Jste zde


Škola psychotroniky X.
Stanislav Brázda


    Využití psychotroniky v podnikání

    Jednou se na mě obrátil jistý podnikatel, který si na svůj podnik nechal zpracovat složitou ekonomickou rozvahu. Pomocí kyvadla jsem mu zjistil totéž během patnácti minut.

    Uveďme si tedy některé z praktických otázek, důležitých pro chod firmy a podnikání (ostatní viz text v příloze). Především se zeptejte: Na kolik procent mi "jde" firma? Na kolik procent by mohla "jít", kdybych učinil ta nejvhodnější opatření pro zlepšení? Pokud kyvadlo ukáže možnost zlepšení, zjišťujeme vylučovacími metodami, jak nejefektivněji dál.

    U společníků je na místě položit tuto otázku: Jak je ten a ten pro mou firmu užitečný, prospěšný? O kolik procent se zlepší činnost firmy, když budu spolupracovat s tím a tím?

    Důležité je, abychom před testováním čehokoliv nejdříve zjistili: Na kolik procent jsme tuto činnost schopni zjišťovat, dále na kolik procent bychom to museli umět, aby výsledky byly věrohodné?

    Důležité odpovědi je nutné ověřovat nejméně třikrát, dávat si tytéž otázky v rozpětí několika dnů. Před zadáváním vlastních otázek se nejdříve musíme zeptat, jak jsme na tom psychicky, kolik mám energie, kolik bychom jí museli mít, aby nám tato činnost šla.

    Obecně platí, že abychom měli dobré výsledky, musíme být psychicky v pohodě a energeticky v rovnováze. Tyto schopnosti podstatně snižují i nemoci a alkohol. Dále platí, že to, co zjišťujeme, musí být pro někoho důležité a užitečné.

    Znova opakuji, že když tuto činnost provádíme sami pro sebe, máme tendenci výsledek ovlivňovat ve svůj prospěch, proto je nutné naučit se to nedělat.

    Jednou z pomůcek nám může být otázka: Na kolik procent bych si přál nebo si přeji, aby můj podnik fungoval?

    Teprve další otázka bude: Jak mi můj podnik "jde"?

    Na kolik procent je dobré místo podnikání, město, stát?, zda mám rozšířit, zmenšit podnik,změnit sortiment výrobků, služeb, atd.


    Škodlivost zón

    Geopatogenní zóny

    Pro orientaci v příloze uvádím tabulku škodlivosti a pozitivity geopatogenních zón. Kyvadlem jsem si zjistil, kolik stupňů je k jejich označení třeba - vyšlo mi jich osm. Snažil jsem se přitom o co nejjednodušší odstupňování a vystižení vlivů jednotlivých stupňů.

    Pro měření jejich účinnosti použijeme v tabulce čísla od 0 do 10. Zóny mívají tvar čar, kruhů, ploch, či dokonce celých sítí. Tvary se časem naučíme zjišťovat praxí, virgule perfektně reaguje a opisuje hranice těchto zón.

    Nesmíme zapomenout na prověřování a pravidelnou kontrolu všech měření!

    V místnosti, kde zóny zjišťujeme, se zkoušíme stavět do různých stran. K velké chybě při zjišťování zón může dojít tehdy, když je zóna v celém prostoru, kde ji hledáme. V takovém případě virgule neukazuje dobře. Proto je vhodné si nejdříve prostor prověřit "na dálku" (umíme-li to), čímž se dozvíme, není-li zóna pod celým domem.

    Ke zjišťování zóny použijeme mapu. Měřený prostor si zmenšíme až na detail místnosti a virgulí určíme rozmístění a sílu zón v měřeném prostoru.

    Protože nevím, jak vznikl název "geopatogenní zóna", doporučoval bych ho nepoužívat. Je to patrně složené slovo, GEO znamená země, což by mohlo souviset se zemským zářením, ale druhá část slova, PATOGENIA, znamená "vyvolat onemocnění, choroboplodnost".

    Protože kyvadlo reaguje na naše pokyny, mohli bychom při zadání: Nyní chci najít geopatogenní zóny, najít jen škodlivé záření ze země. Když zadáme otázku: Nyní chci najít veškeré škodlivé zóny, odhalíme opravdu veškeré škodlivé zóny, což je užitečné bez ohledu na slovíčkaření a na druhy škodlivých zón.

    Některé geopatogenní zóny mění své místo, tvar a sílu, patrně podle toho, jak se mění tok spodních pramenů. Jak bude patogenní zóny měnit své místo se dá zjistit, což bychom měli udělat z prostého důvodu - abychom zbytečně nestěhovali např. postele, když nemáme ověřeno, že se zóna (většinou mění směr - zima-léto) "nevrátí" na své původní místo.

   
Na základě svých zkušeností jsem se pokusil sestavit tabulku škodlivosti zón pomocí kyvadla. Pro jejich měření použijeme z tabulky číselnici 1 až 100, a to jako 1 až 10.Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více