Jste zde


Křižovatky aneb Pokoření zlatého telete
Štěpán Cháb

Křižovatky aneb Pokoření zlatého telete

Paul Young se dostal do povědomí čtenářů vcelku razantním vstupem. Sepsal knihu, která se začala prodávat takovým způsobem, až to překvapilo nejen autora a nakladatele, ale předpokládejme, že i temné síly, které sem tam postávají na rozích a pokuřují, sledujíce skepticky všechno lidské snažení. Youngova kniha Chatrč se stala naprostým bestsellerem a přitom mluvila o tom, co většina lidí nyní příliš neřeší. O Bohu. O jeho trojjedinosti. O jeho vcelku dobrotivém základu.

 

Youngovi se nástup na literární profesi zalíbil a hned napsal další kus, který opět strhl Gutenbergův vynález skoro až ke kolapsu. Kniha Křižovatky, stejně jako Chatrč, nastolila před zraky čtenářů Boha, ale ze zcela jiného úhlu. Nyní se pod jeho ruce nedostal otec zničený smrtí vlastní dcery, ale člověk zdánlivě bezcitný, zlý a ohavně cynický. Pod ruce se mu dostal boháč, znak naší nezdravě vyhlížející současnosti a byla na něj uvalena výchovná lekce. No, zaplať pán Bůh, že.

Při popíjení skotské na hlavní postavu přijde takový zvláštní, kuriózní stav, který by se dal vzdáleně připodobnit k mrtvičce, zatmění před očima, nesnesitelná migréna, špatné vidění, točící se hlava, špatná stabilita. S touto, zatím tušenou anamnézou, se dostane postava pod ruce lékařů, kde je jí identifikován nádor na mozku. Hurá, bude se umírat. Postava vylétne z těla a vrhne se do smrti. Ovšem smrt to bude jen předstíraná, hlavní postavě bude v tomto stavu dovoleno poznat svou duši, bude konfrontována s božskou jednotou a bude jí dána možnost prozřít a dostat se tak v životě na zcela jinou kolej.

Young ukazuje čtenářům na příkladech více než čtivých a nápaditých zvrhlost nedostatku úcty ke stvoření. V knize Chatrč se autor držel u země, předestřel před čtenáře Boha a za pomoci rozhovorů vysvětloval krásu a potřebnost víry a radosti ze života. Čtenář se nedočkal školometného kázání jako v kostele, rozhovory byly poutavé a čtivé a i bezvěrec mohl si knihu užít. 

U Křižovatek si autor s postavami, včetně postavy Boha, více hrál. Skutečně jako batole z kostiček, vystavěl absurdní, ale z jistého pohledu zcela logický hrad, jehož základy by udržely celý svět, aniž by cokoliv pocítily. A přesto na první pohled vypadají tak nestabilně a snad i zbytečně. Jen otevřít oči a zjistit, že právě na tomto stojí vše co stojí.

Young je novodobým kazatelem, ač se této škatulce jistě nesmírně brání. On přeci píše o životě, o jeho duchovní dimenzi, ale o životě. Nynější společnosti nestačí čtení z Bible a podmračený farář, který hřímá z kazatelny své zcela submisivní poklony před majestátem Boha. Nikoliv, Young se snaží dosáhnout toho, aby lidé na Boha hleděli přes brýle Ježíše. Tedy člověka veskrze soucitného, odpouštějícího a hlavně milujícího. Kněží v kostelech jako kdyby hřímali o Bohu starozákonním, tedy Bohu mstivém a žárlivém, který nesnese nic, jen sebe a poslušné, velmi poslušné ovečky. Young zahájil obrodu Boha a postavil se tak do řad novodobých kazatelů, kteří pomalu, krůček po krůčku, skutečně následují slov Ježíše. Což je věc, která by měla rozjasnit tváře každému. Křesťanství neupadá, ale přelamuje se na náboženství skutečně laskavé. Tato revoluce nevzniká uvnitř církve, ale opět z venku. Od lidí, kteří nejsou vysvěceni, ale přesto jako by byli. Vždyť konečně jsme se dočkali doby, která bude mluvit tak, aby něco řekla. 

 

  Musela jsem zemřít aneb Strach, jakožto zbraň temné strany

 

Křižovatky

Wm. Paul Young

Anthony Spencer je sebestředný bezcitný boháč, pyšný na své „úspěchy“ v práci, kde se ho všichni bojí, i v rodině, kterou chladnokrevně rozvrátil. Po úrazu hlavy se octne v kómatu na JIP. Jeho tělo leží bez hnutí obklopeno přístroji, jeho mysl se však probouzí v krajině, která zrcadlí Tonyho dosavadní život – zarostlá a nehostinná, opuštěná. Až na toho, který se rozhodl Tonyho nikdy neopustit a pomoci mu nalézt sílu, způsob a především důvody, proč se změnit…

Stejně jako Chatrč (2007, česky 2009), kultovní kniha (celosvětově prodáno více než 18 milionů výtisků), v níž se tragédie smrti střetává s věčností božího záměru, jsou i Křižovatky určeny všem, kdo v kolotoči moderního světa hledají naplnění slov, jako je víra, láska a odpuštění.

http://www.bux.cz/knihy/137170-krizovatky.html
Vydala Euromedia Group k.s., Knižní klub
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno