Jste zde


Škola psychotroniky III.
Stanislav Brázda

PRÁCE S KYVADLEM


Jak zjistit své schopnosti


Obecně mám ověřeno, že kdo má zájem o tuto práci, má i tyto schopnosti.


Dříve, než přistoupíme k práci s kyvadlem, je třeba upozornit na otázky a jejich správné formulování. Může se nám totiž zdát, že ačkoli psychotronické schopnosti máme, nebudou odpovědi vycházet, a to proto, že jsme špatně zadali otázku nebo "mantinely", podle kterých odpovědi z tabulky odčítáme.


Každý si musí najít tu správnou polohu k držení kyvadla.


Při práci s kyvadlem většina lidí drží ruku vždy tak, aby byla opřena loktem nebo předloktím o hranu stolu. Kyvadlo přitom musí volně viset.


Tabulka je původně kruh přeložený na polovinu - kyvadlo tedy musí viset nad středem pomyslného kruhu, což je pohodlnější při "odečtu" odpovědí.


Abychom pro začátek vyloučili chybu, protože zatím nedokážeme dobře rozeznat, zda kyvadlo ukazuje v kruhu na tu či onu stranu, volíme pro nás nejjednodušší formu odpovědi ANO-NE, což může být právě zmíněný půlkruh.


Pokud kyvadlo "ukazuje" podle našeho zadání, je vše v pořádku, pokud se různě nekontrolovaně točí, nezbývá nám než hledat příčinu, což se děje zejména tehdy, když nám "ujíždí" myšlenky na něco jiného, než jsme se dotazovali, neudržíme se v nižší hladině vědomí po celou dobu dotazu a odpovědi, nejsme schopni najít odpověď na naši otázku, atd.


Nyní již víme, jak s kyvadlem pracovat. Pokud se nám ho podařilo rozkývat, nejdříve si zjistíme, které z psychotronických schopností máme největší a ty je dobré rozvíjet.


Musíme počítat s tím, že kyvadlo ovládáme podvědomím, prostřednictvím energie vysílané očima, proto naše odpovědi může silnější osobnost sedící naproti nám ovlivňovat ve svůj prospěch! Zjistil jsem to, když jsem si následně ověřovat odpovědi již bez přítomnosti oné silné osobnosti.


Následující seznam obsahuje pouze základních, nejčastěji využívaných schopností.


Základní psychotronické schopnosti


 • Hledání předmětů ukrytých (ztracených, ukradených) někým jiným.
 • Hledání předmětů ukrytých (ztracených) mnou.
 • Vyhledávání geopatogenních zón.
 • Hledání radioaktivního a radonového záření.
 • Hledání jiných škodlivých záření.
 • Hledání škodlivých látek, určování škodlivosti hmot a látek.
 • Vyhledávání psychosomatických zón.
 • Jasnozřivost.
 • Věštění budoucnosti.
 • Zjišťování nemocí, určování diagnózy, stanovení vhodné léčby.
 • Léčení nemocí.
 • Hledání vody.
 • Hledání nerostů.
 • Hledání lidí.
 • Psychokinetické schopnosti.
 • Určování vlastností lidí, psychiky atd.
 • Telepatické schopnosti.
 • Určování pravosti materiálů.
 • Určování závadnosti potravin.
 • Určování vhodnosti potravin, vitaminů, prvků.
 • Ovládání předmětů či dějů na malé, větší a velké vzdálenosti.
 • Zjišťování talentu a vloh (umění, technika, obchod, manuální práce).
 • Určování škodlivosti materiálů, látek, potravin, záření, geopatogenních zón a dalších vlivů na člověka.
 • Zjišťování minulých životů, budoucích životů
 • Technika, technické závady
 • Kreslení kyvadlem.
 • Jiná možnost.

Protože doba, po kterou můžeme s kyvadlem pracovat, je velmi omezená (u některých začátečníků to může být jen několik minut denně), je dobré nedávat zbytečné otázky. Neptáme se, jakou z výše uvedených schopností máme a na kolik procent, ale rovnou se zeptáme, kterou z výše uvedených schopností máme nebo ji můžeme mít.


Tuto otázku si zadáme zároveň s tím, aby nám kyvadlo v tabulce postupně shora dolů ukazovalo všechny schopnosti, které máme. Kyvadlo nastavíme nad první z výše uvedených schopností a pomalu jej posouváme směrem dolů. Kyvadlo se postupně rozkýve vždy u toho čísla - od 1 po 27 - pod nímž je uvedena ta schopnost, kterou můžeme vykonávat. Schopnosti, uvedené pod čísly, které kyvadlo "přeskočilo", nemáme. Stejně tak zjišťuji, které vitamíny a minerály nemáme, nebo které látky v těle chybí, nebo je tělo nevytváří - vit tab. Podobné je to i s tabulkami v půlkruhu, postupně kyvadlo ukazuje odpovědi od nejdůležitějších po méně důležité. Vždy je důležité "zadání", co má , nebo na co má kyvadlo "ukazovat".


Pokud s vámi kyvadlo dosud nespolupracuje, může ten, kdo měl větší štěstí, klást tyto otázky za vás.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více