Jste zde


Jak se dožít 140 let XXVII.
Stanislav Brázda

ABYCHOM MOHLI BÝT ŠŤASTNÍ, MUSÍME:

 

- Umět žít, což je největší umění a protože se nikde neučí, máme k realizaci tohoto umu jen svojí intuici, vzdělání, příklad z rodiny, příklady z okolí . Velice záleží na tom, do jaké míry nás ovlivňuje OSUD a předpoklady dané geneticky - podvědomí, příklady z rodiny. Dále záleží na našem životním poslání, na našem životním úkolu, jak tento úkol plníme a poměru OSUDU a toho, co bychom chtěli sami. Je možné se OSUDU bránit, pokud není zrovna nejlepší a já si nemyslím, že je nutné trpět a nechat se osudem vláčet.

Možná právě ten NEPŘÍZNIVÝ OSUD je nám dán do vínku proto, abychom se naučili BOJOVAT, nebo dokonce může být naším úkolem bojovat se životem. Abychom uměli žít, musíme se umět zbavit problémů, krizí emocionálního poškození v dětství, umět začít znova . Umět začít znova je umění a jsem přesvědčen, že je možné k tomu využít vhodných period, které se opakují vždy po osmi letech. Dále je možné využít okamžiků např.začátku soužití s jiným člověkem, jako je svatba, pokud je tento akt proveden ve správný čas na správném místě, narození dítěte, nástup do školy vyššího stupně ve správný okamžik, přestěhování ve správný okamžik na správné místo, atd.


- Žít v místě, které je pro nás to nejlepší.
To je bez intuice obtížné zjistit, ale umí to dobří astrologové a zatím se daří i mně tato místa zjišťovat. Mohou být různá místa vhodná na práci, jiná mohou být na podnikání, jiná na trvalý domov a jiná na odpočinek, jiná na hledání životního partnera.

Jedna klientka se mi zeptala, kdy potká svého životního partnera, což jsem jí odpověděl. Po čase přišla "reklamovat" mojí radu a když jsem znovu zkoušel čas, vyšel ten samý, ale tehdy jsem se ve spěchu zapomněl zeptat na místo, kde ho potká. To bylo velice důležité, protože ona byla z Prahy a svého životního partnera měla potkat ve SKOTSKU a přesně jsem určil místo. Patrně jí nebylo dáno osudem , aby tak jednoduše svého životního partnera našla a když jsem tuto situaci s ní rozebral, sama podvědomě cítila, že jí to do Skotska táhne.

Jiný zajímavý příklad se stal jednomu představiteli velké automobilové firmy, který přišel se stejnou otázkou. Jemu jsem řekl, že svojí životní partnerku potká za 14 dní mezi 20.00 až 2300 a že nemusí jít OSUDU naproti, že "to" přijde samo. On odpověděl, že za 14 dní (byla to sobota) bude jako obvykle sedět sám doma a koukat na televizi. Po kritické sobotě, v pondělí, jsem přišel do kanceláře a on již stál před kanceláří a čekal na mne s neuvěřitelnou historkou: Prý jej nečekaně jeho kamarád pozval na ples do Vysokého Mýta právě na onu sobotu, kdy jsem mu řekl, že potká svojí životní partnerku. Na ples jel a když si sedl ke stolu cca ve 20.00 hodin, upoutala jeho pozornost krásná dívka u vedlejšího stolu. Prý se jmenovala Jitka a abych mu řekl, zda je to ta pravá. Po "testu" jsem zjistil že ano, načež řekl něco neuvěřitelného. "Ano, já jsem si to myslel, jenže jsem zpanikařil, znervózněl a nevím, kde bydlí a ani jsem si na ní nevzal kontakt, tak tady mám mapu města a zjistěte mi, kde bydlí, já jí jdu hledat"! Tak propásl svůj "okamžik".


- Umět odpouštět! Většina (podle mé statistiky 70% lidí) je emocionálně poškozeno z dětství ! Je nutné jako první odpustit svým rodičům, jinak se "problému" nezbavíme (navíc máme větší šanci onemocnět, protože neřešené nahromaděné problémy se někde projeví, dříve, či později) a toto břemeno sebou vláčíme dál životem.Tím problémem může být závislost na nevědomé úrovni! Vybíráme si partnery podle vzorů z naší rodiny. Pokud máme dominantní rodiče, hledáme dominantní partnery podvědomě a stáváme se na nich dost často závislí. Je nutné si přiznat, že pokud najdeme stejný "model" jako byl rodič, je to náhrada za tohoto rodiče. Navíc od tohoto partnera vyžadujeme víc, než od rodiče, protože chceme i to, co nám u rodiče chybělo. Proto je nutné odpustit i partnerovi, pokud jsme si jej vybrali (nebo jsme jím byli vybráni) podle špatného modelu z rodiny.

Dále je nutné odpustit všem, kteří nám ublížili, protože potom zůstane nedořešený problém už jen problémem těch, kteří nám ublížili. Samozřejmostí je požádat o odpuštění ty, kterým jsme ublížili


- Pracovat v tom oboru či v té činnosti, ve které jsme schopni se seberealizovat.
- Žít zdravě a být zdravý
- Mít reálné představy o životě a o partnerských vztazích
- Mít partnerský vztah podle našich představ a možností
- Umět radost nejenom přijímat, ale i rozdávat
- Umět řešit problémy
- Umět poslouchat, nemluvit jen o sobě, neovládat konverzaci
- Umět si přiznat realitu
- Nemít trpký výraz ve tváři, ale usmívat se
- Nemluvit s druhými povýšeně, neponižovat druhé a neurážet je
- Nevyžadovat neustále souhlasné přikyvování a souhlas se vším
- Dodržovat sliby, slovo obecně, tajemství
- Nemít požadavky "za každou cenu" a nemanipulovat druhými
- Nelhat
- Nekritizovat vše a všechny bez poznání a vcítění se, dávat pouze vyžádané rady
- Nezesměšňovat druhé
- Nerozčilovat se a nepomlouvat druhé
- Nevyvolávat v druhých pocit viny -citově a psychicky nevydírat
- Projevovat úctu a city k druhým, umět dávat lásku
- Vážit si druhých a mluvit pozitivně, myslet pozitivně
- Nechat ostatní vyjádřit se a nepřerušovat hovor
- Umět se kontrolovat, dělat rozumné kompromisy
- Jednat s druhými jako sobě rovnými, vážit si práce druhých
- Umět správně používat peníze
- Být prospěšný svému partnerovi
- Nebýt závistivý
- Umět správně vybít sexuální energii
- Umět být dobrým rodičem
- Nebýt žárlivý, nemít žárlivého partnera
- Nebýt majetnický, nemít majetnického partnera
- Umět plánovat budoucnost - v krizi stačí na jeden den, ale optimální minimum je od dvou měsíců do pěti let , samozřejmostí je u výchovy dětí do jejich dospělosti.


Pokračování příštěNázor autora se nemusí shodovat s názorem redakceHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více