Jste zde


Škola psychotroniky XIII.
Stanislav Brázda


    Důležité otázky v partnerských vztazích

    Někdo již řekl: "Nezáleží na tom, jak si partneři vyhovují, ale na tom, zda jsou spolu spokojeni." Já tvrdím, že vztah závisí na přitažlivosti.

    Aby vztah byl dobrý, je nutné splnění jedné podmínky, dobré splnění několika dalších podmínek:

    Partneři musí (jediná podmínka musí, ostatní mohou) být pro sebe oboustranně přitažliví - sexuálně

    Měli by být - duševně přitažliví

    Měli by mít sexuální úchylky, do sebe zapadající ( sadista + masochistka)

    Partneři by měli být kompatibilní (schopni se domluvit)

    Měli by pro sebe být vhodnými partnery

    Mít schopnost být ve vztahu spokojení

    Být tolerantní

    Všichni máme partnera jako náhradu za rodiče (jsme tak naprogramováni), ale poměr milenec/rodič by měl být 70%/30%. Kdo má tento poměr obrácený, tj. partnera má ze 70% (někdy i více) jako náhradu za rodiče a jen z 30% jako milence, jde většinou o vztahy, kdy je mladší muž a starší žena, nebo muž o hodně starší než žena. Pokud to tak vyhovuje oběma, je vztah dobrý a díky velké rozvodovosti, kdy chybí dětem rodič, takových vztahů přibývá. Pro starší ženy (než jejich partneři) zde hrozí nebezpečí, že tito muži dospívají později (ve 40ti až 60ti letech) a potom tyto "matky" opouštějí a nacházejí si přiměřené - mladší partnerky. Totéž se stává starším mužům, kteří mají výrazně mladší partnerky, i když ne v takové míře, protože se ženy stávají více materiálně závislé, než muži.

    Neměl by být velký rozdíl v psychické síle, protože je-li tomu tak, pak je slabší ve vztahu podřízen (pod pantoflem), silnější, je-li to žena, necítí ve slabším oporu.

    Partneři by měli být na stejné úrovni, co se týká empatie (vcítění do druhého), protože méně citlivý partner se cítí nepochopen.

    Správným způsobem vybíjet sexuální energii- podle mne to jde jen sexem nebo pohybem (zloba, závist, nenávist, sprejeři, fyzické i duševní týrání druhých, udávání, ničení majetku druhých, žárlivost, atd. = nesebedůvěra, nevážení si sama sebe- je špatným způsobem vybitá sexuální energie).

    Měli by partneři pěstovat vztah -přitažlivost , jakmile skončí přitažlivost z jedné strany, končí vztah jednostranně. Přitažlivost může klesat a stoupat a záleží na nás, jak vztah pěstujeme, či jak jej ničíme. Klesne-li přitažlivost, hrozí, že potkáme přitažlivějšího partnera. Skončí-li přitažlivost, nemusí se vztah rozpadnout, ale žijeme "jako bratr se sestrou", nechce se nám do sexu s partnerem, neodpouštíme partnerovi chyby, které jsme před skončením přitažlivosti tolerovali, atd. Někdy lidé pletou konec lásky se skončením přitažlivosti. Láska = vždy současně i přitažlivost, zatímco přitažlivost může být i bez lásky. Když skončí láska (podle mne se jedná o druh duševní poruchy) a přitažlivost trvá, trvá vztah, ale projeví se všechny ostatní faktory, které jsme zaslepeni láskou (duševní poruchou) neviděli, jako je kompatibilita, zda jsme pro sebe vhodnými partnery, atd. Proto je pro nezasvěcené okolí nepochopitelní. Že jsou spolu i lidé, kteří se "perou", nejsou schopni se domluvit, atd., ale pokud trvá přitažlivost nejsou schopni od sebe odejít, protože přitažlivost = závislost. Volní" jsou ve vztahu jen ti, kterým přitažlivost skončí, ale tím skončí i hlavní motivace ke vztahu, pokud není ve vztahu jiná závislost (nejčastěji - materiální, na dětech, na majetku).

    Většina lidí může mít jen jeden citový vztah, výjimečné jsou dva (či více) citové vztahy. Většina lidí však může mít více sexuálních vztahů. Klesne-li přitažlivost k současnému partnerovi, máme šanci potkat přitažlivějšího partnera. V případě, že můžeme mít jenom jeden citový vztah, nový vztah může způsobit zánik přitažlivosti k původnímu partnerovi v případě, že je blízko konec přitažlivosti k původnímu partnerovi. Pokud ale trvá přitažlivost k původnímu partnerovi, je rychlý konec velké přitažlivosti k novému partnerovi, protože nejsme schopni se novému vztahu díky závislosti na původním partnerovi otevřít a rozvinout jej. Takových případů mám ve své poradně nejvíce a zejména ženy, které jsou rozhodnější učinit změnu a skončit vztah se stále dokola ptají, zda ten jejich milenec se rozvede. Mnoho žen doplatilo na svojí rychlost ukončení vztahu, protože dřívější dohodu se ženatým milencem, že to oba doma řeknou a rozvedou se dodržela jen žena. Milenec se maximálně odhodlal k tomu, že to doma řekl, ale byl bit a další kroky již nepodnikl.


    Ve své seznamovací agentuře jsem si ověřil, že to platí potud, pokud mezi partnery existuje láska, nebo přitažlivost. Vytratí-li se ze vztahu láska, pak se na pevnosti vztahu projeví to, jak si partneři vyhovují. Pokud jsme zamilováni, vždy jde současně o přitažlivost, ale přitažlivost může existovat i bez lásky, což je horší, protože si uvědomujeme chyby partnera, zatímco "zaláskovaní" nevidí, neslyší (i proto tvrdím, že láska je duševní porucha). Proto pokud pomine láska, vidíme chyby partnera.

    Proto je velmi důležité se zeptat: Jak budeme ve vztahu spokojeni? Dozvíme se, zda do vztahu pronikne cit a láska, zda budeme ochotni partnera tolerovat.

    Protože lidé se mění nejen věkem, ale i vztahem a soužitím s jinou osobou, je třeba se ptát dále: Jak budeme ve vztahu spokojeni za x let? Tím se dá zjistit, jak se bude situace měnit časem. Mnoho lidí chce vztah jen pro uspokojení pudu mateřství, či pudu zachování rodu, což chtějí i homosexuálové (a někteří bisexuálové) a po "splnění úkolu" přestanou mít o vztah zájem. Pokud je nedrží jiná závislost- na dětech, na majetku (nebo strach být sami), utíkají ze vztahu.

    Podrobněji v ukázce k knihy "O magii, lásce, sexu", či druhého vydání této knihy s pracovním názvem: "Proč máme problémy se seznámením či udržením vztahu".

    Neméně důležitá je kompatibilita partnerů - jak jsou schopni se domluvit a dohodnout.

    Proto se musíme zeptat: Jaká je perspektiva vztahu z "jeho" strany? Jaká je perspektiva vztahu z "její" strany? (podle mé teorie je perspektiva závislá na přitažlivosti = břemeno=závislost).

    Odpovědí na tuto otázku bude, zda vztah skončí a kým bude ukončen. Vztah ukončí ten, z jehož strany bude perspektiva vztahu menší.

    Dalšími pomocnými otázkami může být: Na kolik procent jsem citově vyzrálý? Pod 50 procent je odpověď nevyzrálý.

    Na kolik procent jsem schopen žít v partnerském vztahu s tím a tím? Na kolik procent jsem schopen se s partnerem/kou domlouvat o problémech v manželství (o financích, sexu atd.)?Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více