Jste zde


Jak se dožít 140 let XXXXVII.
Stanislav Brázda

SMRT

 

Konečné řešení je smrt. Smrtí se zabývají lidé v různých okamžicích a etapách života.Dost lidí má strach ze smrti. Je asi těžké myslet a představit si vlastní smrt. Je to téměř nepředstavitelné, že potom už nic nebude. Možná i proto mnoho lidí uklidňuje teoretická existence budoucích a bývalých životů, což dokazují svými dotazy mí klienti. Nejenom to mne inspirovalo k napsání knihy O životě a smrti z mého pohledu. Myslím, že strach ze smrti má souvislost s psychickými problémy a vypozoroval jsem, že čím lépe jsme na tom psychicky, tím na delší dobu plánujeme budoucnost. K dlouhodobému plánování budoucnosti smrt nepatří a nepřipouštíme si ji. Když se člověk maximálně seberealizuje a má dobrý psychický stav, nemá čas přemýšlet nad smrtí. Myslím, že i když existence bývalých a budoucích životů je zatím neprokazatelná a tím diskutabilní, jsem přesvědčen, že energie živého organismu jen tak nezanikne.


Důkazem jsou příběhy lidí, kteří poznávají oblasti, v nichž jsou poprvé v životě, atd. Napsal jsem knihu Tak to nebylo, kde jsem popsal např. i smrt Jana Masaryka (nyní se po pěti letech od napsání mé teorie o jeho vraždě moje verze potvrdila ) a další podrobnosti z jeho života (a života dalších lidí), které jsem neznal a nikde před položením otázek na nečetl. Historik potvrdil mnou uvedené odpovědi. Nebylo by možné, abych správně odpověděl na otázky okolo zemřelých, kdyby neexistovala jakási energie po zemřelém, na kterou se svým podvědomím "napojím".


Úvodní kapitolu z této knihy uvádím na konci této knihy.Mimo jiných teorií existuje i teorie, že buňky lidského organismu jsou tvořeny atomy, které jsou na zemi od počátku. Stále se vyměňují a recyklují. Takže energie našeho těla byla kdysi energií rostlin, zvířat. Tato teorie podporuje mojí teorii o vzniku člověka, kdy tvrdím, že jsem prošli celým vývojem od nejjednodušších organismů po složité.


Poznatky ze ztráty vědomí u pilotů při vysokém přetížení jsou podobné zážitkům umírajících. Extrémní přetížení i stavy blízkosti smrti mají za následek pocit pobytu v tunelu se světlem na konci.Je to patrně způsobeno nedostatkem kyslíku v mozku a díky tomu nervové buňky zrakové oblasti začnou vysílat náhodné signály, což dělá vjem jasného světla a pocitu v tunelu. Dost pilotů zážitky se ztrátou vědomí popisují jako příjemnou eufórii. Tato euforie je způsobena patrně chemickými látkami podobné opiátům, které mozek vytváří k překonání akutního stresu a bolesti.Tyto látky způsobují i halucinace v oblastech spojených s pamětí a emocemi.


Aby bylo patrné, jak není jednoduché mít optimální podmínky pro život, vyplňuji svým klientům, kteří o to mají zájem, tuto tabulku:


DOTAZNÍK KE ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMU


Pro ty, kdo jsou citliví a nemají talent na vykládání karet, mohou zkusit tabulku s odpověďmi, kterou jsem pro tento případ sestavil. Pokud někdo nebude schopen tímto způsobem získat správnou odpověď, může použít sadu základních karet , které budou přílohou knihy, nebo počkat na sadu složitějších vykládacích karet, kterou k tomuto účelu chci vydat. Další možnost je požádat o odpověď kamaráda, kterému to půjde lépe. Já odpovídám v procentech, což považuji za přesnější, než ano-ne. Mám tabulku s procenty od 0 do 100%, přičemž odpověď ano je od 51 do 100%, odpověď ne je od 0 do 40%, mezi ano-ne znamená odpověď - na 50%. Pro př. - zeptá-li se mne někdo. Jak rád jej má jeho partner, odpověď 51% až 74% znamená "vlažně", odpověď 76% až 100% znamená hodně. Stejně je to i ze zápornými odpověďmi. Pro potřeby odpovědí z tabulky by to bylo složité, proto jsou odpovědi zjednodušeny na: Spíše ano (51-75%), jednoznačně ano (76-100%), spíše ne (26-50%), jednoznačně ne (0-25%). Je jasné, že když si budeme odpovídat vícekrát, jsme schopni zapamatovat si, na kterých místech jsou jaké odpovědi a pokud si tímto způsobem budeme odpovídat častěji, nebude tento systém již spolehlivý, potom bude nutné využít karet, nebo požádat někoho jiného, kdo systém odpovědí nebude znát. Otázky si můžeme přizpůsobit, tabulka s přehledem je jenom orientační, takže se můžeme ptát na cokoliv, z tabulky odpovědí bychom měli dostat odpověď. Je třeba si uvědomit, že zadáme-li špatnou či nesmyslnou otázku, stejně nesmyslná bude odpověď.


(tabulka v příštím článku)
Pokračování příštěNázor autora se nemusí shodovat s názorem redakceHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více