Jste zde


Zásady pro dobrý partnerský vztah
Zdenka Blechová

 1. Nepřikazuj nic druhému a ani ho nekritizuj!
 2. Nic nenařizuj, ale dávej druhému najevo své potřeby formou „já bychrád(a)“ nebo „mně by udělal(a) radost“…Nikdo nemá rád příkazy!
 3. Nesnaž se změnit druhého, ale snaž se k němu změnit svůj přístup!
 4. Zachovávej ve vztahu úctu a vyvaruj se urážek!
 5. Nebuď závislý na druhém, ale měj také své záliby a přátele!
 6. Buď ve vztahu věrný(á)!
 7. Otevři své srdce partnerovi a říkej vše, co máš na srdci!
 8. Věnuj svému partnerovi dostatek lásky a citu!
 9. Vkládej do partnerského soužití více lásky než materiálních potřeb!
 10. Snaž se o svůj vztah pečovat, nebo Ti zvadne. Dělej druhému radostmaličkostmi!
 11. Nečiň druhému to, co nechceš, aby ten druhý činil Tobě!
 12. Dělej druhému právě to, co si přeješ, aby druhý činil Tobě!
 13. Při neshodě se snaž řešit jen přítomnost a nevracej se do minulosti!
 14. Sdílej s partnerem vzájemné pocity a poznatky!
 15. Přestaň se bát o druhého, že ho ztratíš. Čím víc se bojíš, tím více tohodruhého ztrácíš…!
 16. Zachovávej ve vztahu důvěru k druhému a odnauč se žárlivosti, ta vztahvždy zabíjí!
 17. Nevěř řečem ostatních. Věř svému cítění!
 18. Uvědom si, jaké chyby jsi dělal(a) v předchozím vztahu a snaž se z nichpoučit!
 19. Také si uvědom, jaké chyby dělají Tvoji rodiče a zda ve vztahu nedělášstejné chyby!
 20. Než se oženíš nebo vdáš, podívej se, jak žijí rodiče tvého partnera.Jednou tak mohu žít i já…!
 21. Pokud upřímně cítíš, že ti je vztah spíš břemenem než radostí, je třebazačít znovu!

 

Ukázka z knihy Zdenky Blechové „Partnerské vztahy aneb co očekává žena od muže a muž od ženy." Cena knihy 25O,-Kč.
Objednávejte na: zdenkablechova@seznam.cz

Knihu si můžete objednat s 10 % slevou pokud do objednávky uvedete "DUŠECZ".
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Zdenka Blechová

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více