Jste zde


O životě a smrti z pohledu parapsychologie XXXXIV.
Stanislav Brázda

SMRT PŘIROZENÁ znamená konec zkoušek, zlepšení situace, osobní transformace, pocit prázdnoty, i pochopení tajemství

Podle mne by mělo ke smrti přirozené docházet po sto letech věku a měli bychom zemřít soběstační a zdraví. Pokud je tomu jinak, došlo k nějaké chybě. Blíže viz moje ukázka z knihy Jak se dožít 140 let - moje teorie o vzniku nemoci. V dnešní době jsou podmínky a znalosti pro udržení života do vysokého stáří ve zdraví, ale největším nepřítelem je stres a pohodlnost.

Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem z vlastní rodiny (partner, děti) zemřelého: 50%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem rodiny (rodiče, sourozenci) zemřelého: 75%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem rodičů matky: 70%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem rodičů otce: 70%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem zemřelého: 75%
Jak smrt ovlivní rodinný systém partnera zemřelého: 75% 2 životy
Jak smrt ovlivní rodinný systém dětí zemřelého: 10% 0 životů
Jak smrt ovlivní rodinný systém vnuků zemřelého: 0
Jak smrt ovlivní byt-dům zemřelého, pokud zemřel doma: 50%
Jak smrt ovlivní byt-dům zemřelého, pokud nezemřel doma: 50%
Jak smrt ovlivní místo úmrtí: 50%

SMRT PŘI NEŠŤASTNÉ UDÁLOSTI

Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem z vlastní rodiny (partner, děti) zemřelého: 85%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem rodiny (rodiče, sourozenci) zemřelého: 50%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem rodičů matky: 50%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem rodičů otce: 50%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem zemřelého z jeho bývalého života: 95%
Jak smrt ovlivní rodinný systém partnera zemřelého: 50%
Jak smrt ovlivní rodinný systém dětí zemřelého: 70% 2 generace
Jak smrt ovlivní rodinný systém vnuků zemřelého: 50%
Jak smrt ovlivní byt-dům zemřelého, pokud zemřel doma: 70%
Jak smrt ovlivní byt-dům zemřelého, pokud nezemřel doma: 10%
Jak smrt ovlivní místo úmrtí: 70%
Jak smrt ovlivní člověka nebo skupinu, jež problém zavinila, kolik generací: 75% 1

SMRT PŘI ÚRAZU -vlastní vinou zemřelého

Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem z vlastní rodiny (partner, děti) zemřelého: 70%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem rodiny (rodiče, sourozenci) zemřelého: 75%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem rodičů matky: 75%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem rodičů otce: 55%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem zemřelého: 75%
Jak smrt ovlivní rodinný systém partnera zemřelého: 60% 1 generaci
Jak smrt ovlivní rodinný systém dětí zemřelého: 65% 1 generaci
Jak smrt ovlivní rodinný systém vnuků zemřelého: 55%
Jak smrt ovlivní byt-dům zemřelého, pokud zemřel doma: 60%
Jak smrt ovlivní byt-dům zemřelého, pokud nezemřel doma: 60%
Jak smrt ovlivní místo úmrtí: 60%

SMRT PŘI ÚRAZU - cizím zaviněním

Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem z vlastní rodiny (partner, děti) zemřelého: 85%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem rodiny (rodiče, sourozenci) zemřelého: 88%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem rodičů matky: 87%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem rodičů otce: 60%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem zemřelého: 95%
Jak smrt ovlivní rodinný systém partnera zemřelého: 75% 2 generace
Jak smrt ovlivní rodinný systém dětí zemřelého: 75% 3 generace
Jak smrt ovlivní rodinný systém vnuků zemřelého: 65% 2 generace
Jak smrt ovlivní byt-dům zemřelého, pokud zemřel doma: 75%
Jak smrt ovlivní byt-dům zemřelého, pokud nezemřel doma: 65%
Jak smrt ovlivní místo úmrtí: 75%
Jak smrt ovlivní rodinný systém toho, kdo smrt druhému zavinil: 75% 2 generace

Při jedné rodinné konstelaci řešil člověk, který zavinil smrt spolujezdce při dopravní nehodě jím zaviněné svůj problém - svojí vinu.Zemřelý spolujezdec měl roční dceru kterou jsem rovněž do konstelace postavil. Žena po zemřelém chtěla finanční odškodnění, které dostala a u té nebyl problém s odpuštěním viny člověku, který nehodu zavinil. Zvláštní byl ale pohled ze strany roční dcery zemřelého. Když jsem vyzval představitelku roční dcery co má udělat ten co nehodu zavinil, aby mu odpustila, vyslovila zvláštní přání. Čtyřikrát ročně po tři roky jí musí nosit dárky místo zemřelého otce. Jeden dárek se patrně shoduje s dobou data narození, druhý v její svátek, další na vánoce, třetí datum, kdy má přinést dárek by patrně mohly být Velikonoce. Ty tři roky také nejsou náhodně vyřčeným číslem, asi to bude po tu dobu, než si její matka nejde trvalého nového partnera. Z tohoto příkladu je patrné, jak lze "narovnat" nerovnováhu při zaviněné smrti a na co by se nemělo zapomínat.

Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více