Jste zde


Věštění budoucnosti VII.
Stanislav Brázda

Základní odpověď ANO-NE je možné dostat jednoduše tak, že vyložíme po zamíchání tři až čtyři karty a více karet se znaménky plus (´+) v odpovědi znamená ANO. Pokud nám nenapoví intuice, kolik je pro nás vhodnější vykládat karet, z předem vybraných karet přiřazených k číslům 1 až 10 vyložíme (nebo prstem ukážeme) jednu kartu, která nám na tuto otázku odpoví. Vyjde-li např. z vybraných deseti karet (charakterizující číslice 1 až 10) č. 3, vykládáme základní otázky na ANO-NE na tři karty, vyjde-li nám např. č. 5, vykládáme na pět karet.

 

Počet vhodných karet na základní otázky a odpovědi se může měnit, proto je vhodné tento "test" provádět před každým výkladem znova. Pokud chceme zjišťovat procenta, deset vybraných karet přiřazených k číslům 1 až 10, každá karta znamená 10%. Takže pokud se zeptáme na otázku : Na kolik procent jsme realisté, vyložíme jednu kartu z deseti předem vybraných, které charakterizují čísla 1 až 10, vyjde-li číslo 5, znamená, že jsme realisté na 50%, tedy napůl, takže nejsme.


Čím vyšší vyjde v odpovědi číslo, tím více jsme realisté. Na tuto otázku lze vyložit i jednoduše tři (případně čtyři) karty (z 32) a dostaneme odpověď rychleji. Vyjde-li více karet s "plusovým" znaménkem, je odpověď ANO. Kdo chce věřit na minulé a budoucí životy, může se ptát na otázky týkající se tohoto tématu. Např.: Kolikátý život žiji, kolik životů mne ještě čeká, čím jsem byl v minulých životech (je možné použít tabulku talentů), v posledním životě, na jakém jsem žil území atd.


Jak karty vykládat :


Pravidla při vykládání karet a věštění budoucnosti obecně :

  • Musíme být schopni uvádět se soustředěním se do nižší hladiny vědomí, ve které jsme schopni vybudit intuici a mít případné vize.
  • Každý si musí najít to správné "médium", ve kterém při uvedení se do nižší hladiny vědomí bude mít schopnost vidění odpovědi na svoji otázku. Pro někoho to mohou být karty ( jsou různé druhy karet a je jich více než 100 druhů), pro jiného to mohou být např. kostky, domino, kameny, křišťál, voda, oheň, zrcadlo, ruce, oči, mince, kávová sedlina, kamínky atd.
  • Musíme vykládat pro nás ve vhodném čase.
  • Musíme vykládat karty na vhodném místě.


2. Výklad na jednu otázku


Nejjednodušší je výklad na jednu kartu - odpověď na jednu otázku. Zde máme opět několik možností, jak odpovědi rozumět. Odpovědí na námi položenou otázku nám může být jednak význam karty a to i s přihlédnutím na polohu hlavy karty (je-li hlavou dolů, může být význam opačný, či se tlumí negativní nebo pozitivní význam karty- pokud si tuto možnost zadáme před výkladem). Druhou možností odpovědi na naši otázku je pouze odpověď ano či ne, což je patrné ze znaménka plus nebo mínus na kartě, bez ohledu na to, zda je karta hlavou vzhůru či nikoliv. Pomocí těchto karet je možné dostat odpověď na jakoukoli otázku.


Na otázky, zda se narodí chlapec nebo děvče, zda jsme noční či denní typ, zda jsme praváci či leváci atd., dostaneme odpověď na jednu kartu - vyjde-li karta se znaménkem + (plus), je odpověď ANO, JIN, levá strana, levák, ženský princip, ženské pohlaví, noc - noční typ, měsíc, voda, studený, pomalý, pasivní, přijímající, oblý, kulatý, hladký, země, dole, intuice, mokrý, atd.


Vyjde-li karta se znaménkem - (minus), znamená to Ne, JANG, pravá strana, pravák, mužský princip, mužské pohlaví, den, denní typ, levák, levá strana, slunce, světlo, oheň, horký, aktivní, suchý, rychlý, asertivní, hranatý, drsný, intelekt, nahoře, nebe, atd.


Třetí možností odpovědi na naši otázku je kombinační metoda, kdy se jednak přihlíží k významovému obsahu karty s ohledem na polohu hlavy karty, ale také na znaménko. Je-li karta významově negativní a znaménko plusové, není problém zdaleka tak neřešitelný, jak vypadá. Naopak, je-li karta pozitivního významu se znaménkem minusovým, můžeme ještě čekat, že se situace zkomplikuje. Pak je dobré použít metody výkladu na vývoj událostí, kdy se může situace vyjasnit a karty nám mohou ukázat, co bychom měli dělat pro zlepšení. Při každém pokládaném dotazu je dobré karty znova zamíchat a je nutné karty míchat tak, aby se mohly při míchání obrátit i hlavou dolů. Toho je možné docílit i tak, že karty necháme na stole a otáčivými pohyby, třeba oběma rukama, míchat karty mezi sebou. Potom můžeme vybírat karty určené k výkladu přímo ze stolu či je složit do balíčku a vybírat si pak z něj, nebo rozložit do vějíře a vytahovat postupně jednu kartu za druhou.


Jsem přesvědčen, že každý má věštecké a magické schopnosti a budu potěšen, pokud se je vám podaří objevit pomocí mých karet, či tohoto návodu. Kdo chce vyzkoušet tento návod na výklad Magických karet, může použít jakékoliv oblíbené karty v počtu 32ks, které pokud nejsou označeny čísly 1 až 32, označte sami (nebo si udělejte kód karet k číslům, jako je tomu na zadní straně výkladu k těmto kartám) a tím je můžete použít pro výklad. V tom případě každá karta s číslem lichým bude znamenat minus, karta s číslem sudým bude znamenat znaménko plus.




Pokračování příště



Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: Nevyplněno



Další články autora
více