Jste zde


Škola psychotroniky IV.
Stanislav Brázda

Základní psychotronické schopnosti


1. Jaké máme psychotronické schopnosti obecně?


Tvrdím, že černobílá odpověď je zavádějící, proto odpovídám v procentech - 0-50% NE, 50-100% ANO.


Pokud jsou menší než 50 procent, musíme se ptát, k jakým schopnostem se můžeme dopracovat tréninkem. Pokud bude výsledek i nadále méně než 50 procent, je zbytečné se touto činností dále zabývat a můžeme zkoušet štěstí jinými metodami. V takovém případě se ptejme, zda nemáme jiný talent, například léčitelský, na s kartami, astrologií, atd. Jak jsem už v úvodu uvedl, ten kdo nemá psychotronické schopnosti, má většinou velké nadání léčit. Jsou však samozřejmě tací, kteří mají rozvinuté obě schopnosti.


2. Na kolik procent umíme s kyvadlem pracovat?


Pokud bude odpověď méně než 50 procent, znamená to, že s kyvadlem pracovat neumíme, ukáže-li kyvadlo (i kyvadlo ovládané někým jiným, kdo to umí) 50-více%, je to nadějné.Další důležitá otázka je, po jakou dobu (práce s kyvadlem, kartami, atd.) jsme schopni být v nižší hladině vědomí, protože to je důležitější, než vlastní práce s kyvadlem, kartami, atd.


3. Jak dlouho musíme "trénovat", než nám tato činnost půjde dobře?


Čísla v tabulce (příloha) si určíme nejdříve jako roky, pak měsíce, týdny a nakonec jako dny.


4. V jaký ideální čas je třeba tyto schopnosti zkoušet, jak často a jak dlouho?


Nyní si musíme do otázky zadat od kdy do kdy., časů může být v průběhu dne více.


Ti, jimž se kyvadlo nerozhýbalo, mohou totéž zkusit jiné možnosti, např. s mými kartami - je jich 21, nových karet je 32 a budou průběžně doplňovány až na 100. Karty se zamíchají, vyloží se (až 10) karet, a protože jsou označeny znaménky plus a minus, počet plusových karet značí kladnou odpověď. Při 10ti kartách lze určovat i procenta 1 karta =10%. Ideální je vyložit 3-5 karet, protože na jednu kartu nemusí být jistota, že jsme byli v nižší hladině vědomí. Více "plusových" karet je odpověď ANO.


Pomocí těchto "magických vykládacích karet" (ale i jiných pomůcek)je možné rozvíjet i jasnozřivé a věštecké schopnosti jiným způsobem, než kyvadlem. Každý symbol na kartě vyjadřuje určitý děj, který pro nás není zavazující, protože důležitější je to, co my cítíme při soustředění se na určitý obrázek (člověka, minci, domino, číslo z numerologie, atd., podle toho, s čím se snažíme "vybudit" intuici). Bližší informace jsou v návodu u karet.


Další otázky k vylepšení práce s kyvadlem

Nyní můžeme přistoupit k dalším důležitým otázkám, které nám pomohou práci s kyvadlem dále vylepšovat.


První otázkou bude, z jakého materiálu potřebujeme kyvadlo pro činnost, kterou umíme (chceme) zjišťovat? Následně se ptáme, z jakého materiálu má být vyroben závěs kyvadla a jak má být dlouhý.


V tabulce použijeme číselnici od 0 do 100 jako délku v centimetrech, kterou potom upřesníme na stupnici 0 až 24 (tuto tabulku můžeme použít k určování hodin, množství peněz, atd.)


Materiál pro kyvadlo může být různý, někdo potřebuje materiál nevodivý, jiný zase vodivý, mohou to být i kombinace různých materiálů. Pokud na některou otázku nenalezneme v tabulce odpověď, musíme si zadat, aby nám kyvadlo ukázalo jinou možnost, vyznačenou v tabulce ve zbývajícím prostoru nad čísly 0 až 100.


Pokud nebudeme schopni zjistit odpověď na položenou otázku, musíme si zadat, zda nám kyvadlo nechce z nějakého důvodu odpovědět, nebo jsme moc unaveni na to, aby se kyvadlo roztočilo.


Etika psychotronika


Pokud se chcete psychotronice věnovat vážně, je velmi důležité uvědomit si, že se můžeme mýlit a proto je potřeba zvážit, zda negativní zjištění sdělit. Já raději mluvím o negativních zjištěních jako o předpokladech, které se nemusí vyplnit - což je pravda. Uvědomte si, že pomocí psychotroniky se dá zjistit na kohokoliv cokoliv, ale stejně tak i na vás. Pokud budete zjišťovat něco, co by dotyčnému vadilo nebo ho mohlo poškodit, nemusí kyvadlo dobře spolupracovat.


Věci, které by mohli nepříznivě ovlivnit, raději neříkám a když to někdo přesto chce slyšet, říkám, že je to pouze předpoklad, který lze zvrátit a ovlivnit. Také tomu tak většinou je, protože jen asi ve 10ti až 20ti procentech jde o "konečné řešení", se kterým nelze nic dělat, nebo jen málo. Mnoho lidí za mnou přišlo, že jim kartářka řekla, že zemřou mladí, brzo, atd. Když jsem se tuto skutečnost pokoušel ověřit, vyšlo mi že to skutečně hrozí, ale jen kdyby dotyčný byl např. na Sibiři, kam nikdy namířeno neměl, takže není možné, aby zemřel tak, jak kartářka řekla. Uměla zjistit předpoklad, ale už ne to, za jakých okolností by ke smrti došlo.


Příklad:


Mojí ženě jsem kdysi řekl, že jí hrozí dnes havárie s autem, aby si dávala pozor. Ona skutečně havarovala ze svojí viny a potom mi vyčetla, že tím, že jsem jí to řekl," musela na to myslet, až nabourala". Stejnou situaci jsem "cítil" o půl roku později a po předchozí zkušenosti jsem jí to neřekl. Ona skutečně opět havarovala a když jsem jí řekl, že jsem to věděl vyčetla mi, že jsem jí nevaroval. Bez komentáře.


Nejspíš svou knihou vyvolám velkou polemiku, neboť tu odkrývám TABU léčitelů a psychotroniků. Jsem si však vědom, že nejsem sám, kdo tyto schopnosti ovládá, opakuji, že je ve větší či menší míře má každý z nás.


Proto se s vámi chci o své mnohaleté zkušenosti podělit, abych vám ušetřil dlouhá léta hledání a experimentování.


Sám nic neskrývám a ničeho se nebojím. Pokud bude každý využívat těchto schopností užitečně a smysluplně, bude možné dostat se ve všem o kousek dál.


Kde všude lze psychotroniku využít?


Ve všem, co se týká psychiky lidí, zvířat, květin, zkrátka všeho živého. V některých kapitolách své knihy se zaměřím na praktické využití psychotroniky v různých oborech jako je technika, partnerské vztahy, psychika člověka, léčení, nemoci, vyhledávání geopatogenních a psychosomatických zón, alergie, vhodnost stravy, potravin, dobíjení se životní energií, "měření" nemocí, zjišťování příčin nemocí, možnosti léčby atd.


Pokud jsem "zkoušen", jsem nervózní, protože si přeji odpovědět správně. Důvodem je to, že nejsem dobrý "hadač" a věci, které dotazující se znají nejsou již pro mne důležité a nemusím dobře se "napojit" na podvědomí zkoušejících. Myslím si, že to je důvod, proč psychotronici nemají dobré výsledky například v odhalování zločinů. V této oblasti (podle dostupné literatury) jsou úspěšní v nejlepších případech pouze na 70 procent. V této oblasti jsem úspěšný tehdy, když odpovídám pozůstalým. Jsou ale výjimky, mám kamarádku, která umí přesně určit rok, den a hodinu narození.


Aby výsledky vaší práce s kyvadlem byly dobré, je nutné si je ověřovat, zkoušet, trénovat. Je to stejné jako s každou jinou činností. Ač nadaní, uspějete pouze tehdy, když talent budete rozvíjet.


Jak sledovat kurs valut


Kdo má talent na burzu či kurs valut, je schopen kyvadlem určovat jejich vývoj. Vyzkoušel jsem si to a opravdu vše vycházelo. Namaloval jsem si tabulku a kyvadlem jsem nejdřív zjistil hodnotu akcie či valuty a potom "nasadil" kyvadlo na tuto hodnotu. Dále jsem "jel" kyvadlem, a to se vychylovalo tak, jak půjde vývoj.


Křivku, kterou kyvadlo opisuje, je nutné kreslit tužkou pod kyvadlem stejným způsobem, jako když nám kyvadlo kreslilo tvar nejvhodnějšího kyvadla či virgule. Věřím, že tomu, kdo má hudební talent, bude kyvadlo "kreslit" i tóny a bude schopnost i složit melodii.


Jestliže se tímto způsobem dá ptát na všechno, co má spojitost s psychikou, měla by existovat možnost ptát se i na to, zda existují jiné civilizace a kde. O budoucnosti se blíže zmiňuji v závěrečné kapitole.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více