Jste zde


O životě a smrti z pohledu parapsychologie XXXVIII.
Stanislav Brázda

Předpovězení smrti astrologem

 

Astrologicky by mělo být rovněž možné předpovědět smrt, ale podle mne je k přesnému datu smrti udělat korekci data narození od zjištění data početí. Podle astrologie odpovídá za smrt 8. dům, který je proto označován domem smrti. Rozhodují podle astrologů je, kde se nachází bod smrti, který lze spočítat. Roli hrají planety Mars a Saturn. Pak záleží i na tom, jak celý dům, ve kterém se bod smrti nachází posuzuje jako celek. Asi to není jednoduché ale zkušený astrolog- vizionář by to měl umět.


V astrologickém slovníku existuje výraz - faktor hromadného osudu. To je problém, který znamená, že dotyčný, kterého se to týká, by mohl zahynout například v letadle, které se zřítí, v autobuse (vlaku, metru, lodi nebo jiném prostředku hromadné přepravy), který havaruje, ale i ve válce, povodních, zemětřeseních, při atentátu v divadle, kině, atd. Nemyslím, že pokud by se tato nepříjemnost v horoskopu objevila, že se tragická událost musí zrealizovat, ale je třeba zajistit, aby se člověk s takovým aspektem neocitl v nesprávný čas na nesprávném místě.


Předpovězení smrti kartami ( další již třetí ukázka z vykládacích karet Magické obrázky od M.a S. Bradleay)


Pro tento účel, stejně jako v předchozích ukázkách, vezmeme karty v počtu 32 ks a pokud nejsou označeny čísly 1 až 32, označíme je sami. Po té zamícháme a vyložíme jednu kartu. Číslo na kartě bude znamenat číslo odpovědi.


Je možné se ptát, kolika let se dožijeme, když pro to uděláme maximum. Jak dlouho budeme přitažliví pro partnera, jak dlouho nám vydrží pracovní činnost, zdraví, partner, podnikání, dům, provizorní stavba, pracovní vztah, atd. Stejně se lze ptát, za jak dlouho dostavím dům, vydělám peníze, vdám, se atd. Je třeba jen určit, zda čísla dole budou znamenat roky, dny, týdny, měsíce.Př. kolik obyvatel v tisících musí mít město, ve kterém se nám bude dařit pracovně, ve vztahu, kde se nám bude dobře žít, atd. Další možné otázky: Kolik peněz na hodinu si mám říci, kolik dostanu, kolik zaměstnanců jsem schopen řídit, ovlivnit, oslovit reklamou, na kolik procent funguje má forma, firma ve které pracuji, atd. Také je možné se zeptat, za jak dlouho dostanu zprávu (odpověď, atd.), na kterou čekám ,za jak dlouho se vyléčím, za jak dlouho se rozvedu, vyřeším problém, postavím dům, atd. Vždy je nutné předem určit jednotku, kterou budou čísla znázorňovat (hodinu, den, týden, měsíc, rok, Kč, Eura, …). Stejně tak se lze ptát, v jakém věku (za kolik let) by mohly nastat zdravotní potíže, kdy jiný problém, v kolika letech máme učinit změnu, svatbu, změnu zaměstnání, koupit či prodat byt, dům atd.


1. 0-4
2. 4 - 8
3. 8-12
4. 12-16
5. 16-20
6. 20-24
7. 24-28
8. 28-32
9. 32-36
10. 36-40
11. 40-44
12. 44-48
13. 48-52
14. 52-56
15. 56-60
16. 60-64
17. 64-68
18. 68-72
19. 72-76
20. 76-80
21. 80-84
22. 84-88
23. 88-92
24. 92-96
25. 96-100
26. 100-104
27. 104-108
28. 108-112
29. 112-116
30. 116-120
31. Více než 120
32. Jiná možnost ( neumím to zjistit, nejde to zjistit, atd.)

SMRT z pohledu KŘESŤANSTVÍ


Podle křesťanství smrt přestala být koncem života, naopak smrtí podle tohoto názoru život pravý a věčný začíná. Nejenom středověký křesťan si často připomínal a připomíná, že je nutné nezemřít v hříchu. Smrt je v křesťanství připomínána stále a při každé příležitosti.


SMRT z pohledu OSHO ZEN TAROTU


Toto učení nemá v tarotových kartách kartu SMRT, ale kartu -ZMĚNA. Podle této teorie je život stále bezmyšlenkovitě opakuje- dokud si to neuvědomíme, bude se opakovat stále dokola. Proto mu buddhisté říkají kolo života a smrti. Celý život je podle jejich teorie kruh: po zrození následuje smrt, po smrti následuje zrození, po lásce přichází nenávist, po nenávisti láska, po úspěchu následuje pád, pád je následován úspěchem. Když to dokážeme pár dní sledovat, začne se před námi rýsovat onen kruh, když ten kruh uvidíme, budeme vědět, jak ven.


Pro časopis Astro jsem psal článek se svojí teorií o Atlantidě. Podle mého názoru je bývalá Atlantida v místě dnešní Srí Lanky a nakreslil jsem i tvar a byl to kruh. Kruh a šestihran považuji za nejdokonalejší ze všech pohledů.


SMRT z pohledu TAROTU


Bez procesu smrti a znovuzrození by nebyla myslitelná transformace našeho bytí. Když si toto uvědomíme v okamžicích smrti, nejeví se fáze opouštění a změn tak hrozivě. Jakmile jsme připraveni odevzdat se v dobrovolném úsilí transformace svého vědomí, porozumíme smyslu súfijského paradoxu: "Zemři dříve, než zemřeš".Smrt je vždy to, co si do ní,jako do jednoho z aspektů existence promítáme. Jestliže se na smrt díváme jako na nepřítele, odráží to pouze naše nepochopení a odpor vůči pozemské existenci. S tím, jak naše porozumění smrti roste, mění se v moudrého přítele a rádce, který nám pomáhá poznat pomíjivost vnějšího života a zažít naši bytost jako nesmrtelnou,nezničitelnou, nekonečnou a neomezenou. Tímto poznáním se rozplývá velká část našeho strachu ze žití a umírání. Jdeme-li pak ještě dál, poznáme, že smrt je jen iluze. Do té doby se budeme s fenoménem smrti setkávat dále a znovu. A vždy na tom stupni, na kterém jsme se ještě zcela neodpoutali a na kterém ještě nejsme v souladu se svým bytostným jádrem.


Dovolme si tedy být tam,kde právě jsme, a učme se od smrti. V míře, v jaké poznáním sebe sama ztrácíme strach ze smrti, vytrácí se také jako mlžný opar v ranním slunci náš strach ze života.


Podle výkladu v tarotových kartách je mimo jiných významů např. ukončení těžkého období, zrození nových pohledů na život, vyrovnání se s dosavadními pokušeními, snesitelné změny, uvědomění si pomíjivosti věcí, konec vztahu, konec života, zbavování se všeho nadbytečného, materiální zisk ale také krach, nepochopení zákonitostí života-ale i pochopení tajemství života, atd.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více