Jste zde


O životě a smrti z pohledu parapsychologie XXXXII.
Stanislav Brázda

Co se děje při pohřbu

 

Pokud dojde k rozloučení při mši v kostele, všechny složky se mohou odebrat k universu a dochází k harmonii všech částí duše.


Prachu z těla (zbytkům těla) záleží jim na tom kde budou, nejraději by chtěly rozptýlit v přírodě.


Šestihranná část duše se snaží komunikovat s pozůstalými, při konstelaci s námi komunikuje


Šesticípá hvězda č. 1 může za výjimečných okolností bránit osudu v jeho konání.


Jednotlivé složky se v těle přemisťují podle životní situace, pokud najdou své místo je v těle harmonie, pokud ne vzniká neharmonický stav a psychické nebo zdravotní problémy.


Složky lidí, kteří zemřeli tragickou událostí nepociťují fakt, že došlo ke smrti. Bylo až komické, jak tvrdili, že se nechtějí rozloučit, že tady přece jsou a žijí dál s blízkými.


Početí: Plod může přijít pokud cítí, že je těle dostatek životní energie.
Potrat: Při potratu nejvíce trpí šestihranná část duše.


Transplantace orgánu (srdce)
V konstelaci se rozestavěli do rolí představitel darovaného orgánu (srdce), dárce (zemřel při nehodě), duše dárce, příjemce orgánu, duše příjemce, osud, lékař.


Příjemce čekající na transplantaci již u sebe nemá všechny složky duše a osudu to připadá takto správné. Dárce zemřelý při nehodě nechce, aby jeho orgán byl dán někomu jinému, tuší že nedojde klidu, což se později potvrdí. Nenastane očekávaná harmonie. Srdce má nepříjemné pocity. Představitel nemůže mluvit, zle se mu dýchá a cítí těžkost a úzkost mísící se s vztekem. Duše zemřelého se pohybuje střídavě mezi tělem (popelem) a orgánem. Lékaře operátora se problém nijak přímo nedotýká. V momentě transplantace pociťuje příjemce nejdříve radost později, ale přiznává že nedělá vždy věci tak jak by chtěl on. Cítí že není vše v pořádku, ale neumí tento stav pojmenovat. Srdce má stejné pocity a navíc se k němu přidružila duše zemřelého dárce. Srdce přiznalo, že s duší vévodí novému tělu z šedesáti procent, to znamená, že jej může trochu ovlivňovat. Příjemce je zcela oddán situaci. Osud se bouří. Má pocit, že se děje něco nepřirozeného. Navíc se ukazuje, že příjemce orgánu přejímá zátěž rodinného systému dárce.


Nyní se pokusím popsat své vize o tom, jak ovlivní různé druhy smrti rodinný systém členů rodiny, jak smrt ovlivní bydliště, místo smrti, atd. Jsem přesvědčen, že vše má svojí příčinu a konkrétně u různých druhů smrti je obtížné se k příčině dopátrat. Myslím, že metoda, kterou jsem zvolil by mohla o příčinách níže uvedených způsobech smrti ledacos napovědět. Některé příčiny, proč ke smrti došlo jsou překvapivé.


Já sám se snažím všechny odpovědi vyjadřovat procenty, protože jsem přesvědčen, že nic není černo-bílé. Proto mám odpovědi vyjádřené tak, že odpověď od 51% do 100% znamená výrazný vliv jak hodně ano, tak hodně procent. Nevýrazný vliv, význam, je vyjádřeno O% až 49%.


50%, znamená, že vliv není výrazný, je to hranice mezi ANO a NE.


Když mne má někdo rád, může být ANO na 51%, ale také na 100% a v obou odpovědích je jasná odpověď jak hodně. Vyjde-li odpověď 51 až 75%, znamená to spíše ANO,
odpověď 76% až 100% je jednoznačně ANO,
odpověď 0 až 25% je odpověď NE,
odpověď 26 až 49% je spíše NE.


SMRT PŘI POTRATU SPONTÁNNÍM


Při jedné Rodinné konstelaci jsem řešil případ, kdy žena, která potratila ve čtvrtém měsíci těhotenství chtěla vědět proč se tak stalo. Byl to zajímavý průběh konstelace. Vyšlo najevo, že energie zemřelého předka nemohla dojít svého klidu a nedostala se tam, kam chtěla a měla. Proto potřebovala pomoc energie někoho jiného a vybrala si k tomu energii počatého plodu. Na první pohled to vypadalo, jako že žárlí na plod, který má šanci žít, ale při dalším vývoji konstelace vyšlo najevo, že pokud by se dítě narodilo, bylo by postižené.


V další konstelaci vyšel jako důvod spontánního potratu žárlivost potratu předchozího - umělého, jindy zase potrat matky žárlí na vše co má možnost se narodit, zatím co onen potrat tuto šanci neměl. Vysvětlil bych to zjednodušeně tak, že stres z potratu způsobí "zablokování" organismu (viz moje teorie o vzniku nemoci), tím nedostatek energie pro uhnízdění vajíčka a tím dochází ke spontánnímu potratu. Stres z potratu matky matka přenese na dítě a to může zapříčinit stejný proces, který se může opakovat u dětí, vnuků, pravnuků, atd., viz Rodinné konstelace. Nyní trochu mé statistiky, jak a co v průměru ovlivní přerušení těhotenství.


Jak byla smrt plodu ovlivněna rodinným systémem rodiny ze strany matky: 85%
Jak byla smrt plodu ovlivněna rodinným systémem rodiny ze strany otce: 55%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem rodičů matky: 100 %
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem rodičů otce: 50%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem plodu z jeho bývalého života: 85%
Kolik budoucích životů ovlivní smrt plodu: 0
Jak smrt ovlivní byt-dům plodu, pokud k potratu došlo doma: 50%
Jak smrt ovlivní byt-dům plodu, pokud nedošlo k potratu doma: 0
Jak smrt ovlivní místo úmrtí: 50%
Jak smrt plodu ovlivní rodinný systém rodičů (kolik budoucích životů): 70% 2 životy
Jak smrt plodu ovlivní rod. systém sourozenců narozených před potratem: 50%
Jak smrt plodu ovlivní rod. systém - sourozence narozených po potratu: 80%Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více