Jste zde


Škola psychotroniky XI.
Stanislav Brázda


    Psychosomatické zóny

    Psychosomatické zóny jsou zvláštní zóny, škodící někomu více, někomu méně, což závisí na tom, jak jsme psychicky citliví. V každém případě jsou zjistitelné. Pomocí kyvadla umím "nakreslit" jejich tvar, velikost a změřit jejich sílu. Podle tvaru je možné rozeznat, o jakou zónu se jedná.

    Psychosomatické zóny jsem se naučil rozeznávat náhodou a to "kreslením". Zatím jsem objevil tři druhy psychosomatických zón a zarážející je jejich rozdílný tvar, všechny zapadají do sebe jako do mozaiky a jsem přesvědčen, že dohromady tvoří schéma naší duše. Myslím, že naše duše se skládá ze tří částí, je trojrozměrná. I to by mohlo být vysvětlením, proč jsem přesvědčen, že aby se cokoliv stalo (jak negativního, tak positivního), je nutný souběh tří aspektů. Jako př. : aby došlo k námi zaviněné autohavárii, při níž se zraníme, sejdou se tyto nepříznivé aspekty:
    1. Špatně se vyspíme a nejsme před jízdou fit.
    2. Jsme psychicky "zablokováni" a proto nejsme tak pozorní.
    3. Nejsme připoutáni.

    Nepříznivých aspektů se může sejít více najednou (nejsou nám "příznivě nakloněny hvězdy", někdo na nás v nevhodném okamžiku za jízdy promluví, př. nás někdo riskantně předjede, praskne nám pneumatika, př. se objeví jiná technická závada, únava materiálu, zamyslíme se při průjezdu psychosonatickou zónou, která nám způsobí chvilkový "zkrat" v myšlení, vjedeme do úseku s vadou na vozovce, atd.), ale také méně a aby došlo k havárii, je podle mé teorie nutný souběh alespoň tří aspektů najednou.


    Podle mé teorie lze lidskou "duši" schematicky znázornit a sestává ze tří částí:

    Jeden je jakýsi šesti-květ, druhý šestihran, třetí a základní a nejdůležitější je šesticípá hvězda. Šesti-květ je zóna, která vznikne v místě, kde byl někdo zabit či zemřel nepřirozenou smrtí, sebevraždou. Tato zóna na místě, kde se událost přihodila, zůstává již navždy. Má stejnou výšku, jako měl člověk, který zemřel, a průměr je od 2 do 3,5 metru. Pokud na jednom místě zemřelo více lidí (např. v boji), šíře zóny se násobí a zesiluje se její škodlivý účinek. Tato zóna se pohybuje do vzdálenosti maximálně 25 metrů a opět se vrací na své původní místo. Účinky těchto zón jsou škodlivější než zón šestihranných a ze své praxe mám ověřeno, že působí na psychiku lidí. Poslední, kterou jsem objevil nedávno je šesticípá hvězda. To je podle mého jakási "základna", která tvoří naší osobnost. Viz obr. v příloze. Bližší v připravované knize O životě a smrti.

    Šestihranná zóny se pohybuje bez ohledu na prostor, má průměr od 1 do 3,5 metru. Stejně jako se objeví, může i zmizet. Oba druhy zón se pohybují v různých časových úsecích, ale vždy je to mezi půlnocí a šestou hodinou ranní.

    Škodlivé účinky šestihranné zóny jsou maximálně do čísla 3 uvedené stupnice, u šesti-květé zóny je to až stupeň 8. Poslední, šesticípá hvězda nemá asi kladné, ani záporné účinky. U živých tvorů jsou všechny tři části duše pohromadě a nemají záporný vliv, zde už rozhoduje náš charakter, př. duševní porucha, jak se projevujeme, zda spíše kladně, či naopak. Lidé jsou různí a i když mají nadprůměr kladných vlastností, mohou se různě projevovat v různých situacích. Někdo se projevuje kladněji v pracovním procesu, než ve vztahu a někdo opačně. Jinak se chováme ve stresu, při nemoci, jinak za volantem, na vojně, když jsme nadřízení,podřízení, jinak se chováme jako bachaři, jinak jako potrestaní, atd.

    Je známo, že v noci, tj. mezi 24. a 6. hodinou, účinky psychosomatických zón zesilují. Zóna, která má ve dne sílu maximálně 6, má v noci číslo 8. Nejsilnější šestihranná zóna, která má ve dne sílu maximálně 2, má v noci číslo 3.

    Je zvláštní, že ostatní záření či patogenní zóny zesilují své negativní účinky od 23 do 8 hodin (nejsilněji od 24.00 do 3.00), ještě více při úplňku (až pět dní před úplňkem - do jednoho dne po úplňku- to jsme také nejcitlivější a proto dochází v nejvíce k vraždám, sebevraždám). Nejvíce nám tedy škodí ve spánku.

    Mám z těmito zónami zajímavé zkušenosti. Například moje kamarádka mě požádala o změření zón v bytě. Na jednom místě jsem zjistil psychosomatickou zónu. Potvrdila mi, že se tam upálil tulák, který se ohříval u zapálených kartonů. Byl opilý, a když usnul, vzňaly se na něm šaty a on uhořel. Dříve v těchto místech byla chodba, kterou později připojili k jejímu bytu.

    Další zkušenosti mám od svých klientů. Jedna mladá dáma ke mně přišla, že má psychické problémy. Tvrdila, že se rozvedla, aniž věděla proč, říkala, že se necítí dobře, měla "tik", byla znatelně rozrušená. Cítil jsem z ní, že problém bude v bytě, v němž bydlí. Namalovala mi jeho půdorys. Ihned jsem nakreslil silnou psychosomatickou zónu. Ptal jsem se, zda neví, že by v tom bytě někdo zemřel. Dlouho si nemohla vzpomenout, protože byt patřil její tetě, která jí ho před dvěma lety půjčila. Až později si vzpomněla, že teta si před několika lety našla jiného muže a ten její se v bytě oběsil. Krátce poté se teta odstěhovala a nabídla jí byt k pronájmu.

    Dalších příkladů, kdy jsem se přesvědčil, že jsem psychosomatickou zóna našel na správném místě, je mnoho a vždy měly jedno společné - psychické narušení těch členů domácnosti, kteří psychicky přecitlivělí.

    Ne na každého působí negativní účinky stejně, ale i to se dá "změřit".

    Kuriózní příklad mám z jedné propagační akce časopisů Astro a Květy. Zřídili provizorní "věštírnu", kam jsem byl i s několika spolupracovníky redakcemi poslán. Přišla za mnou klientka, která chtěla vyřešit problém, týkající se jejího psychického stavu.

    "Ucítil" jsem, že nesnáz je v psychosomatické zóně v jejím bytě. Nakreslila jeho půdorys a kyvadlo mi "nakreslilo" zóny hned dvě. Potvrdila, že na jednom místě se oběsil její manžel a na druhém tchán. Je jasné, že na zhoršeném psychickém stavu té paní se nepodílely jen zóny, ale už skutečnost sama.

    Tyto zóny "útočí" stále, dokud jsme v jejich dosahu, a vyléčení téměř není možné, stejně jako není možné se vyléčit nejenom například z rakoviny, pokud spíme v silné škodlivé zóny i jiného původu.

    Zajímavý příklad výskytu psychosomatické zóny jsem zjistil u jednoho redaktora, který se mnou dělal rozhovor. Jednak mi přišel sdělit můj věštecký úspěch (v roce 1994 jsem mu řekl, že jeho časopis do léta 1995 skončí), jednak chtěl, abych mu "změřil" zóny v autě. Že prý v něm má nějakou geopatogenní zóny a už prý kvůli ní i naboural.

    Domníval jsem se, že to asi geopatogenní zóna nebude, protože ta vzniká anomáliemi v zemi a nemohla by působit nepřetržitě za jízdy. Bylo mi to divné, ale protože trval na svém, nakreslil jsem si vozidlo na papír tak, jak kreslím půdorysy bytů a domů. K mému překvapení mi skutečně kyvadlo "nakreslilo" dvě psychosomatické šestihranné zóny - jednu na sedadle řidiče a druhou na sedadle za řidičem.

    V bytě jedné paní z Brna jsem se setkal se zvláštním jevem. Chtěl jsem, aby mi namalovala půdorys bytu, protože jsem cítil, že tam jsou psychosomatické zóny. Našel jsem šesti-květ a ona potvrdila, že na tom místě zemřel její otec v hrozných bolestech na rakovinu. Zjistil jsem, že otec ji neměl rád a dost jí ubližoval, což mi potvrdila. Asi dva metry od první zóny jsem zjistil další, ale tentokrát šestihrannou, v níž jsem identifikoval matku klientky. Mezi těmito zónami se dala vypozoroval souvislost - jako kdyby zóny otce chtěla dotyčné škodit dál, tak jako za života, a nově vzniklá zóna, patrně opravdu po matce, jako by chtěla tyto negativní účinky eliminovat, jako to dělala i za společného života.


    Tabulka pozitivity zón:

    1. Slabá pozitivní zóna, nerozpoznatelná.

    2. Není rozpoznatelná, ale při trvalém pobytu jsou patrné slabé léčivé účinky na duševní poruchy.

    3. Citliví lidé tuto sílu již registrují, léčivé účinky duševních poruch se dostavují při minimálně dvanáctihodinovém pobytu v zóně.

    4. Tuto sílu zaregistrují i méně citliví lidé, léčivé účinky duševních poruch jsou patrné již po osmi hodinách pobytu.

    5. V této zóně se léčí již i těžší duševní poruchy, při trvalém pobytu i fyzické nemoci. Dobíjení těla životní energií - v průměru 10 procent energie za 30 minut.

    6. Léčebné účinky jsou patrné již při patnáctihodinovém pobytu. Dobíjení energií - v průměru 10 procent energie za 20 minut.

    7. Léčebné účinky patrné již při osmihodinovém pobytu, při trvalém pobytu jsou možné změny anomálií v lidských orgánech. Dobíjení energií - 10 procent energie za 10 minut.

    8. Léčba již při pětihodinovém pobytu, možná změna i těžších anomálií v orgánech. Dobíjení energií - 10 procent energie za 10 minut.


    Tabulka škodlivosti zón

    1. Slabá, na hranici poznatelnosti, její účinky organismus snadno eliminuje.

    2. Rozpoznatelná, zdravý organismus dokáže její účinky na nějaký čas eliminovat, nemocný již zřetelně oslabuje.

    3. Oslabuje nervový systém, při delším pobytu vzniká lehká nervozita i u zdravých lidí, nemocní se v této zóně nevyléčí.

    4. Vzniká silnější nervozita a nespavost, při delším pobytu již vzniká dysfunkce orgánů, problémy mizí pobytem mimo zónu.

    5. Neklid přetrvává i při pobytu mimo zónu, při pobytu v zóně vzniká stav podobný stresu. V nižší hladině vědomí nebo ve spánku nás již účinek této zóny zasahuje hlouběji (nebezpečí např. u řidičů, kde u citlivých jedinců dokáže "vypnout" pozornost na 1 až 8 vteřin).

    6. Ztráta duševních a fyzických sil, vznik nemocí.

    7. Vznik nádorových onemocnění.

    8. Smrtelně nebezpečná zóna.


    Každý je jinak vnímavý, proto je nutné zjišťovat, na jakou sílu zóny jsou jednotliví členové domácnosti citliví.

    Otázku si zadáme takto: Na jak silnou škodlivou zónu jsem citlivý? Bude-li odpověď například číslo 3, budou pro mě při nalezení škodlivé zóny číslo 4 platit účinky škodlivosti čísla 2.

    Pokud naleznete škodlivou zónu a zjistíte, jak jste citliví, další otázkou se zeptejte: Jak dlouho mohu v zóně pobývat, aby nedošlo k újmě na zdraví (či abych pocítil účinky z tabulky)?

    Mám ověřeno, že některé zóny v noci (mezi půlnocí a 6. hodinou) zesilují svoje negativní účinky, proto se ptáme: Jak je silná určitá zóny ve dne - v noci?

    Některé zóny nám více škodí v nižších hladinách vědomí, tedy ve spánku. I to je nutné zjišťovat.Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více