Jste zde


Škola psychotroniky XVI.
Stanislav Brázda


    ENERGIE

    Lékaři léčí "pouze" tělo, a to vlastně již jenom důsledky nemoci. U většiny nemocných klientů jsem zjistil naprostý nedostatek energie, vitaminů, minerálů.

    S tím úzce souvisí psychický stav, neboť pokud nebudeme v pořádku psychicky, jsme "uzavřeni" dobíjení se energií. V důsledku toho nám ubude tolik energie, že nejsme schopni dodávat ji oslabeným orgánům - výsledkem je samozřejmě nemoc. "Zablokováním" organismu vůči přijímání energií se automaticky "zablokujeme" vůči přijímání některých vitamínů a minerálů - patrně proto, aby nedošlo k předávkování organismu těmito látkami v době, kdy "nepracuje" naplno. Tyto výživné látky potom sice "jíme", ale tělem jen "procházejí". To se může týkat i jen některých orgánů, př. poloviny těla, páteře, zubů, atd.


    Model zachování energie

    Rozlišuji dva základní druhy energií: fyzickou a životní. Abychom se udrželi na nohou, neměli bychom mít nikdy méně než 20 procent fyzické energie, ideální stav je ráno 90 - 100 procent, večer ne méně než 50 procent. Stejné množství bychom měli mít i životní energie. To proto, že úbytek fyzické energie cítíme jako fyzickou únavu, ale úbytek životní energie nikoliv. Proto by měl každý člověk o této energii něco vědět. Čím jsme starší, tím více práce máme s udržením fyzické energie ( tím méně jsme schopni přijímat vitamíny a minerály ze stravy). Proto doporučuji s přibývajícím věkem více cvičit. Životní energii přijímáme ze všeho okolo nás, fyzickou jen při cvičení, či masážích svalstva. Jsou lidé, kteří i životní energii přijímají jen při pohybu.

    Každý člověk, zvláště nemocný, by měl znát svůj "model" zachování energie, znát možnosti, jak ji rychle v krizových situacích doplnit. Možnosti, jak svou energii udržet, "nezablokovat" se, totiž existují.

    Lidé nemocní, kteří nemohou doplňovat energii z přírodních zdrojů (ani sprchováním, protože mají např. ekzém), ji mohou doplňovat z náhradních zdrojů - speciálními masážemi, hudební terapií, relaxačním cvičením a podobně.

    Doplňovat musíme energii tří polí - vitální emocionální a mentální.

    Při hudební relaxaci, vyzpěvováním energetických tónů, působíme zvukem "AH" na vitální pole, zvukem "OH" na emociální pole a zvukem "M" na mentální pole. Vyzpěvováním těchto manter se vybudí energie. Existují samozřejmě i jiné zvuky, frekvence, tóny, které vybuzují energii či léčí. Pro každého platí něco jiného a právě kyvadlem můžeme zjistit co - sami si najít keř, strom či jinou látku, která je pro nás nejvhodnějším médiem na dobíjení energie.

    Abychom neonemocněli, neměla by naše energetická hladina klesnou pod určitou hranici. Ta je sice u každého jiná, ale měřena po vyspání, se má pohybovat kolem 90 procent, ke konci dne by hladina energie neměla klesnout pod 50 procent.

    Při náhlém stresu u psychicky slabších klesne hladina energie tak rychle a na tak nízkou hodnotu, že se organismus patrně v pudu sebezáchovy "zablokuje" vůči jejímu úplnému vydání, abychom nezemřeli. Toto "zablokování" bývá i postupné. Na "odblokování" jsem zatím objevil pouze akupresuru - viz kapitola o akupresuře.


    Psychická pohoda a vhodná terapie

    Nejúčinnější prevencí proti zablokování je psychická pohoda, radost ze života, schopnost se seberealizovat. Udržet se v psychické pohodě je možné jen při dobré energetické úrovni organismu a udržení hladiny vitamínů a minerálů. Obecně platí, ve zdravém těle zdravý duch, vědět, co je naším "životním úkolem".


    SMYSL ŽIVOTA, životní úkoly:

    Někdo má pouze jeden životní úkol, někdo dva a někdo deset. Tyto úkoly se mohou různě prolínat a některé mohou být více, některé méně důležité, mohou se plnit v různých časových úsecích. Některé úkoly máme plnit do svých např. 25 let, některé od 25 let do 40 let, některé od 20 souběžně do 65 let, atd. Někdo může mít úkol založení rodiny až po 50ti letech svého života, někdo jen do 25ti let, někdo do 25ti let a potom znova po 50ti letech svého života, někdo až např. po 60ti letech svého života. Podle astrologů má každé období života různý smysl. Příklady těchto úkolů, smyslu života:

- žít - doma -v zahraničí
- pracovat -doma -- mimo domov - v zahraničí
- tvořit - doma -- mimo domov - v zahraničí
- pracovat manuálně
- pracovat duševně
- dělat kariéru
- nepracovat
- cestovat
- hrát si
- neriskovat
- riskovat
- mít štěstí
- mít smůlu
- být úspěšný
- nebýt úspěšný
- být slavný
- nebýt slavný
- nemít peníze
- mít peníze bez námahy
- mít peníze s vynaložením většího úsilí
- mít peníze s vynaložením velkého úsilí
- vyhrát
- nevyhrát
- vytvořit nějaké dílo umělecké, malířské, sochařské, literární, cestopisné, jiné
- vytvořit , či vymyslet něco důležitého pro lidstvo - vědeckého charakteru
- vytvořit důležité dílo pro lidstvo - duchovního charakteru
- posouvat hranice lidských možností (např. ve sportu, technice, atd.)
- meditovat
- učit se a vzdělávat se
- učit druhé
- poučovat druhé
- vyhledávat problémy
- jít proti všem
- léčit druhé
- pomáhat rodině
- pomáhat druhým
- nechat se vést
- dohlížet na dodržování zákona
- soudit
- jít duchovní cestou, vzdělávat se duchovně
- sloužit druhým v různých podobách (prostituce, služebnictvo, atd.)
- být zneužívaný
- škodit druhým, žít na úkor druhých, ničit druhé, (zloději, atd.)
- nechat se vést
- proplouvat životem bez potíží
- proplouvat životem s potížemi
- jít "po proudu"
- jít "proti proudu"
- být skromný
- stačit si sám
- nestačit si sám
- žít ve skupině
- žít sám
- žít ve dvojici
- nebrat život vážně
- brát život vážně
- ovládat svůj chtíč
- neovládat svůj chtíč
- trpět
- žít nuzně
- žít na okraji společnosti ( např. bydlet v kanále a vybírat popelnice)
- mít úkoly v partnerských vztazích:
- mít volný, milenecký vztah
- mít trvalý vztah "posvěcený" svatbou
- mít trvalý vztah bez AKTU svatby
- zamilovat se
- nezamilovat se
- vytvořit rodinu
- společný úkol partnerů vůči sobě a rodině
- společný úkol partnerů vůči okolí
- společný úkol partnerů vůči okolí na duchovní bázi
- vytvořit s partnerem společné dílo
- výchova dětí
- pomáhat partnerovi
- pomáhat rodičům
- pomáhat dětem
- nechat si pomáhat od partnera
- mít přehnaný zájem o partnera
- mít starost o partnera
- nestarat se o partnera a nepomáhat mu
- mít přehnaný nezájem o partnera
- nechat se partnerem vychovávat
- vychovávat partnera
- pracovat s partnerem
- táhnout partnera
- být tažen partnerem
- nepracovat s partnerem
- meditovat s partnerem
- zplodit dítě (děti)
- porodit dítě (děti)
- nezplodit dítě
- neporodit dítě
- trpět ve vztahu
- být šťastný ve vztahu
- být partnerovi inspirací k vytvoření nějakého díla
- mít inspiraci v partnerovi k vytvoření nějakého díla
- starat se o rodinu
- nestarat se o rodinu
- jiná možnostHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více