Jste zde


O životě a smrti z pohledu parapsychologie XXXXVII.
Stanislav Brázda

SMRT NÁSILNÁ

Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem z vlastní rodiny (partner, děti) zemřelého: 55%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem rodiny (rodiče, sourozenci) zemřelého: 65%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem rodičů matky: 65%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem rodičů otce: 70%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem zemřelého: 85%
Jak smrt ovlivní rodinný systém partnera zemřelého: 65% 1 generaci
Jak smrt ovlivní rodinný systém dětí zemřelého: 65% 1 generaci
Jak smrt ovlivní rodinný systém vnuků zemřelého: 65% 1 generaci
Jak smrt ovlivní byt-dům zemřelého, pokud zemřel doma: 75%
Jak smrt ovlivní byt-dům zemřelého, pokud nezemřel doma: 65%
Jak smrt ovlivní místo úmrtí: 75%

Bert Hellinger ve své knize Skrytá symetrie lásky uvádí mnoho příkladů, např. :
Mezi účastníky jeho semináře byli manželé, kteří měli tři děti. Nejmladší byla tříletá dcera. Otec dceru miloval tak hluboce, že to bylo až dojemné, ale jejich důvěrnost byla přehnaná. Na vztahu bylo něco v nepořádku a při rodinných konstelacích vyšlo najevo, že mužův otec, dědeček dítěte, měl sestru, která zemřela velice mladá. Mužovy city k dceři byly odrazem dědečkových citů k sestře. Došlo tu k přesunu citů.Asi měsíc po skončení semináře napsal onen muž dopis, ve kterém psal, že jsou všichni šťastní, že se situace narovnala tím, že došlo díky konstelacím k rovnováze rodinného systému a že již přestal dceru jmenovat Deedee (jak se jmenovala jeho teta!), ale jejím jménem Claudia., že si vše uvědomil.Další velmi působivý příklad: Jeden čtyřicetiletý muž přišel do ordinace na psychoterapii, protože se bál, že někoho uškrtí, či že bude uškrcen. Analýza jeho povahy nic nevysvětlila. Proto se jej terapeut zeptal, zda mají v rodině nějakého vraha. Z dalšího zkoumání vyšlo najevo, že jeho strýc, bratr jeho matky, byl vrah.

Tento strýc měl zaměstnankyni, která byla zároveň jeho milenkou a kterou zabil. Byl odhalen a je ve vězení. Terapeut žádal další informace týkající se strýcovi rodiny a snažil se zjistit, odkud se vzala touha spáchat takový čin. Při dalším šetření se zjistilo, že babička, velmi pobožná žena, s pomocí svého bratra obvinila svého manžela, že je homosexuál.Ten byl uvězněn v koncentráku, kde byl zavražděn. Pobožná babička byla skutečnou vražedkyní a sklony k násilí pocházely od ní. Klientův strýc byl "pověřen" svědomím rodinného systému, aby jednal za svého mrtvého otce. Strýc ušetřil svojí matku a zavraždil svojí milenku, aby napravil křivdu, která se stala jeho otci. Opakoval to, co udělali jeho rodiče a tak s nimi projevil svou solidárnost: s matkou tím, že se dopustil vraždy, s otcem tím, že byl uvězněn. Klient prožíval systémovou neuspořádanost tohoto řetězu nespravedlností jako strach z možnosti, že spáchá nějaký násilný čin.

SMRT PŘI SEBEVRAŽDĚ

Podle mé teorie jde v 75% případů o duševní poruchu a ve 25% jde o zkratové jednání, při kterém se sejdou tři negativní aspekty. Takže takový sebevrah se ocitne za nevhodných okolností v nesprávný čas na nesprávném místě. To se dá říci i o lidech, kteří riskují za volantem, provozují riskantní (adrenalinové) sporty, atd.

Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem z vlastní rodiny (partner, děti) zemřelého: 50%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem rodiny (rodiče, sourozenci) zemřelého: 95%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem rodičů matky: 50%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem rodičů otce: 95%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem zemřelého: 70%
Jak smrt ovlivní rodinný systém partnera zemřelého: 55%
Jak smrt ovlivní rodinný systém dětí zemřelého: 85% 2 až 3 generace
Jak smrt ovlivní rodinný systém vnuků zemřelého: 70% 2 generace
Jak smrt ovlivní byt-dům zemřelého, pokud zemřel doma: 90%
Jak smrt ovlivní byt-dům zemřelého, pokud nezemřel doma: 65%
Jak smrt ovlivní místo úmrtí: 90%

Podle jednoho dokumentu z roku 2003 je v USA 31000 sebevražd ročně. Podle mne je dalších 15% úmrtí nesprávně kvalifikováno jako nešťastná událost a jde o sebevraždu.

Zvláštní byla smrt jedné devatenáctileté dívky kterou našli mrtvou s nataženým igelitovým sáčkem na hlavě. Její matka přišla na konzultaci, od které si slibovala vysvětlení její smrti, což se policii nepodařilo. Odešla s ještě větším počtem otázek. Při konzultaci jsem přišel na to, že ona dívka měla porušen pud sebezáchovy od početí. Nebyla chtěným dítětem a nejenom proto měla do vínku při narození dán sebedestruktivní program. To její matka potvrdila tím, že mi sdělila, že ji adoptovala z kojeneckého ústavu. Při konzultaci jsem zjistil, že se její dcera naučila metodu uvádění se autohypnózou do bezvědomí. To paní potvrdila a řekla, že vystudovala zdravotní školu, chtěla na VŠ studovat medicínu a zabývala se samostudiem šamanskými vědami. Po té jsem sdělil jakou smrtí zemřela, co jsem ve své vizi viděl. Podle mne si nasadila sáček na hlavu a dokud ještě mohla dýchat, uvedla se autohypnózou do bezvědomí a po té se udusila. Policie byla přesvědčená, že jí někdo zabil. Řekl jsem klientce, že jde o tak závažný případ, že bych doporučil mojí věštbu potvrdit při konstelaci. Paní skutečně přišla.

Vybrala představitele "rolí" a začalo se. Nejdříve se potvrdilo, že nebyla chtěným dítětem a počala ji opilá žena s mužem, kterého potkala náhodně v hospodě. Pak jej už nikdy neviděla. Když děj došel do místa a času smrti, bylo již patrné, že bylo jen otázkou času a náhody, kdy a za jakých okolností ke smrti dojde a navíc se ukázalo, že by nic její smrti nemohlo zabránit. Když nastal den a čas smrti, bylo patrné, že v místnosti před její smrtí někdo byl a ukázalo se, že to byla spolubydlící na koleji. Zde však žádné známky podílnictví na smrti dívky nebyly patrné, což se dokázalo i při rekonstrukci události policií. Jenže při rekonstrukci při konstelacích se ukázalo, že v pokoji těsně před smrtí byl ještě někdo. Nemohl jsem na to chvíli přijít, kdo to byl, byla to dívka - její kamarádka, ale neuměl jsem ji zařadit. Potom klientka řekla, že v postavě kterou chci identifikovat poznává její nejlepší kamarádku, která ale prý u ní být nemohla, protože v tu dobu byla na koleji o 100 km dál od Plzně, kde se to stalo, v č. Budějovicích. Tak mne napadla ještě jedna varianta. Postavil jsem znovu do výchozí situace nejlepší kamarádku zemřelé, řekl jsem jí, že nyní představuje jen fyzické tělo a vedle ní ještě jednu dívku, která měla představovat myšlenku a duši té dívky. Když jsem znovu "rozehrál děj" a řekl dívce, ať jde za kamarádkou tak jak to bylo, už se "nerozešlo tělo" kamarádky, ale druhá osoba představující její myšlenku a duši! V tom mi to došlo a řekl jsem klientce, že ji nejlepší kamarádka telefonovala a navedla ji, ať spáchá sebevraždu! Klientka užasle potvrdila, že při vyšetřování se potvrdilo, že jí 5 minut před smrtí kamarádka skutečně telefonovala. Bylo dobré, že tuto skutečnost neprozradila hned, když vyšlo najevo, že u ní byla v pokoji. Po této rekonstrukci uvěřila mé věštbě, že skutečně spáchala sebevraždu a že to tak mohlo být, jak se ukázalo v konstelacích.

Další sebevražda nebyla dostatečně pozůstalým jasná, neznali motivaci. Přišla její sestra, která chtěla vysvětlit celou záležitost konstelací. Jednalo se o třicetiletou lékařku, svobodnou, která nastoupila do svého nového zaměstnání v okresní nemocnici. Žila v Praze a po ukončení studia sehnala místo v okresní nemocnici. Přestěhovala se do okresního města a na soboty a neděle jezdila za svým přítelem do Prahy. Z konstelace vyplynulo, že její přítel nebyl nadšen z přestěhování se z Prahy, dával své přítelkyni najevo, že se ani z Prahy nepřestěhuje za ní. V nemocnici mladá lékařka pracovala asi 3 týdny. Probíral jsem den za dnem v jejím novém zaměstnání, protože jsem cítil, že tam bude klíč k její sebevraždě. A také tam byl. Na lůžkovém oddělení na interně, kde pracovala, byla jedna pacientka- stará paní, která si jí oblíbila. Tato paní měla mimo fyzické nemoci ještě duševní poruchu a uměla ovlivňovat lidi. Z konstelace bylo jasné, že se k ní upnula a patrně v poslední pracovní den před smrtí lékařky upadla do komatu. Lékařka byla na víkend v Praze, kde se patrně nedohodla s přítelem na jeho přestěhování za ní .

Bylo jasné, že se jí nechtělo v neděli odjet zpět do okresního města. Ale nakonec odjela, ale něco nevysvětlitelného jí táhlo do nemocnice za jejími pacienty- spíše onou záhadnou jednou pacientkou v komatu. Jakmile se objevila v nemocnici na lůžkovém oddělení, duše umírající pacientky se při odchodu lékařky domu na ní "přilepila" a šla s ní. Když lékařka přišla domů, upadla do divného stavu deprese vlivem duše pacientky, která ji silně ovlivňovala a naváděla jí, aby si vzala nějaké prášky a spáchala sebevraždu. Je nutné podotknout, že se již několikrát ona lékařka o sebevraždu pokusila, ale nikdy ji nedokonala. Lékařka nějaké tablety snědla a zemřela.

Jsem přesvědčen, že tak jak duše nemocné pacientky ovlivnila lékařku lze ovlivnit jen labilního člověka, který k tomu má dispozice. Bohužel lékařka taková byla. Příčina lability byla opět v rodinném systému a je dědičná.Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více