Jste zde


Škola psychotroniky XV.
Stanislav Brázda


    Využití psychotroniky v obchodních vztazích

    Pomocí psychotroniky lze zjišťovat i obchodní vztahy. Otázky se mohou týkat všech oblastí.

    Uvedu několik příkladů: Je ten a ten podvodník? Nebudou doklady ke smlouvě zfalšované? Jak "jde" mému obchodnímu partnerovi firma? Jsou šeky falešné? Jsou kryté? Jakou cenu má objekt, který dává ten a ten do zástavy? Tyto otázky je dobré si dávat, když u toho není ten, na koho se ptáme, protože nemůže odpovědi ovlivnit.

    V této souvislosti popíšu jeden velmi pikantní příklad ze své praxe.


    Příběh osmý

    Jistý podnikatel chtěl půjčit peníze a do zástavy mi nabízel činžovní dům. Předložil mi na něj odhad na částku třikrát vyšší, než požadoval. Tím chtěl dokázat, že půjčku splatí, protože se mu nevyplatí přijít o dům.

    Aniž jsem dům viděl, zkusil jsem kyvadlem zjistit jeho skutečnou hodnotu. Ta mi vyšla dvakrát nižší, než byla půjčka. Řekl jsem to potenciálnímu dlužníkovi, trval však na svém. Chtěl jsem viděl kupní smlouvu, ale zdráhal se mi ji ukázat. Když se k tomu konečně uvolil, byla na ní skutečně částka, která mi vyšla kyvadlem. Tím chci říct, že prostřednictvím kyvadla je možné zjistit opravdu vše.

    Jednou za mnou přišla paní, že jí bývalý manžel neplatí výživné na děti, protože prý nic nevydělává. Kyvadlem jsem zjistil manželův plat. Argumentovala jím bývalému partnerovi a ten byl přesnou sumou tak ohromen, že se přiznal, protože si myslel, že si výši platu zjistila v účtárně, což jí také vyčetl.


    Početí a neplodnost

    U dětí lze zjišťovat, na kolik procent jsou po otci, na kolik po matce. Musíme však rozlišit, zda se myslí vlastnosti či vzhled. Z toho vyplývá, že se dá zjišťovat také otcovství, dokonce i vlastnosti dítěte po prapředcích.

    Kyvadlem si můžeme změřit, kdy má být dítě počato, aby to byl chlapec, dívka, aby bylo dítě vzhledem po otci, matce atd. Určí i plodné dny, od kolika do kolika hodin. V několika případech jsem zjistil, že ženy nemohly přijít do jiného stavu proto, že plodné "dny" měly pouze šest hodin v měsíci.

    U těchto otázek je nezbytné brát v úvahu mnoho aspektů a rozebrat je důkladněji. Nejdříve je potřeba zjistit, zda je žena schopna početí a muž oplodnění.

    To je ale pouze obecná otázka, kterou musíme upřesnit časově: zda v tomto měsíci, v plodných dnech, je ta a ta žena schopna počít.

    Pokud vyjde, že ano, ptáme se, zda ji je partner schopen ve stanoveném čase oplodnit (kompatibilita). Budou-li odpovědi kladné, zbývá zjistit plodné dny a hodiny.

    Položte otázku: Který den z těch plodných je nejvhodnější k početí? Která hodina?


    Psychický stav, energie a neplodnost

Pokud budou odpovědi záporné, hledáme, proč tomu tak je. Nejdříve se ptáme, zda žena není schopna početí ze zdravotních důvodů. V případě kladné odpovědí bývají problémy většinou v psychickém stavu, nedostatku energie, vitamínů, minerálů a ostatních důležitých látek.

    Zeptáme se tedy: Jak dobře je na tom dotyčná psychicky?

    Další otázka: Jak na tom musí být psychicky dobře, aby mohla otěhotnět? Výsledky nás možná překvapí.

    Z praxe mám ověřeno, že i zdravé ženy nemohou přijít do jiného stavu, protože jsou na tom psychicky špatně, a je nepodstatné, z jakého důvodu. Aby došlo k početí, měla by být žena psychicky v pořádku alespoň na 80 procent.

    Další otázkou se zeptejme, je-li schopna početí s daným partnerem, zda on je v pořádku atd.

    V případě, že je žena psychicky v pohodě a stále vychází, že není schopna počít, zeptáme se, jak je na tom s energií. Většina žen totiž musí mít 80 až 90 procent energie, aby byla schopna počít.

    Zeptáme se: Kolik má energie ráno, když vstane? Kolik má energie večer, když jde spát? Teprve pak se dozvíme o problému více a můžeme ho řešit.

    Neméně důležitá otázka je: Kolik minimálně může mít žena energie, aby plod udržela? Z praxe vím, že je to minimálně 50 až 60 procent.


    Jak určit pohlaví dítěte

    Obecně je to problematické, protože 75% žen má mužské vlastnosti, 75% mužů ženské vlastnosti, je 35% bisexuálů, 10% homosexuálů.

    Pokud nás bude zajímat, zda to bude chlapec či dívka, zadáme si nejprve otázku: Kolik má partnerka plodných dní? Kolik hodin? Od kolika do kolika hodin?

    Pokud nás bude zajímat, zda to bude chlapec či dívka, zadáme si nejprve otázku: Kolik má partnerka plodných dní? Kolik hodin? Od kolika do kolika hodin?

    Dále: Od kolika do kolika hodin musí být oplodněna, aby to byl chlapec (dívka)? Který rok, měsíc, den a hodinu má být žena oplodněna, aby bylo dítě nejdokonalejší (nejhezčí, nejchytřejší atd.)?

    Na určení pohlaví dítěte předem neexistuje šablona, neboť se u 70 procent žen (pokud dojde k početí v první polovině plodných dní) narodí děvče, u 30 procent chlapec.

    Teoreticky se přesný graf na určení pohlaví dítěte dá vypracovat. Problém uplatnění v praxi je u žen, které mají plodných pouze několik hodin. Další problém je v tom, že žena může být v tom "pravém" okamžiku psychicky "zablokovaná" a k početí dojde proto v jiném než plánovaném okamžiku (a to i z hlediska energetického).

    U některých žen jsem zjistil, že plodné dny nezačínají pravidelně, ale střídají se - např. 1. měsíc začíná plodné období 11. den od začátku menstruace, 2. měsíc začíná 12. den, 3. měsíc začíná opět 11. den od začátku menstruace. Většinou je to 14. a 15. den od začátku menstruace. Jedna klientka si stěžovala, že využila mé informace o plodných dnech k nechráněnému sexu a otěhotněla. Bohužel zapomněla na to, že spermie jejího přítele měly životnost dva dny. Početí je složitá událost, otázek je mnoho, např.: u žen -kolik má žena plodných hodin, od kdy- do kdy, kolik energie musí mít, aby došlo k početí - k "uhnízdění vajíčka", kolik energie je nutné k udržení plodu, zda je (v pochvě-děloze) dobré prostředí (pro spermie, vajíčko)- je-li nutná změna prostředí k početí, jaká je kompatibilita partnerů - kdy může mezi nimi dojít k početí, jak je na tom psychicky dobře, jak musí být psychicky dobře, aby došlo k početí, jak je průchodný jeden-druhý vejcovod, kolik má hormonů, kolik je nutných k početí, jak je dobré prostředí pro spermie v pochvě - děloze, atd.

    U mužů : jakou životnost mají spermie - obecně, v pochvě, množství a kvalita spermií, tvar , rychlost , nutné množství energie, prostředí, kompatibilita, atd.

    Je nutné si uvědomit, že všechny hodnoty se mění, takže někdo jde na vyšetření a je vše v pořádku, ale druhý den to již neplatí. Obecně doporučuji párům, které mají problémy v této oblasti, aby si naplánovali početí k moři. Je dobré, aby žena měla plodné dny uprostřed 14ti denní dovolené, protože první týden se oba partneři "nabijí" energií, jejíž zvýšené množství je dobré i k uhnízdění vajíčka, což trvá od početí až 6-12 dní (někdy i déle, proto se někdy ženy diví, že otěhotněly s partnerem, se kterým již dva měsíce nejsou).

    V praxi se objevují výjimky, že rozpětí začátku plodných dnů jsou i 3 dny od začátku menstruace. Tento posun se týká i hodin, takže např. začátek plodných dní 1. měsíce je v 6 hodin ráno, 3. měsíc může být i ve 12 hodin. U většiny žen, které nemohly otěhotnět jsem zjistil, že mají jen 1-4 plodné hodiny a ty začínají v 18.00 až 24.00 a k početí je nutné, aby měly hodně životní energie (cca 80%), což večer neměly. Stačilo 30 minut sprchy a po "doplnění" životní energie došlo k početí. Nutné je vyloučení "bloků" na páteři a drahách zubů.


    Další možnosti

    Stejným způsobem je možné zjišťovat kdy, od kolika do kolika hodin máme dělat závažná rozhodnutí, protože v jednom dni může být více cyklů. Nevyhovuje-li nám čas, který nám kyvadlo ukázalo, ptáme se znova, jaký další termín je vhodný, jaké období (od do) je pro nás vhodné, v jakém státě máme žít, pracovat, seznamovat se, atd.

    Obdobně se můžeme ptát, kdy se máme ženit, vdávat, tvořit, studovat, pracovat, podnikat, mít důležité schůzky, kdy jít, jít do společnosti, koupit los, podat sázenku, navazovat vztahy, jet na dovolenou, začít stavět dům, začít podnikat atd.


    Využití psychotroniky u zvířat a rostlin

    Kyvadlem se nedají zjistit čísla, která vyjdou v loteriích, protože zde nehraje roli žádný lidský činitel. Zjišťovat se dá vždy jen to, co můžeme odečítat z lidské psychiky.

    Psychotronika se však dá využívat u zvířat, a dokonce i u květin. Je možné zjistit, zda je květina ve stresu, je-li dobře umístěna v prostoru, jak se má zalévat, jaké hnojivo potřebuje atd.

    Stejně dobře se dají zjišťovat podmínky pro chov zvířat, rybiček, ptáků, jejich zdravotní stav, čím a jak léčit, jak jsou zvířata chytrá. To všechno jsem si ve své praxi ověřil už několikrát.


    Příběh devátý

    Přišla za mnou klientka, vášnivá chovatelka koček, že má se svými svěřenkyněmi problémy. Ztratilo se jí šest koček, a proto chtěla nejprve vědět, kolik jich je naživu. Zjistil jsem, že žijí čtyři a vyjmenoval které.

    To paní přesvědčilo, že mi "čarování" funguje, protože se vzápětí omluvila, že mě pouze zkoušela. Ztratila se jí totiž jedna kočka a mým úkolem bylo ji najít.

    Kočku jsem na mapě Prahy skutečně našel a zjistil, že se nachází v okruhu 200 metrů od domu klientky, je potlučená, zřejmě někde spadla, a má rozbitou hlavu. Vyšlo mi, že se do dvou dnů vrátí domů.

    Za dva dny rozjásaná paní volala, že kočka se opravdu vrátila, a s rozbitou hlavou.

    Psychotronika dá odpověď na to jak cvičit zvířata, v kolik hodin, jak často, kdy se zvíře naučí to, co chceme apod., zda je vhodná strava, stejně jako u lidí, zda jim nechybí nějaké vitamíny, minerály, zda je zvíře ve stresu. Zvířata mohou a také mají psychické poruchy, kdo je Blázen", většinou má i "bláznivé" zvíře, př. z něj "bláznivé" zvíře za čas udělá. Proto např. psi koušou jen ti, kteří mají duševní poruchu.

    Podařilo se mu "odblokováním" zachránit několik psů, dokonce i dva dostihové koně. U koní jejich trenéři "přehnali" trénink a koně se stresem "zablokovali" stejně jako lidé. "Odblokováním" razantní akupresurou se koně dostali do původní formy.Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více