Jste zde


O životě a smrti z pohledu parapsychologie XXVII.
Stanislav Brázda

Mám z těmito zónami zajímavé zkušenosti. Například moje kamarádka mě požádala o změření zón v bytě. Na jednom místě jsem zjistil psychosomatickou zónu. Potvrdila mi, že se tam upálil tulák, který se ohříval u zapálených kartonů. Byl opilý, a když usnul, vzňaly se na něm šaty a on uhořel. Dříve v těchto místech byla chodba, kterou později připojili k jejímu bytu.

 

Další zkušenosti mám od svých klientů. Jedna mladá dáma ke mně přišla, že má psychické problémy. Tvrdila, že se rozvedla, aniž věděla proč, říkala, že se necítí dobře, měla "tik", byla znatelně rozrušená. Cítil jsem z ní, že problém bude v bytě, v němž bydlí. Namalovala mi jeho půdorys. Ihned jsem nakreslil silnou psychosomatickou zónu. Ptal jsem se, zda neví, že by v tom bytě někdo zemřel. Dlouho si nemohla vzpomenout, protože byt patřil její tetě, která jí ho před dvěma lety půjčila. Až později si vzpomněla, že teta si před několika lety našla jiného muže a ten její se v bytě oběsil. Krátce poté se teta odstěhovala a nabídla jí byt k pronájmu.


Dalších příkladů, kdy jsem se přesvědčil, že jsem psychosomatickou zóna našel na správném místě, je mnoho a vždy měly jedno společné - psychické narušení těch členů domácnosti, kteří psychicky přecitlivělí.


Ne na každého působí negativní účinky stejně, ale i to se dá "změřit".


Kuriózní příklad mám z jedné propagační akce časopisů Astro a Květy. Zřídili provizorní "věštírnu", kam jsem byl i s několika spolupracovníky redakcemi poslán. Přišla za mnou klientka, která chtěla vyřešit problém, týkající se jejího psychického stavu.


"Ucítil" jsem, že nesnáz je v psychosomatické zóně v jejím bytě. Nakreslila jeho půdorys a kyvadlo mi "nakreslilo" zóny hned dvě. Potvrdila, že na jednom místě se oběsil její manžel a na druhém tchán. Je jasné, že na zhoršeném psychickém stavu té paní se nepodílely jen zóny, ale už skutečnost sama.


Tyto zóny "útočí" stále, dokud jsme v jejich dosahu, a vyléčení téměř není možné, stejně jako není možné se vyléčit nejenom například z rakoviny, pokud spíme v silné škodlivé zóny i jiného původu.


Zajímavý příklad výskytu psychosomatické zóny jsem zjistil u jednoho redaktora, který se mnou dělal rozhovor. Jednak mi přišel sdělit můj věštecký úspěch (v roce 1994 jsem mu řekl, že jeho časopis do léta 1995 skončí), jednak chtěl, abych mu "změřil" zóny v autě. Že prý v něm má nějakou geopatogenní zóny a už prý kvůli ní i naboural.


Domníval jsem se, že to asi geopatogenní zóna nebude, protože ta vzniká anomáliemi v zemi a nemohla by působit nepřetržitě za jízdy. Bylo mi to divné, ale protože trval na svém, nakreslil jsem si vozidlo na papír tak, jak kreslím půdorysy bytů a domů. K mému překvapení mi skutečně kyvadlo "nakreslilo" dvě psychosomatické šestihranné zóny - jednu na sedadle řidiče a druhou na sedadle za řidičem.


V bytě jedné paní z Brna jsem se setkal se zvláštním jevem. Chtěl jsem, aby mi namalovala půdorys bytu, protože jsem cítil, že tam jsou psychosomatické zóny. Našel jsem šesti-květ a ona potvrdila, že na tom místě zemřel její otec v hrozných bolestech na rakovinu. Zjistil jsem, že otec ji neměl rád a dost jí ubližoval, což mi potvrdila. Asi dva metry od první zóny jsem zjistil další, ale tentokrát šestihrannou, v níž jsem identifikoval matku klientky. Mezi těmito zónami se dala vypozoroval souvislost - jako kdyby zóny otce chtěla dotyčné škodit dál, tak jako za života, a nově vzniklá zóna, patrně opravdu po matce, jako by chtěla tyto negativní účinky eliminovat, jako to dělala i za společného života.


Naopak pozitivní zóny, což je záření shora" mají kruhový tvar a je to podle mne záření z určitých kontalací hvězd. Jedná se o jeden kruh, či o tři kruhy v postavení rovnoramenného trojúhelníka. Kde se tyto zóny, které umí najít také proutkaři, našly, tak se většinou postavila kaplička. Zvláštní je postavení tří kruhových zón v rovnoramenném trojúhelníku a tuto zónu jsem nalezl např. v Týnském chrámu. V těchto zónách se lidé cítí dobře a proto se chtějí do míst s pozitivní zónou vracet. Takovou zónu jsem objevil v jedné restauraci- v Brně, na Nelepce, je to klub Bolka Polívky. Když jsem tam tuto zónu objevil, nedivil jsem se, že v tomto prostoru nemají nouzi o klienty, je tam pořád plno. Zatím vznik, ani zánik těchto zón nikdo nevysvětlil. Zjistil jsem praxí, že tyto zóny mohou vznikat, "posouvat se, či mizet. Nejhorší je varianta tří kruhů, když je porušena rovnováha zmizením jedné z tří pozitivních zón. To se podle mé teorie stalo např. v Atlantidě, proto došlo k jejímu zániku. U nás jsem něco podobného zjistil na hradě Trosky u Jičína. I v tomto případě patrně díky porušení rovnováhy tří kruhů positivních zón zmizením jednoho došlo k nerovnováze energií a došlo k zániku hradu.


Podle mne musí být rovnováha energií v organismu, aby dobře fungoval, stejně tak musí být rovnováha v rodinném systému, aby se rodina udržela, tak i v přírodě musí být rovnováha systémů a energií, aby se zachovala a žila.


Tabulka pozitivity zón:


 1. Slabá pozitivní zóna, nerozpoznatelná.


 2. Není rozpoznatelná, ale při trvalém pobytu jsou patrné slabé léčivé účinky na duševní poruchy.


 3. Citliví lidé tuto sílu již registrují, léčivé účinky duševních poruch se dostavují při minimálně dvanáctihodinovém pobytu v zóně.


 4. Tuto sílu zaregistrují i méně citliví lidé, léčivé účinky duševních poruch jsou patrné již po osmi hodinách pobytu.


 5. V této zóně se léčí již i těžší duševní poruchy, při trvalém pobytu i fyzické nemoci. Dobíjení těla životní energií - v průměru 10 procent energie za 30 minut.


 6. Léčebné účinky jsou patrné již při patnáctihodinovém pobytu. Dobíjení energií - v průměru 10 procent energie za 20 minut.


 7. Léčebné účinky patrné již při osmihodinovém pobytu, při trvalém pobytu jsou možné změny anomálií v lidských orgánech. Dobíjení energií - 10 procent energie za 10 minut.


 8. Léčba již při pětihodinovém pobytu, možná změna i těžších anomálií v orgánech. Dobíjení energií - 10 procent energie za 10 minut.

Tabulka škodlivosti zón


 1. Slabá, na hranici poznatelnosti, její účinky organismus snadno eliminuje.


 2. Rozpoznatelná, zdravý organismus dokáže její účinky na nějaký čas eliminovat, nemocný již zřetelně oslabuje.


 3. Oslabuje nervový systém, při delším pobytu vzniká lehká nervozita i u zdravých lidí, nemocní se v této zóně nevyléčí.


 4. Vzniká silnější nervozita a nespavost, při delším pobytu již vzniká dysfunkce orgánů, problémy mizí pobytem mimo zónu.


 5. Neklid přetrvává i při pobytu mimo zónu, při pobytu v zóně vzniká stav podobný stresu. V nižší hladině vědomí nebo ve spánku nás již účinek této zóny zasahuje hlouběji (nebezpečí např. u řidičů, kde u citlivých jedinců dokáže "vypnout" pozornost na 1 až 8 vteřin).


 6. Ztráta duševních a fyzických sil, vznik nemocí.


 7. Vznik nádorových onemocnění.


 8. Smrtelně nebezpečná zóna.


Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více