Jste zde


Škola psychotroniky XVIII. díl
Stanislav Brázda

Předávání energie v partnerském vztahu

 

V partnerských vztazích se ptáme: Kolik energie dávám v průměru denně svému partnerovi? Kolik energie z partnera beru? Z výsledného rozdílu se dozvíme, kdo více dává či bere?


Ptáme se dále: Kolik procent energie mohu partnerovi dávat, aby to neovlivnilo mou psychickou a energetickou rovnováhu?


Takto se můžeme ptát na celou rodinu, kolegy v práci, na kohokoliv. Důležité je však správné zadání: Kolik procent ze 100 procent úniku energie ztrácím v práci (doma, nemocí, prací atd.)?


Některé zdroje energie: pohybová terapie, hudební terapie, speciální masáže, léčitel, kosmická energie, konkrétní stromy - buk, dub, bříza, vrba, třešeň, jabloň, hruška, smrk, borovice, líska, vřes, květiny, stromy, keře, tráva, skála, voda, zvířata, atd.


Obdobným způsobem se ptáme: Kolik má ten a ten člověk energie? Zde musí být rozlišeno kdy, jinak se dozvíme momentální stav.


Abychom si mohli udělat obrázek, kolik energie jsme kde spotřebovali, ptáme se: Kolik procent energie měl tento člověk ráno, když vstal?


Dále: Kolik má energie večer, než jde spát? Po celý den je pro dobrou funkci organismu potřeba mít více než 50 procent energie.


Nyní se můžeme zeptat: Kolik energie potřebujeme, abychom mohli klidně a dobře spát? Kde ztrácíme energii a kolik?


Zjistit můžeme například: Kolik energie nám bere patogenní zóna, škodlivé látky v bytě atd.?


Z praxe mám ověřeno, že existují tzv. "energetičtí upíři" - tím se stane člověk, který se např. stresem "zablokuje", a má tudíž jen 50 procent energie ráno, večer 5 až 20 procent. Tito lidé pak "odebírají" energii svým partnerům, protože sami už ji nemají. Pokud tento stav trvá dlouho, partner, jemuž je energie odebírána, to pocítí.


Velkým problémem je to např. v rodinách, kde je "zablokovaná" matka. "Odebírá" totiž energii z malého dítěte, protože je s ním ve styku celý den. Takové dítě je potom unavené, pro nedostatek energie snáze podléhá nemocím, může se stát i to, že se po určité domě samo "zablokuje".


S tímto problémem za mnou bylo již hodně klientů. Pomoc byla jednoduchá: zjistil jsem, že jejich partneři jsou skutečně "zablokovaní". Stačila jednoduchá akupresura a do týdne bylo vše v pořádku. Někteří klienti mi pak říkali, že již pomýšleli na rozvod, protože od té doby, co začali žít se "zablokovaným" partnerem, cítili stále únavu.


Jiná je situace, pokud je někdo "psychickým upírem". Tady není pomoc lehká. Tento druh "upírství" je dán psychickou silou, která se nemění. Jakmile je mezi partnery rozdíl psychické síly větší než zhruba 7 procent, je vztah nerovnoměrný. Slabší partner se pak ve vztahu cítí podřízen a psychicky "vysáván". Jedinou pomocí je situaci vysvětlit a smířit se s ní.


Tato "upírství" bývají i mezi dětmi a rodiči a mám ověřeno, že psychicky silnější rodič může nechtěně psychicky poškodit slabší dítě, slabší bere silnějšího jako stresora, jeho projevy o jeden, až dva stupně silněji.Silnější si to ale neuvědomuje.Voda jako zdroj energie


U tohoto energetického zdroje, který mám vždy po ruce, musíme zjistit: Jak teplá voda (od do) je pro mě nejvhodnější na dobíjení energie? Stupnici 0 až 1000 si přitom označíme jako stupně Celsia. Vyjde-li nám voda do 30 C, je samozřejmé, že se takto studenou vodou nebudeme sprchovat čtyřicet minut.


Podotázka: Kolik minut se musím sprchovat, abych doplnil tolik energie, kolik potřebuji?


Pokud vám vyjde studenější, musíte se znovu zeptat: Kolik minut se musím sprchovat vodou teplou například 40 C, abych doplnil chybějící energii?


Použijeme-li vodu teplejší, než je ta pro nás nejvhodnější, k nejrychlejšímu doplnění energie, je samozřejmé, že se budeme muset sprchovat déle.


Stejně tak je nutné si ověřit: Na kolik procent je vhodné se sprchovat, koupat ve vaně, v rybníce, v moři, v řece? Tím zjistíme nejvhodnější vodní zdroj.


Do těch největších detailů musíme jít i u ostatních zdrojů, jako například: Kolik centimetrů mohu být maximálně vzdálen od stromu (který je v dosahu nebo nám vyšel jako nejvhodnější médium pro dobíjení energie), abych mohl brát z tohoto zdroje energii?


Zdroje energie se většinou opakují - jsou to voda, stromy a rostliny, zvířata, lidé, skály.


Z vody se efektivně "nabíjíme" mezi 12. a 20. hodinou. Maximální doba pod intenzivní sprchou je 50 minut, ve vaně pak 20 minut, protože pak už je voda "vybitá" a mohli bychom se do "mrtvé" vody znovu "vybít".


U stromů je situace obdobná: pokud se budeme přímo držet vhodného stromu, získáme zhruba 10 procent energie za 10 - 15 minut, sedneme-li si ke stromu, pak 10 procent energie získáme cca za 30 minut, pokud se budeme procházet lesem, 10 procent energie získáme za 60 minut.


Mám vypozorovanou souvislost s psychickou silou jedinců a vhodnými náhradními zdroji energie. Psychicky silní lidé mají jako vhodnější zdroje energie tvrdší dřeviny a vodu chladnější, asi 30 až 40 C, psychicky slabší jedinci se rychleji "nabijí" teplejší vodou, 40 až 50 C, a měkčími dřevinami.


Podobně se můžeme ptát u zvířat, skal, lidí.Nemocní lidé, kteří nemají možnost se sprchovat, mají možnost náhradního zdroje energie je zvířata a lidi. Proto je vhodné se ptát, jak často - kolikrát denně, po jaký časový úsek je ten či ten schopen přijímat energii, kolik je nutné pro vyléčení, zda je schopen energii přijímat na dálku, kolik, atd.Spánek


Dobíjíme se rovněž ve spánku, proto je dobré vědět, jak kvalitně spát, abychom načerpali maximum energie. Je důležité vědět, jaký čas je pro nás nevhodnější, kolik potřebujeme energie pře spánkem, abychom se vyspali. To zjistíme kyvadlem, i když většina lidí "svůj čas" zná intuitivně.


Otázku zadáme: Kolik hodin spánku potřebuji, abych byl odpočatý? Kyvadlo reaguje na obecnou otázku obecně, takže pokud jsme nemocní, potřebujeme více spánku než obvykle.


Kyvadlo nám tedy ukáže momentální stav, tudíž se po nemoci či při nemoci musíme zeptat znovu.


Další otázkou bude: Od kdy do kdy je pro mě nejvhodnější doba na spaní?


Zda je vhodné prostředí pro spánek.


Měli bychom si také ověřit, jak důležité je pro nás natočení hlavy ve spánku vzhledem ke světovým stranám. Pokud zjistíme, že kvalitu našeho spánku natočení hlavy ovlivňuje více než 50 procenty, musíme se další otázkou ptát na správný směr natočení. Pro většinu lidí je to západ až sever. Děti si nacházejí správný směr samy.


Další důležité otázky mohou znít: Na kolik procent brání mému kvalitnímu spánku plechová střecha, molitanové matrace, ten, jenž vedle mě spí, květiny, záclony atd.?


Dále se ptáme na optimální dobu spánku, škodlivé látky v bytě, ale také na negativní zóny, bránící spánku.Fáze spánku


Lidský mozek během spánku zcela neodpočívá. Spánek se na základě vyšetření EEG skládá ze dvou fází. První fáze je REM - tvoří 10 až 40 procent spánku a má 4 až 5 period. Druhou je fáze non-REM - tvoří přibližně 60 až 90 procent spánku a má 4 stupně. Stupeň 3 a 4 je tzv. delta spánek. Ve stupni 4 bývá spánek nejhlubší a většinou nastává v prvních hodinách po ulehnutí.


Je dobré vytvořit si graf spánku a zjišťovat, která fáze je pro nás nejdůležitější, ve které je vhodné se učit, ve které fázi se nám zdají sny, jež se vyplní, atd.


V hladině alfa se můžeme "naprogramovat", abychom se vzbudili těsně po fázi, kdy se nám zdál sen, který se vyplní, abychom si jej pamatovali, ve které části spánku máme ovlivňovat dítě, jež si kouše nehty, či alkoholika, by přestal pít.Poruchy spánku


Dyssomnie (insomnie) - potíže s usínáním, nespavost, bdělé stavy během noci. Příčinami bývá stres, drogy, kouření, alkoholismus, denní spaní, jiná duševní porucha, užívání léků, nedostatek energie.


Hypersomnie - nadměrná spavost. Je nutné vyšetření štítné žlázy, ORL, polysomnografie, srdce.


Parosomnie - abnormální chování ve spánku, většinou u dětí - noční děs, pomočování, strach, pocení atd. Příčinou mohou být somatické choroby. Mezi klasické léky patří benzodiazepamy.


Spánek si kyvadlem můžeme rozebrat na časové úseky, jež nás z různých důvodů zajímají, a experimentovat. Tak se můžeme dozvědět, ve které fázi jsme schopni se učit, když si naprogramujeme magnetofon např. s angličtinou, kdy máme sny, kdy se léčit, ve které fázi spánku máme poruchu, kolik hodin spánku potřebujeme, v jakou hodinu je pro nás vhodné jít spát, zda můžeme spánek rozdělit do více částí (pokud nemůžeme spát bez přerušení), od kdy do kdy apod.


U 90 % mých klientů bylo příčinou nespavosti:


Zablokovaný organismus, ze kterého samozřejmě vyplývat nedostatek energie, a špatná poloha ve spánku. Na to, abychom se dobře vyspali, musíme mít minimálně 40 - 50 procent životní energie a 40 - 50 procent fyzické energie.


Zjistil jsem, že 65 procent lidí je při spánku citlivých na natočení hlavy na určitou světovou stranu. Většinou je nejvhodnější poloha těla hlava - západ, nohy - východ, až hlava - sever, nohy - jih.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více