Jste zde


Brána k sebepoznání je stále otevřená
PhDr. Andrea Bayerová

Naše zdraví, spokojenost a úspěch závisí na tom, jak se vyrovnáváme s běžnou i závažnou psychickou zátěží. Mnoho problémů vzniká v důsledku rozladění psychiky. Každý z nás se dostává do situací, které ho nějakým způsobem vysilují.

 

Dvě nejhlouběji zasahující příčiny psychických a fyzických potíží jsou nepříjemné či znepokojivé vzpomínky na minulost a obavy z budoucnosti. Obavy z toho, co bylo a bude, způsobují spoustu úzkostí, pocitů viny, nejistot, strachů a frustrací, zdali se něco nestane, nebo naopak stane, jestli budeme úspěšní, šťastní, oblíbení, jestli to zvládneme.


Mnoho bolestivých zážitků nosíme uložených v sobě. Zažíváme navíc tlaky našeho okolí, požadavky a nároky, které se neslučují s našimi potřebami a pocity štěstí, pohody a spokojenosti. Tyto negativní zážitky a s nimi spojené emoce - pocity strachu, bolesti, nejistoty, nedůvěry, způsobí zablokování toku energie na mentální a emocionální úrovni. Následně i na fyzické. Toto zablokování energie nás nutí v daných situacích reagovat bez použití tvořivosti v myšlení a logiky, s pocitem bezmoci a bezvýchodiskovosti.


Výsledkem jsou psychické i fyzické potíže: poruchy vnímání, problémy s komunikací, anorexie, deprese, úzkosti, fobie, tréma, poruchy spánku, napětí, únava, závislosti, malá sebedůvěra, narušená sexualita, pracovní přetížení, problémy ve vztazích, psychosomatická onemocnění, zdravotní problémy: bolesti hlavy, zad, alergie...


Jednou z metod, které mohou být nápomocné při řešení těchto problémů je kineziologie.


Kineziologie


V 60. letech v USA vypracoval Dr. Goodheart základy kineziologie (nauka zabývající se studiem pohybového ústrojí člověka). Dr. John Thie později rozpracoval tuto koncepci a sestavil učební materiál Touch for Health (Dotyk pro zdraví). Od té doby se v rámci kineziologie vyvinuly různé směry, které využívají psychologové, učitelé, lékaři, psychoterapeuti, vědci i laici ve svém životě a ke své práci. Jedním z nich je i koncepce Three in One (Tři v jednom - jednota těla mysli i ducha) a v jejím rámci systém One Brain, jehož autory jsou Gordon Stokes-spoluzakladatel mezinárodní asociace specializovaných kineziologů Touch for Health, Daniel Whiteside- průkopník genetiky chování a Candance Callaway-odbornice v oblasti mezilidských vztahů. Do České republiky se tato metoda dostala díky lektorce, paní Carol Ann Hontz.


One Brain - jednotný mozek?


Systém One Brain je odvozený od ideální spolupráce obou našich mozkových hemisfér. Levá hemisféra: analyzuje, logicky přemýšlí v detailech, je časově orientovaná, kontroluje, vynáší soudy a názorová přesvědčení. Je nositelkou mužské složky našeho já. Pravá hemisféra: vidí celkový obraz, vnímá prostor, pracuje s představami, barvami, symboly, obsahuje naše umělecké schopnosti, neohraničené vnímání (intuici), nesoudí, je nebojácná - nezná strach. Je nositelkou ženské složky našeho já. U většiny lidí je v převaze jedna z hemisfér.


Dyslexie - emocionální blok ?


Zpočátku byla myšlenka pomoci hlavně dětem, které byli dyslektické, měly potíže s učením, byly hyperaktivní, měly poruchy koncentrace nebo nedostatečnou koordinaci pohybu. Autoři během práce na metodě zjistili, že hlavní příčinou těchto problémů je stres - negativní emocionální zatížení organizmu. Časem se ukázalo, že metoda může být úspěšně využita při řešení jakéhokoli problému bez ohledu na věk osoby, protože pracuje na odstranění emočního bloku způsobeného stresem - negativní emocionální reakcí na životní událost.


Negativní emoce nepříznivě ovlivňují naše fyzické a psychické zdraví. Některé z nich ani nepovažujeme za tak vážné, abychom jim připisovali nějaký význam v našich současných potížích. Ale v momentě jejich prožívání (např. v dětství), byly pro nás dostatečně traumatické na to, aby byly příčinou dlouhodobých problémů.


Každá naše zkušenost počínajíc početím se "zapisuje" do tzv. buněčné paměti mozku i těla. Jsou tam uložené i zkušenosti, které jsme zdědili po genetické linii prostřednictvím RNA a DNA. Jsme od přírody vybaveni ochranným mechanizmem, který vyhodnocuje všechny situace, které prožíváme a označí-li nějakou jako nebezpečnou, tak nezávisle na vědomí uloží do paměti stresový neboli emoční blok. A pokaždé již v takové nebo podobné situaci budeme pociťovat tu samou negativní emoci jako poprvé a reagovat na základě minulé zkušenosti a ne podle svobodné volby v přítomnosti.


Metoda One Brain pracuje s prožitými negativními zážitky a se stresem, který je s nimi spojený, prostřednictvím svalového testu, který je známý od dob starých Mayů (při negativní emoci se sval oslabí, pozitivní emoce jej zpevní). Tímto je možné nalézt prvotní příčinu problému, pochopit jeho podstatu a pomocí účinných korekcí uvolnit negativní emoce, které jsou příčinou bloku. Po několika minutách, kdy jsme vše plně prožili a procítili, dochází přes uvědomění k uvolnění bloku a obnovení toku energie. Je nastolena rovnováha na úrovni vědomí, podvědomí a buněčné paměti a může dojít k samouzdravování a regeneraci organizmu.


Honzík - 3.B.


Do poradny přišel 9-letý Honzík s maminkou. Jeho diagnózou byla lehká mozková dysfunkce. Měl potíže se psaním (dysortografie), zejména s pravopisem. Byl hyperaktivní.


Paní učitelka si na něj neustále stěžovala, že je nejhorší ze třídy v chování, pořád se otáčí, vyrušuje, nereaguje na pokyny, zapomíná, je neustále neklidný a nedovede se dlouho soustředit. Honzík mi řekl, že paní učitelka ho stále napomíná, křičí na něj a někdy ho vezme ven ze třídy na chodbu a tam mu nafackuje. Maminka to potvrdila. Honzík si ale přesto myslí, že paní učitelka je hodná a má ji rád. Mrzí ho, že ji tak zlobí.


Když začal chodit do školy (od 6-ti let), tak se začal počůrávat. Trvalo to několik měsíců. Konfliktní situace řeší brečením.


Z toho všeho pro mne vyplynulo oslabení levé mozkové hemisféry. Takže jsme začali pracovat na jejím posílení. Nejdříve jsme nanesli do aury oranžový protišokový pomander aura-soma a potom jsme začali "odblokovávat". Věkem příčiny, kdy došlo k zablokování levé hemisféry, bylo 5 let. V té době Honzík chodil do MŠ, kde ho paní učitelka nedokázala zvládnout jinak než tím, že ho tahala za uši, posílala klečet do kouta a jednou ho škrtila tak, že měl na krku modřiny. Honzík si touto situací prošel a potom jsme udělali korekci emocionální energie "symbol trojuhelník ve čtverci", který Honzík maloval několikrát v tzv. FO držení, do dlaní, na papír a do prostoru. Tato korekce mu kineziologickým testem vyšla i za domácí úkol.


Za pár dní jeho třída odjížděla na školu v přírodě. Maminka se obávala jak ten pobyt dopadne. Po návratu paní učitelka informovala rodiče o tom, že chování Honzíka se zcela změnilo. Byl klidný, nevyrušoval a dokázal se koncentrovat na dané úkoly. Po jistém čase se toto jednoznačné zlepšení projevilo i ve škole a to jak ve psaní tak celkově v učení.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

PhDr. Andrea Bayerová

Zaměření: Kineziologie, psychoterapie, Mistr Reiki, Aura Soma, Kauai.

Kontakt: Kineziologie, psychoterapie, Mistr Reiki, Aura Soma, Kauai.

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora