bůh.
Když za tohoto stavu hluboké Lásky vznikne dítě,
je plozeno za stavu absolutní vzájemné a Vesmírné harmonie,
což se projeví v celém jeho životě i v životě lidí, kteří se s ním kdy setkají.
Takový stav Lásky je však velice vzácný,
ale vždy se vyplatí to zkoušet
a nehledět na neúspěchy a bolesti, to mi věř!
Moc, moc Ti přeji, aby se Ti to jednou podařilo!
Tento velmi otevřený stav Srdce má jednu nevýhodu,
ten, kdo se takto otevře, je velmi zranitelný.
Vždy buď ohleduplná ke všem, kteří se Ti otevřou.
Pokud se takto člověk otevře, nemá kam by ustoupil,
kam by se schoval a nemůže se ani bránit !

Přeji Ti dobrou a klidnou noc.

 Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Jaromír Nemastil

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: http://www.volny.cz/monology

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více