Jste zde


O životě a smrti z pohledu parapsychologie XXXIX.
Stanislav Brázda

SMRT z pohledu RUNOVÉ MAGIE.

 

Runy jsou nejstarší známé znaky Germánců. Jejich stáří se odhaduje na 2000 let .Runy se většinou skládají z přímých čar a jednoduchých oblouků. Každá runa zastupuje jedno písmeno.Runy jsou považovány za Boží dílo a Ódin za jejich prapůvodního nositele.Runové znaky byly často používány jako magické obrazy nebo pečetě. Runa vítězství se často vyrývala do čepelí zbraní. Runy zrození a runy síly se používaly, aby matkám ulehčily porod, jiné měly pomáhat při vyléčení, některé "nabíjely" talismany. Runy byly i součástí zaklínání nebo "škodících" magických rituálů a kouzel. Kořen slova runa pochází z keltského a germánského jazyka a jeho význam lze přeložit jako záhada, či mystérium.


V runových kartách není karta SMRT, ale jsou dvě karty, které jsou srovnatelné s významem smrt v tarotech. První karta srovnatelná s tarotem E. Thorsona SMRT (podle Akrona karta CÍSAŘ) je karta č. 4 -ANSUZ - (Starogermánsky Bůh, Bůh předků). Podle vysvětlení významu má tato karta polaritu mužskou, význam symbolizuje Boha Ásů, strom jasan, bylina muchomůrka, barva tmavě modrá, živel vzduch, astrologie Merkur, fonetická hodnota -a.


Ansuz představuje duchovní inspiraci, která se k nám dostává přímo z božské sféry, abychom jí transformovali na naší, lidské úrovni. Ztělesňuje Ódinovo božské vědomí, jehož prostřednictvím je možné dosáhnout inteligence levé a pravé mozkové hemisféry. To, co se za obsahem runy Ansuz ukrývá, je současně magickou sílou i moudrostí, která byla vědomě i nevědomě předávána z generace na generaci. Kromě jedovaté houby, kterou šamani a čarodějnice užívali pro její psychedelické účinky k "cestám" do říše jiných světů, jsou na obrázku karty ještě dva černí havrani. V alchymistických spisech se často opakuje výraz havraní hlava. Tento výraz popisuje proces rozpuštění a usmrcení. Obsahem runy Ansuz je i mystérium smrti Aesiru. Havran, který bývá často označován za ptáka smrti je obecně uznáván za učenlivého a moudrého tvora. V četných bajkách je havran označován za "otce ducha". Pokud někomu vyjde při výkladu tato krta, mimo jiné je i varováním, abychom nezneužívali svou intelektuální moc k manipulaci či ovlivňování druhých pro vlastní prospěch. Neměli bychom zapomínat, že všechno, co bylo jednou zaseto, také jednou vzejde.


To mi připomíná mojí teorii o vyrovnání energií v rodinném systému. Jsem přesvědčen, že když někdo např. někoho zabije (např. vražda, při autonehodě, atd.) a není řádně potrestán, dojde k nerovnováze energií v jeho rodinném systému. Protože jsem přesvědčen, že nás ovlivňují minimálně dvě generace zpět i dopředu, může se tato nerovnováha projevit u našeho partnera, dítěte, vnuka, pravnuka tím, že smrtelně onemocní, zahyne při autohavárii, případně je zavražděn, atd. Jestliže něco ukradneme, ukradne někdo někdy také někomu v našem rodinném systému,nebo přijde o peníze, či o majetek jiným způsobem, atd.


Druhá karta, která podle srovnání se symbolem smrti podle Akrona je karta č. 19. Eihwaz (Starogermánsky - kůň). Symbolizuje strom tis, rostlinu mandragoru, podle astrologie znamení štíra, polaritu mužskou i ženskou, barvu rovněž tmavě modrou, fonetickou hodnotu neurčitou-.mezi e a i, všechny živly.


Eihwas, neboli tis považovali Germáni za posvátný strom. V jejich pojetí byl odkazem kosmické osy představované v germánské mytologii světovým stromem Yggdrassil. Eihwaz proniká třemi světy a vzájemně je spojuje: nebe, země, podsvětí.Šamani užívali semen tisu s halucinogenními účinky, aby navázali spojení se svým vyšším já. Důležitou vlastností tisu je jeho pomalý růst, čemuž vděčí za vysokou tvrdost a elastičnost. Proto se využívalo tisu v výrobě luků. U této runy nacházíme souvislost s jedním s Ásů, bohem slávy, vynikajícím lučištníkem,lyžařem a lovcem. Krom toho byl také bohem smrti. Jeho sídlem byl Ydalir, údolí tisů. Dodnes je zvykem sázet tisy, které se dříve považovaly za ochránce duší zemřelých, na hřbitovech.


Na kartě runy je jeden z božských Ásů, jak očím diváka presentuje svoji kořist- za temné noci při novoluní. Ulovený kanec symbolizuje smrt a má nám připomenout, že každý živý tvor musí jednou opustit tento svět a zemřít, když jeho čas na této Zemi s konečnou platností vyprší. Staré odchází, nové přichází.


Smrt a život patří k projevům našeho bytí ve věčném koloběhu vesmíru. Odnaučili jsme se vnímat věci v jednotě a prožíváme důsledky svého oddělení naplněni strachem. Jelikož je nám umožněno pozorovat a poznávat vše jen ze svého vlastního úhlu pohledu, často přehlížíme pouta, kterými jsou všechny věci vzájemně propojeny. Může nám být k užitku, když se jednou odvážíme postavit na hlavu (karta viselec v tarotu), abychom mohli svět pozorovat také z jiného pohledu. Od počátku světa hrála smrt důležitou roli v bytí člověka. Je to jediné, na co se můžeme spolehnout.


SMRT


Konečné řešení je smrt - zánik jedince, u něhož vymizí známky života, jeho funkce a mizí naše osobnost. Z lékařského hlediska je to stav, kdy u člověka dochází k nezvratným změnám mozku, při nichž nastane selhání funkce a zánik center řídících krevní oběh a dýchání. Smrti jsou tři fáze. Smrt moku, klinická smrt a buněčná smrt. To vysvětluje můj pokus, proč součásti duše odchází z umírajícího organismu postupně. Podle mne jsou tři (až čtyři) části duše a každá odejde při určité fázi smrti. Za smrt z lékařského pohledu se považuje už první fáze, smrt mozku. Všechny orgány lze udržet při životě uměle, ale mozek ne. Mozek řídí všechny tělesné funkce, proto když zemře mozek, je konec. Vědeckých pokusů okolo smrti bylo hodně, většina pokusů byla tajných. V poslední době se některé informace dostávají do médií ale jsem přesvědčen, že k převratnému závěru vědecká obec nedošla. Byly například prováděny pokusy, kdy svítilo světlo na červy, po té přišel záblesk. Červi se časem stáhli, aby se chránili před zábleskem.Když se takto "vycvičení" červi dali sežrat jiným necvičeným červům, bylo dokázáno, že k jejich opětovnému vycvičení stačila kratší doba. To znamená, že v buňkách je paměť.


Poznatky ze ztráty vědomí u pilotů při vysokém přetížení jsou podobné zážitkům umírajících. Extrémní přetížení i stavy blízké smrti mají za následek pocit pobytu v tunelu se světlem na konci. Je to patrně způsobeno nedostatkem kyslíku v mozku a díky tomu nervové buňky zrakové oblasti začnou vysílat náhodné signály, což dělá vjem jasného světla a pocitu v tunelu. Dost pilotů zážitky se ztrátou vědomí popisují jako příjemnou euforii. Tato euforie je způsobena patrně chemickými látkami podobné opiátům, které mozek vytváří k překonání akutního stresu a bolesti. Tyto látky způsobují i halucinace v oblastech spojených s pamětí a emocemi.


Smrt nastává například při ztrátě cca 12% tělesných tekutin (velbloud vydrží ztrátu 40% tělesných tekutin), při nezvratném poškození mozku, pokud chybí kyslík déle než 5 minut. Je jasné, že ke smrti dochází v okamžiku, kdy organismus nemá podmínky k životu. Vypozoroval jsem (viz kapitola o vzniku nemoci), že máme mít ráno maximum - cca 100% životní energie, večer cca 75%, k odpočinku a spánku je nutné minimum okolo 50% životní energie. Současně je nutné určité množství fyzické energie a biologicky důležitých látek. Těžce nemocný organismus je podle mé teorie "zablokován" pro přijímání energií, vitamínů, minerálů a biologicky důležitých látek. Z mojí praxe se potvrdilo, že když klesne schopnost přijímat životní energii na 15% a méně procent, nelze již organismus "odblokovat" a "nastartovat". Takový člověk do tří dnů až tří týdnů umírá a při nedostatku životní energie a biologicky důležitých látek pro život se většině nemocných ani žít nechce, ovlivňuje to negativně i psychiku. Čím méně je energie v organismu, tím je člověk hlouběji a dále od reálného světa.


Mám zvláštní zkušenosti ze skupinové terapie -Rodinných konstelací. Tato metoda mne zaujala a začal jsem ji praktikovat hlavně kvůli této knize. Je to totiž jediná metoda, jak vyzkoušet a zjistit věci a děje, které jinak vyzkoušet nejdou. Nejdříve jsem se musel přesvědčit, že je tato metoda účinná a potom jsem začal zkoušet věci, které mne zajímají. Jako zpestření konstelací svým klientům předvádím občas něco zajímavého. Je to zvláštní metoda a dokazuji touto metodou svým klientům, že mají stejné schopnosti jako já. V jedné konstelaci jsem "postavil" symbol početí, abych ověřil zda a jak je ovlivněno. V jiných konstelacích jsem "stavěl" různé způsoby úmrtí a různé způsoby jak naložit se schránkou zemřelého. Způsoby smrti jsem zvolil tyto:


Smrt stářím, nemocí, sebevraždou, vraždou, při autohavárii, nešťastnou náhodou, utonutí, potrat. Způsoby jak uložit tělesnou schránku po smrti jsem vybral tyto: Žehem a uložení do urny, žehem a rozptýlení na zem, žehem a rozptýlení do moře, celé tělo hodit do moře, nebo utonulého nechat ve vodě, nechat v přírodě volně nebo ne hluboko v zemi, pohřbení do rakve, zmražení, balzamování. Sebevrazi i zavraždění chtěli zůstat s celou tělesnou schránkou v přírodě, zavraždění chtěli zůstat na místě zavraždění. Pohřeb žehem nevadil tolik, jako umístění popela do urny, protože prý je moc "těsná", stejně tak vadila těsnost rakve a to, že je hluboko v zemi.Takže těm co vyhovovalo zpopelnění chtěli raději popel rozptýlit v přírodě. Do moře nechat dát svoji tělesnou schránku vadilo zemřelým v jakékoli podobě, protože prý je to "hluboko". Zemřelí sešlostí věkem, potraty a já jsme si vybrali zmražení jako nejvhodnější a jediný způsob uložení tělesné schránky po smrti. Už jsem psal, že skupinovou terapií demonstruji některé své věštby a jsem přesvědčen, že tímto způsobem ukázat budoucnost lze. Proto jsem ze zvědavosti postavil do konstelace svojí osobu po smrti. Je jasné, proč zmrazení, protože v tomto způsobu je naděje, že je šance obživnout, až se najde způsob, jak prodloužit život a žít dál.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více