Jste zde


Škola psychotroniky I. - úvod
Stanislav Brázda

Od nepaměti převládal názor, který přetrvává až do současnosti, že jen ti, kdo jsou senzitivní, se mohou naučit pracovat s kyvadlem nebo s virgulí.


Já si však myslím, že většina z těch, kdo budou mít vůli, čas a trpělivost, se mohou s kyvadlem naučit zacházet a časem ho zvládnou, komu to nepůjde s kyvadlem, může to zkoušet jinými způsoby, např. karty, mince, křišťál, z očí, rukou, atd.. V této oblasti se, stejně jako ve všech jiných, vyskytují samozřejmě talenty i géniové, kteří svými výsledky vynikají nad ostatní.


Nelíbí se mi, že jsem nazýván psychotronikem. Už proto, že je tento termín díky některým "psychotronikům" zprofanován. Několik let probíhají diskuse jak správně pojmenovat zkoumání duše. Někdo používá označení parapsychologie, někdo psychotronika, mohla by to být i psychoanalýza. Podstatné je, že se jedná o termíny, které popisují určitou oblast zvláštních jevů, souvisejících s bádáním o lidské psychice: duše = psýché, tron = vláda.


Všechno jsou to názvy pro "nevysvětlitelné jevy", jenže já považuji za vysvětlitelné vše. Myslím si, že ´při práci s kyvadlem jen o něco více využívám intuici, kterou s určitými pomůckami (každý jinými, v jiných časech) mohou využívat všichni.


Moji činnost asi nejvíc vystihuje termín psychoměřič ( psychoanalytik je lepší, ale k používání tohoto termínu je nutná VŠ psychologického zaměření), protože umím "změřit" vše, co se týká psychiky - nejen lidí, ale i zvířat a rostlin.


V práci člověka s kyvadlem jde v podstatě o reakci citlivých nervů na různé přírodní síly. Pravidelným tréninkem lze tyto schopnosti vyvinout do té míry, že se práce psychotronika podobá stavu média.


K pohybu kyvadla dochází ve spojení s lidským tělem. To lze vysvětlit jakýmsi zemským zářením a zářením, které vysílá každé hmota a je u každé živé či neživé hmoty jiné. Lidské tělo je tedy jakýmsi přijímačem, kyvadlo anténou k našemu přijímači, ale také jakýmsi převodníkem (transformátorem), který převádí - transformuje - výsledek "měření" do nám srozumitelné řeči a současně vybudí intuici. Energii na kyvadlo přenášíme očima.


Proč škola psychotroniky?


Protože jsem přesvědčen, že psychotronikem je každý člověk. Podle mé teorie jde o vylepšování intuice, dalšího smyslu (podle toho, jak "psychotronické" schopnosti nazveme). Dlouholetou praxí mám ověřeno, že kdo má menší schopnosti například zjišťovat nemoci lidí či měřit geopatogenní zóny, ten má zase větší schopnosti zjistit talent, léčitelské, atd. Je jen málo lidí, kteří nemají schopnosti žádné. Čím je kdo citlivější, tím má lepší schopnost se "napojit" na vyšší inteligenci, odkud patrně informace získáváme.


V dopisech, které dostávám jsem někdy nazýván čarodějem (dokonce i některými novináři). Jsou lidé, kteří schopnost kterou využívám nazývají černou magií. Jsem přesvědčen, že neexistuje černá, či bílá magie, ale dobré, či špatné skutky lidí. Mám zajímavou zkušenost. Pokud chceme provést zlý skutek, jsme schopni vydat max. množství energie, ale pokud chceme uskutečnit dobrý skutek, či napravit původní zlo, jsme schopni vydat pouze polovinu té kladné energie vůči té záporné.


Během své práce psychotronika jsem pochopil, že se asi nikdy nepřestanu učit a hledat (což se netýká jenom této oblasti). Stále přicházím na nové skutečnosti a poznatky a ještě více než v jiných oblastech platí, že čím víc víme, tím více zjišťujeme, že nic nevíme. Psychotronika se mi stala vším, jako první oblast, kde jsem tuto zkušenost ověřoval v praxi byla moje realitní kancelář. Dále jsem založil seznamovací agenturu, ve které je možné pomoci při hledání životního partnera, chystám se spolupracovat s očními lékaři, zajímavá práce by byla spolupráce s neurology, chci založit soukromou školku. Právě tam je možné psychotroniku prakticky využít, stále ověřovat a rozvíjet. Další možnosti vidím ve spolupráci s astrologem Štěpánem Alexou. Ten má stejnou intuici jako já, k jejímu "vybuzení" potřebuje hledět do horoskopu. Chtěl bych se chtěl uplatnit ve výzkumu léků, či potravinových doplňků.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více