Jste zde


Jak se dožít 140 let XXXVII.
Stanislav Brázda

Škodlivost zón - geopatogenní zóny

 

Pro orientaci v příloze uvádím tabulku škodlivosti a pozitivity geopatogenních zón, kterou jsem vypracoval.


Kyvadlem jsem si zjistil, kolik stupňů je k jejich označení třeba - vyšlo mi jich osm. Snažil jsem se přitom o co nejjednodušší odstupňování a vystižení vlivů jednotlivých stupňů.K mému údivu jsem asi po pěti letech po vydání mé knihy Škola psychotroniky, kde jsem tuto tabulku uvedl zjistil, že podobnou tabulku používá více lidí a bere ji za svou.


Pro měření jejich účinnosti použijeme v tabulce čísla od 0 do 10. Zóny mívají tvar čar, kruhů, ploch, či dokonce celých sítí. Tvary se časem naučíme zjišťovat praxí, virgule perfektně reaguje a opisuje hranice těchto zón.


Nesmíme zapomenout na prověřování a pravidelnou kontrolu všech měření!


V místnosti, kde zóny zjišťujeme, se zkoušíme stavět do různých stran. K velké chybě při zjišťování zón může dojít tehdy, když je zóna v celém prostoru, kde ji hledáme. V takovém případě virgule neukazuje dobře. Proto je vhodné si nejdříve prostor prověřit "na dálku" (umíme-li to), čímž se dozvíme, není-li zóna pod celým domem.


Ke zjišťování zón používám mapu.


Protože dost lidí umí hledat vodu (lom hornin) proutkem, či virgulí z jiného materiálu, uvedu několik zkušeností.


Měřený prostor si zmenšíme až na detail místnosti a virgulí určíme rozmístění a sílu zón v měřeném prostoru.


Protože nevím, jak vznikl název "geopatogenní zóna", doporučoval bych ho nepoužívat. Je to patrně složené slovo, GEO znamená země, což by mohlo souviset se zemským zářením, ale druhá část slova, PATOGENIA, znamená "vyvolat onemocnění, choroboplodnost".


Protože kyvadlo reaguje na naše pokyny, mohli bychom při zadání: Nyní chci najít geopatogenní zóny, najít jen škodlivé záření ze země. Když zadáme otázku: Nyní chci najít veškeré škodlivé zóny, odhalíme opravdu veškeré škodlivé zóny, což je užitečné bez ohledu na slovíčkaření a na druhy škodlivých zón.


Některé geopatogenní zóny mění své místo, tvar a sílu, patrně podle toho, jak se mění tok spodních pramenů. Jak bude patogenní zóny měnit své místo se dá zjistit, což bychom měli udělat z prostého důvodu - abychom zbytečně nestěhovali např. postele, když nemáme ověřeno, že se zóna (většinou mění směr - zima-léto) "nevrátí" na své původní místo.


Na základě svých zkušeností jsem se pokusil sestavit tabulku škodlivosti zón pomocí kyvadla. Pro jejich měření použijeme z tabulky číselnici 1 až 100, a to jako 1 až 10.
Pokračování příštěNázor autora se nemusí shodovat s názorem redakceHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více