Jste zde


Škola psychotroniky II.
Stanislav Brázda

Jak se dostat do vnitřní hladiny vědomí


Jako nejdůležitější součást práce s podvědomím je umět se uměle uvést do nižší hladiny vědomí. Mnohdy to děláme podvědomě, ale uměle je to někdy problém. Proto doporučuji nejdříve zvládnout techniku uvádění se do nižších hladin vědomí , než začneme pracovat s kyvadlem, kartami, mincemi, astrologií, numerologií, atd. Někdy může pomoci i technika, např. psychowalkmann.


Mnozí z vás po prvních zkušenostech s kyvadlem nejspíš namítnou, že jím hýbají sami. To je samozřejmé. Kyvadlem hýbeme, ale pouze podvědomě - tím myslím, že kyvadlo ovládáme očima, ne rukou! Proto je naše kyvadlo snáze ovlivnitelné někým, kdo se na nás při práci dívá, než když jen myslí na ovlivnění výsledku.


Proto je nezbytné maximálně se "vypnout" z normálního myšlení. Pokud vám to dělá potíže, představte si, že se díváte skrze věci či lidí (máte rozostřený zrak). Někteří teoretici tvrdí, že se tak dostaneme do vnitřní hladiny vědomí, tzv.nižší hladina vědomí -ALFA. Pro upřesnění musím vysvětlit, že v běžné činností jsme v hladině beta, což je vnější hladina vědomí.


Hlubší hladinou vědomí, než je ALFA, je hladina THETA, do níž jsou například uváděni pacienti při operacích či v hypnóze. Poslední je hladina delta, což je v podstatě stav bezvědomí.


Pro nás je důležitá hladina vědomí ALFA, v níž jsme schopni své schopnosti využívat nejvíce; s jejich pomocí pak používáme druhou polovinu mozku, kterou při běžné činnosti, tj. v hladině BETA, nevyužíváme.


Všichni úspěšní lidé jsou vlastně úspěšnými psychotroniky, jsou úspěšní proto, že dokázali maximálně využít svých schopností, i když třeba jenom v určité oblasti. Jsou příkladem toho, že ne vždy je nutné pomáhat si kyvadlem, jde v podstatě o intuici, kterou mnoho lidí používá, aniž by si to vůbec uvědomovali.


Výběr kyvadla


Tvar kyvadla může být rozmanitý. Kyvadlem je víceméně každý předmět, vybraný podle dispozic konkrétního člověka. Z praxe vím, že nejvíce vyhovují - kromě speciálně zhotovených materiálů různých tvarů a váhy - klíče, prsteny, přívěšky, které se zavěsí na dlouhou hedvábnou nit, na kousek žíně nebo dlouhý vlas, zlatý nebo stříbrný řetízek. Většina lidí (80%) by měla mít závěs z vodivého materiálu, cca 18cm dlouhého.


Profesionálové používají zvláštních kyvadel zhotovených tak, aby co nejvíce odpovídala jejich schopnostem se s kyvadlem - anténou, "naladit" (podle mne se jedná o anténu, jak vysílací, tak přijímací, která je jakousi doplňkovou anténou k našemu tělu, aby výsledky jejich "měření" byly co nejpřesnější. Tvar, materiál, velikost určuji pomocí kyvadla, nebo při klasickém věštění - používám vodu, křišťál.


Velikost kyvadla bývá rovněž různá - od nejmenších předmětů kulovitého tvaru po předměty vážící až kilogram. Stejně různý je i materiál, z něhož je kyvadlo zhotoveno. Užívá se všech kovů, nerostů, oblíbený je jantar, někdy i křída, zlato, stříbro, křišťál, ale i dřevo, mosaz, železo, atd. Dost dlouho jsem používal mosazný klíč od bytu na stříbrném řetízku.


Mám ověřeno, že pro začátek je tím nejvhodnějším kyvadlem klíč od bytu.


Pokud si chcete své schopnosti vyzkoušet, pak je optimální zavěsit kyvadlo (pro začátek je dobré vyzkoušet dva různé materiály- mosaz a křišťál) na hedvábnou nit (20 % lidí) či stříbrný řetízek (80 % lidí). Záleží to na dispozicích každého jednotlivce.


Délka závěsu je ovšem různá. Většina lidí používá závěsy dlouhé 5 až 18 cm, existují však i tací, kteří potřebují závěs až půl metru dlouhý. Podle mne je optimální délka závěsu 18cm.


Držení kyvadla bývá rovněž různé. Obyčejně se drží mezi palcem a ukazováčkem někdo si jej omotává okolo prstu. Závěs kyvadla nemusíme držet na konci závěsu.


Nejvhodnější tvary kyvadel najdete v příloze.


Jak se vyvarovat chyb


Pokud se vám provizorní kyvadlo nepodařilo rozhýbat, může to být z několika důvodů:

  1. Nemáte kyvadlo ze správné materiálu.
  2. Nemáte závěs kyvadla ze správného materiálu.
  3. Nemáte správnou délku závěsu kyvadla.
  4. Nemáte správný tvar a hmotnost kyvadla.
  5. Nepracujete s kyvadlem v čase pro vás vhodném.
  6. Tato činnost vám nejde hned, musíte déle "trénovat" (až 4 měsíce).
  7. Jste pro tuto činnost na nevhodném místě.
  8. Nejste na tom dobře psychicky či energeticky.
  9. Nejste v nižší hladině vědomí.
  10. Jiná možnost (je nutno hledat jaká).


Možností bychom mohli samozřejmě jmenovat více, toto jsou pouze základní, nejběžnější důvody, proč nám nemusí práce s kyvadlem jít.


Když máte ve svém okolí někoho, komu se podařilo kyvadlo rozhýbat, můžete jeho schopností využít k tomu, aby vám řekl - podle výše uvedených bodů - proč vám práce s kyvadlem nejde.


Jak vylepšit práci s kyvadlem


Pokud jste byli v práci s kyvadlem úspěšní, ze všeho nejdříve si odpovězte na výše uvedené otázky, abyste tak mohli vylepšit podmínky pro svou práci s kyvadlem.


Musíte si uvědomit, že nic z toho, na co se budeme ptát, není černobílé nebo na 0 či 100 procent. Z tohoto důvodu používám tabulku ve tvaru půlkruhu označenou procenty.


Počítejte s tím - a nahlédněte do přílohy, kde jsem pro vás připravil "tabulku" rozčleněnou po deseti procentech od 0 do 100. Pomocí této tabulky budeme měřit vše přesně na procenta.


Určíme si, že polovina, tj. 50 procent, je dělítko mezi odpovědí ANO a NE. Zjednodušeně si můžeme stanovit, že nad 50 procent je zhruba odpověď ANO, pod 50 procent je odpověď NE. Jak hodně ANO či NE je vyjádřeno procenty. Někomu budou vyhovovat více odpovědi ANO-NE. Potom je nutné "zadat" do podvědomí, jak má kyvadlo "odpovídat". Např. ANO-kyvadlo se bude kývat ve vodorovné ose, nebo kroužit proti směru hodinových ručiček, atd., NE - naopak.


Musím však upozornit, že toto "napojování se" je psychicky velice náročné, takže vám radím šetřit otázkami. Proto se nikdy nebudeme ptát, zda máme ty a ty schopnosti, ale rovnou položíme otázku: Na kolik procent mám tuto schopnost? Tím vlastně dostaneme odpověď na dvě otázky najednou - zda schopnosti vůbec máme a jak velké.


Další velice důležitou otázkou, kterou si okamžitě položte, je: Jak dlouho denně se mohu práci s kyvadlem věnovat, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění psychiky, či abych dostával věrohodné odpovědi? V tomto ohledu je důležité své schopnosti nepřeceňovat.


Pomocí kyvadla jsem si udělal statistiku, jak využíváme svého mozku. Vyšlo mi, že většina lidí mozek využívá nejvíce na 7 procent, géniové na 12 procent. Pomocí "antény" (kyvadla) lze mozku využít až na 20 procent, ale při jeho využívání nad 16 procent může dojít k duševní poruše.


Proto na začátku nedoporučuji pracovat s kyvadlem déle než 10 minut denně.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více