Jste zde


Buddhovy věčné zákony aneb Buddha jakožto adoptivní otec
Štěpán Cháb

Buddhovy věčné zákony - Buddha jakožto adoptivní otec

Máme tu pět „mistrů“ buddhismu a jednoho sepisujícího. Sesedli se v meditativním objetí do kruhu a začali ústy znásilňovat prostor moudrostí. Nutno podotknout, že oněch šest osob je národnosti německé, ovšem až na světlou výjimku, která seděla hned po levici. Ta byla Rakušanem. Těchto šest osob vydalo ze sebe první poslední, abychom se my mohli ponořit do stavu předstírané nirvány.

 

Podívejme se na buddhismus v jeho nejčistší podobě. Samozřejmě z pohledu Čecha. Nejsme Tibeťané, ač nás Číňané s úspěchem okupují, pro změnu obchodně. Vrhněme se ale na knihu.

Každému z nás byl dán do vínku život. Dle všeobecně převládajícího názoru je život nesmírně vzácný. A to i přesto, že jsme pod neustálou detonáží tvrzení o přelidnění. Z hlediska kosmíru je ovšem přelidnění zoufalá blbost, z hlediska kosmíru je lidí vážný, velmi vážný nedostatek. Dokonalá vzácnost života není vyjádřena životem všeobecně, ale životem jedince, tedy člověka s vlastním světem představ, nadějí, snů a dejme tomu i strachů. Každý jednotlivý svět dává vesmíru další myriády dimenzí už jen tím, že člověk má myšlenky. Myšlenky, v našem omezeném průzoru, kterým, převážně my Evropané s Američany, nevidíme dál, než před dveře ledničky, jsou hybateli potenciálních možností. Jen díky člověku byl dán význam slovu láska, vášeň a hlavně slovu lež.

Kniha Buddhovy věčné zákony a jí podobné se snaží, se pokouší docílit toho, aby člověk přestal lhát sám sobě do kapes, aby se vrhnul do života nikoli ovlivňován pouze a jenom touhou po kopulaci, jídlu, spánku a podobném. Kniha se pokouší osvětlit člověku jeho vnitřek, který je v záplavě podnětů zahlcen a nalézá se kvůli tomu vlastně ve stavu nejvyšší nouze. Dostali jsme se nynějším stylem žití do osidel vnitřního trouchnivění. Začali jsme preferovat vnější krásu před porozuměním sobě samým. Nejsme lidmi jen pro tu schopnost vzájemné interakce, ale převážně pro tu schopnost vnitřní interakce. Cílem by mělo být zahájit komunikaci s člověkem uvnitř sebe, nikoli pouze s lidmi vně sebe.

V knize Buddhovy věčné zákony se autor pokusil vypíchnout pět dle něho nejzákladnějších nauk či pouček z buddhismu, jež by měly člověku pomoci překlenout vlastního vnitřního idiota, který se vzpouzí a lačně se dožaduje zbytečností život člověku spíše zatěžujících. Po nasátí těchto nauk by se měl člověk stát když ne rovnou osvíceným, tak alespoň klidnějším a šťastnějším.

Ale pokouším se celou svou bytostí klást důrazné varování před nynějšími snahami, uvrhnout náboženství, nebo lépe, duchovní stránku člověka, do tolik oblíbené globálnosti. Jedno globální náboženství se může zdát na první pohled velmi lákavé a možná i moudré. Ale naopak právě ve variabilitě, v odlišnostech a rozdílnostech je ta pravá krása a možnost duchovního růstu. Masa se daleko lépe ovládá nežli horda rozdílně smýšlejících jedinců.

Je ovšem potřeba mít na zřetelu, že buddhismus je nám, i přes vnější sympatie, cizí. Naše národní letora přísluší jiným božstvům, jiným rituálům, jiným duchovním směrům a buddhismus je do nás roubován pro to rozmělnění na jinověrce, tedy věřící, kteří si vystavují svá vlastní náboženství míchajíce do něho prvky z náboženství jiných. Toto roubení pomalu podkopává autoritu, či celou podstatu náboženství původního. Nejsme buddhisté a to i když si na to někdy rádi hrajeme. Naše místo je zcela jinde.

 

Svým způsobem je Buddhismus spíše filozofickým směrem, nežli náboženstvím. A to ze zcela jednoduchého důvodu. Buddhismus nutí člověka myslet, nikoli pouze poslouchat a plnit i rozporuplné příkazy. Buddhismus není naplněn poklonami, ale láskou, porozuměním, snahou dostat se k jádru problému, tedy nalézt vlastní jádro. Buddhismus není náboženství, ale směr života. Podobné knihy jako je ta Kopplerova jsou ovšem jen zanedbatelným závanem, pšouknutím, z kterého nedokážeme pochopit, duševně pochopit, co je to právě Buddhismus. Jedná se jen o jakousi knihu pozitivního myšlení, které, vezmete-li si ho za své, vám udělá jistě neskutečně dobře, ale o opravdovém Buddhismu vám řekne kulové. 

  

 

Buddhovy věčné zákony. Cesta k vnitřní svobodě

Paul H. Köppler

Srozumitelná, přehledná a podnětná kniha z pera známého vyznavače buddhismu, který vytvořil souhrn toho, co z Buddhova učení považuje za živé a aktuální. Každý, kdo se chce naučit ovládat své nitro i svůj život, si může snadno osvojit pět zákonů. Díky tomu postupně dokáže určovat směr svého života, nacházet trvalé štěstí a dospívat k vnitřní svobodě. Autor svým návodem k nalezení vnitřního klidu nepochybně osloví mnoho čtenářů; navíc čerpá ze svých bohatých zkušeností, na pomoc si přizval pět dalších duchovních učitelů a pro chvíle zastavení nabízí slova k zamyšlení i meditaci.

http://www.bux.cz/knihy/106867-buddhovy-vecne-zakony-cesta-k-vnitrni-svobode.html
Vydala Euromedia Group k.s., Knižní klub
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno