Jste zde


Škola psychotroniky XIX.
Stanislav Brázda

Nemoci a jejich léčba

 

 

U všech nemocí je nejdůležitější najít příčinu a tu odstranit, jinak je léčení v důsledku buď málo účinné, nebo neúčinné.

 

Moje teorie o vzniku nemoci Nepovažuji se za léčitele, ale za diagnostika. Tvrdím, že nejlépe se vyléčí každý sám když ví co má dělat. Většinou nelze alternativními způsoby nahradit klasickou léčbu, za ideální považuji spojení obojího. Můj způsob léčby spočívá v tom, že si každý sám pomocí jedné až čtyř akupresur ( které jsem sám objevil) "uvede" tělo do původního stavu, čímž tělo začne přijímat energii, vitamíny, minerály , byliny, (ale i léky) s větší účinností. Mnou objevené základní akupresurní body jsou:

 

      1. Na vnitřní straně zápěstí obou rukou (provádíme sami- otevření organismu pro příjem energie)

 

      2. Na hřbetě rukou - cca 1cm nad klouby ukazováčku a prostředníku obou rukou (provádí někdo druhý nám - na otevření organismu pro příjem vitamínů a mnerálů).

 

    3. Mezi obočím (provádíme sami) (na odstranění "bloků" drah zubů)

Aplikovat akupresury je nutné v určité časy a po přesně stanovenou dobu. Stejně tak je důležité před započetím "léčby" nechat "odblokovat" páteř, protože většina lidí má "zablokovanou" páteř jak mechanickými, tak psychickými "bloky". Je nutné si nechat prohlédnout zuby a mnoha lidem vadí amalgamové plomby, protože tvoří se slinami akumuláror v ústech, energetickými drahami se "vyrobený" el. proud dostává do různých a orgánů a škodí.

 

Pomocí akupresur a "odblokováním" páteře se do organismu za dva měsíce dostane energie, vitaminy, minerály a ost. důležité látky, tím se organismus posílí natolik, že si v mnoha případech s nemocí poradí. Stejně tak je možné po "odblokování" s maximální účinností přijímat životní energii ze všech zdrojů okolo nás (nejúčinnější zdroje energie jsou: voda, stromy, zvířata, na posledním nejméně účinným zdrojem lidé). Mnoho žen, u kterých nemohlo dojít k početí, po aplikaci mé metody odblokování (hlavně páteře) rychle přišlo do jiného stavu, protože většinou jediným problémem byl nedostatek životní energie.

 

Přednosti způsobu mé práce jsou v tom, že moje léčebné metody neodporují vědecké praxi, nemohou nikoho poškodit. Princip mé "léčby" spočívá pouze v provedení akupresur, "odblokováním" páteře (provádí odborník), doplňováním energie, vitaminů, minerálů, bylin v určité kombinaci a dávkování, v konkrétních časech. Myslím, že jsem schopen zjistit množství vitamínů, minerálů, energie, apod. v jednotlivých orgánech živého organismu (zatím co vědeckými metodami lze totéž zjistit jen v krvi) a zjistit příčinu nemoci. Pokud se nezjistí a neodstraní příčina nemoci, podle mne se nedá odstranit důsledek s trvalým efektem. Proto je možné mé způsoby léčby aplikovat při jakékoliv léčbě.

 

2. Podle mne vznikne nemoc čtyřmi způsoby:
A/ Nákazou
B/ Úrazem
C/ Trvalým nedostatkem vitamínů, minerálů (buď proto, že nejíme tak pestrou stravu, nebo je náš organismus není schopen ze stravy přijímat) v určitých (podle mé terminologie oslabených) orgánech. Podle mne se nedědí dispozice k nemocím, ale dispozice k např. nepřijímání jódu do žláz a pokud např. ženy s dispozicí k nepřijímání jodu ze stravy 2x týdně nejedí jod, mají problémy gynekologické př. se štítnou žlázou. Lidé s předpokladem k nepřijímání vápníku ze stravy mají problémy s osteoporózou, ti musí jíst vápník navíc s hořčíkem a vitaminem C. Podle mne alergie, akné, lupenka, ekzémy jsou způsobeny dysfunkcí jater, př. střev pro nedostatek B3, C, Fosforu, Zinku, Selenu , Jodu.

 

Za svůj zatím největší objev považuji to, že podle mé praxe rakovina nevznikla u lidí, kteří měli v organismu dostatek koenzymu Q 10, B3 a C, i když u nich předpoklady k rakovině byly. Vyzkoušel jsem určitou kombinaci bylin, kterými se mi podařilo vyléčit v několika případech rakovinu. Za velký úspěch považuji asi 500 případů, kdy došlo k početí po "mých" akupresurách.

 

D/ Stresem - podle mé teorie se organismus stresem (velkým stresem jednorázově, menšími, ale trvalými stresovými situacemi postupně) "zablokuje" pro přijímání energie, vitaminů, minerálů a jiných důležitých látek. "Zablokovaný" organismus proto "nepracuje" na plno, ale jen př. na 50%. Pokud tento stav trvá určitou dobu ( 4 až 10 let), vznikne nemoc v oslabeném organismu neschopném se bránit nemocím. Podle mé teorie sestává tělo ze dvou energetických polovin (pravá-levá), při "zablokovaném" organismu je jen jedna polovina těla "otevřená" pro příjem energie, vitaminů, minerálů, ale i léků (tím jsem vysvětlil, proč lidé ochrnou většinou nejdříve na jednu stranu těla (praváci na levou, leváci na pravou stranu těla), proč je každá půlka těla jiná- zejména je to patrné na obličeji). Proto tvrdím, že od r. 94 se začaly projevovat na zdravotním stavu stresy ze změny systému po r. 89, proto se začnou později projevovat zdravotní problémy u lidí z povodňových oblastí, atd.

 

Nejdůležitější pro mne je uvedení mých vizí do praxe a jejich vyzkoušení, docílit toho, aby mé objevy byly uznány vědeckou obcí. Proto své objevy publikuji a dokazuji jejich logiku funkčnost v praxi. Mým snem je využít své schopnosti ve výrobě léků a bylinných extraktů na léčení zdravotních problémů, na které zatím věda nestačí (rakovina, lupenka, roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, epilepsie, duševní poruchy, alergie, ekzémy, atd.) .

 

Mým zájmem a koníčkem je má práce, psaní a publikování výsledků mé práce. Pořád je co vylepšovat a stále co objevovat.

 

Tvrdím, že jsme všichni roboty naprogramovanými rodinou a společností, ze které jsme vyšli. Do 15 ti let jsme trvale v nižší hladině vědomí, poroto se do našeho podvědomí dostanou ( mimo toho dobrého) i špatné "programy", které nás v životě ovlivňují (nejvíce "partnerský model rodičů - proto si hledáme stále stejné a ne vždy vhodné partnery). Tím vysvětluji proč většinou zvítězí cit (program z dětství) nad rozumem zejména v partnerských vztazích. Když byl někdo např. citově vydírán, přitahuje jej partner, který také citově vydírá (př. sami citově vydíráme partnery), i když to rozumem zavrhujeme a nechceme to, nemusíme si to díky "programu" plně uvědomovat.

 

Jsem přesvědčen, že se můžeme špatných "programů" z dětství zbavit. Je nutné provést AKT 8-9x, ve 12.00 zimního času, ne méně než 3, ne více než 7 dní po sobě, na vhodném místě (raději ne doma), meditace musí trvat aspoň 20 minut v nižší hladině vědomí. Do nižší hladiny vědomí se můžeme uvést sami odpočítáním se od 20. do 1. Problém je v tom, že jsme schopni se vracením se do dětství sami "dostat" do max. 5ti let, proto je dobré tento akt provádět 1-2x s psychologem a tím je možné se "vrátit" až do početí. Kdo nebyl (stačí i jedním rodičem) chtěným potomkem (nebo horší případy, když matka neví, s kým dítě má - takových je 30%!, 10% dětí má jiného otce, než je jim jako otec označen- NĚKDY I MATKA) je tento problém v každém "zakódován" ve formě nevážení si sama sebe, nesebedůvěry, apod.

 

Nevážíme-li si sami sebe, nevážíme si druhých, což se projevuje riskováním. V nenápadné formě je to např. riskantní jízdou motorovými vozidly, horolezectvím (jde posilovat a lézt na bezpečných trenažérech), různými dobrodružnými nebezpečnými výpravami, atd. Ve viditelné formě - sebepoškozováním, např. kouřením, alkoholismem, braním drog, neléčením se v případě nemoci, pokusy o sebevraždu, atd. Konečným řešením je sebevražda, což je vždy důsledkem duševní poruchy. Akt jsem nazval: "Akt zbavení se nevhodných programů z dětství" Je dobré najít sám sebe a začít dělat to, co nás baví a v čem jsme schopni se seberealizovat. Mnoho lidí nemůže sehnat práci. Důvodů je mnoho, ale jedním může být i to, že máme jiné vzdělání, než schopnost seberealizace. Např. Člověk s hereckým talentem a ekonomickým vzděláním nejde shánět práci ve správný čas na správné místo, protože jeho "parketou" je herectví. Kompromis je, jít pracovat jako ekonom do divadla, protože se budeme těšit aspoň na místo naší práce, když už ne na tu práci samotnou.

 

Je dobré se naučit radosti ze života, zbavování se problémů a hlavně umět pojmenovat problém, a najít příčinu, jinak nedokážeme odstranit důsledek, stejně jako u nemoci.

 

Zjistil jsem, že při úbytku energie jsou patrné příznaky nemoci, které nelze laboratorně dokázat, protože jde jen o nedostatek energie, ne ještě o skutečnou nemoc. Takové pacienty lékaři považují za hypochondry, ale tito lidé se skutečně cítí nemocní. K vyléčení leckdy stačí jen doplnění energie, vitaminů a minerálů.

 

Vždy to však není tak jednoduché, zvláště pokud je pacient "přepólovaný" nebo jinak zablokovaný vůči přijímání energií, vitaminů, minerálů. Prvním krokem je stanovit, jak organismus udržet ve správné energetické hladině. Dále je potřeba najít správný způsob stravování, prověřit prostředí, v němž nemocný žije, a teprve potom přistoupit k léčbě nemocných orgánů.

 

Zatím se sice nedá hovořit o masovém léčení rakoviny a jiných nemocí, protože zkouším léčit rakovinu zatím teprve tři roky, ale výsledky jsou povzbudivé - nemocní, kteří ke mně byli doslova přineseni, dnes chodí na kontrolu sami a jsou v dobrém stavu.

 

Lidé se mylně domnívají, že zdědili dispozice k určitým nemocím, což není pravda - zdědili pouze dispozice k určitému druhu stravy! Například dna, rakovina atd. není dědičná nemoc, ale vzniká nedostatkem energie, vitamínů, minerálů a jiných látek v těle - tudíž vznikne z nevhodného stravování či stresu.

 

Nevhodná strava není jen maso. U mnoha klientů jsem zjistil, že vepřové maso jim škodilo méně než brambory a mléčné výrobky! Stravování je přísně individuální! (Viz kapitola o stravě.)Tou nejzákladnější otázkou při zjišťování jakýchkoliv nemocí, i duševních, musí být: Jaká je hranice nemoci (toho, na koho se ptáme) v procentech, s níž si jeho tělo poradí samo?

 

Takto otázku formulujeme proto, aby se nám nestalo v případě, kdy sníme například něco tučnějšího, že nám kyvadlo ukáže zánět žlučníku, slepého střeva či jinou zdravotní poruchu, kterou není třeba léčit.

 

Další otázka bude znít: Na kolik procent je nemocný? Teprve rozdíl mezi procenty zjištěnými při prvním a nynějším měřením je nemoc.

 

Nyní se můžeme zeptat: Na kolik procent je nutná léčba? Pokud vyjde procento vyšší než 50, je léčba nutná - určíme tedy, jaká léčba je účinná.

 

Otázku položíme takto: Na kolik procent bude účinná léčba klasickými léky (homeopatickými, bylinami, operací, masážemi, rehabilitačními cviky, hudební terapií, léčitelem atd.)? Na kolik procent je nemoc vyléčitelná?

 

Procento, které vyjde, je obecné hledisko, protože taková byla i otázka.

 

Jsem přesvědčen, že všechny nemoci jsou vyléčitelné, jen je potřeba najít ten správný způsob, a především nemocný se musí chtít vyléčit. To, zda nemocný chce být vyléčen, nebo podlehl-li nemoci a vzdal boj o přežití, zjistíme přednostně!

 

V případě, že dotyčný vzdal boj o život, formulujeme otázku: Je schopen mu někdo pomoci? Určíme i to, jak nemocného vyléčí zvýšení hladiny energie a zlepšení psychického stavu. Většinou chybí energie jen v některých orgánech, což je lékařskými přístroji nezjistitelné. V těchto orgánech pak není "nemoc", ale příznaky nemoci se projevují. Např. chybějící energie (vit. B3, C, Fosfor, zinek, Selen, Jod) v játrech se projevuje jako alergie, ekzém atd., chybějící energie v CNS (centrální nervové soustavě) duševní poruchou.

 

Nedostatek jódu způsobuje dysfunkci žláz, zejména štítné žlázy. Mnoho takto nemocných díky akupresuře, která "pomohla" k přijímání jódu, nemuselo na operaci.

 

Z praxe znám případy, že se "zablokované" matce narodilo "zablokované" dítě. Dítě se může zablokovat rovněž při stresu v těhotenství či ze stresu při porodu. Takové dítě má pak již od narození pouze polovinu energie a orgány, v nichž energie chybí (chybí i některé vitaminy a minerály), se nemusejí správně vyvíjet. Mám vyzkoušeno, že pokud se tato situace zjistí včas, je náprava možná.

 

Mnoho těžkých poruch dětí se svádí na chybu lékařů při porodu, ale v praxi jsem mnohokrát dokázal, že tomu tak nebylo - že se "zablokované" matce narodilo "zablokované" dítě.

 

Z praxe mám také ověřeno, že při "zablokování" organismu dochází k nepředvídatelným jevům jako k arytmii srdce, nevysvětlitelnému vzniku rakovin, cyst, roztroušené skleróze, poruchám štítné žlázy atd.

 

K "zablokování" organismu vůči přijímání, ale i neúměrnému vydávání energií dochází nejčastěji ze stresu, dále tím, že organismus trpí delší dobu nedostatkem vitaminů a minerálů. Proto potom začne organismus "odebírat" větší množství energie, než stačíme přijímat z klasických zdrojů.

 

Na odblokování organismu stačí akupresura, ale díky "zablokování" organismus nepřijímá určité vitaminy a minerály, které při tomto stavu "procházejí" trávicí soustavou bez užitku. V tom je druhý problém.

 
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více