Jste zde


O životě a smrti z pohledu parapsychologie XVIII.
Stanislav Brázda

Vypozoroval jsem (viz kapitola o vzniku nemoci Z KNIHY JAK SE DOŽÍT 140 LET), že máme mít ráno maximum - cca 100% životní energie, večer cca 75%, k odpočinku a spánku je nutné minimum okolo 50% životní energie, současně je nutné určité množství fyzické energie a biologicky důležitých látek. Těžce nemocný organismus je podle mé teorie "zablokován" pro přijímání energií, vitamínů, minerálů a biologicky důležitých látek. Z mojí praxe se potvrdilo, že když klesne hladina životní energie pod 15%, nelze již organismus "odblokovat" a takový člověk do tří dnů až tří týdnů umírá.

 

Podle mé teorie je možné duši živého organismu vyjádřit schematicky. Protože jsem přesvědčen, že jde i o tři různé energie, má každá část svojí polaritu. Jsou to již zmíněné tři části lidské duše, což je základna- tvoří jí šesticípá hvězda a má kladnou polaritu. Podle mne se v této části rozhoduje, kdy a za jakých okolností se člověk narodí a zemře. Tato zóna- či energie není vidět, ani cítit, její místo je těžko definovatelné, a pokud existuje Universum, uměl bych si pod tímto názvem představit právě tuto část energie i její umístění. Většina lidí hledá místo, kde Universum je, někdo si Universum představuje jako Boha.


Názorů je mnoho a žádný se dosud neprokázal. Já jsem přesvědčen, že energie Universa, nebo základní část lidské duše je vždy u "matky". Záměrně neříkám u ženy, ale jen u ženy - matky. U ženy, která nemůže mít děti tato energie chybí, resp. zmizí v okamžiku, kdy žena ztratí schopnost mít děti, což může být po přechodu, ale i po nemoci, operativním zákroku, úrazu, atd., který znemožní porod. Toto universum se objeví prvním nadechnutím, to je při porodu.


Další část je ve tvaru - šestikvětu, který má zápornou polaritu. Tato zóna zůstává na místech, kde člověk zemřel násilnou smrtí, či kde spáchal sebevraždu, je měřitelná a zjistitelná virgulí, proutkem př. jinými pomůckami.


Poslední částí lidské duše je ve tvaru šestihranu. Tato část má kladnou polaritu, je zjistitelná a měřitelná virgulí, proutkem, atd. Tato část energie je pohyblivá a pohybuje se mezi "základnou" a místy, která měl zemřelý rád, či kde má své blízké, nebo kde žil. Citliví lidé jsou schopni tuto zónu "cítit", či ji vidí - ve formě duchů, nebo dokonce v podobě konkrétních zemřelých lidí, atd.
Pokusím se dále popsat své vize o tom, jak ovlivní různé druhy smrti rodinný systém členů rodiny, jak smrt ovlivní bydliště, místo smrti, atd. Jsem přesvědčen, že vše má svojí příčinu a konkrétně u různých druhů smrti je obtížné se k příčině dopátrat. Myslím, že metoda, kterou jsem zvolil by mohla o příčinách níže uvedených způsobech smrti ledacos napovědět. Některé příčiny, proč ke smrti došlo jsou překvapivé. Jsem přesvědčen, že se vždy musí sejít minimálně tři negativní aspekty (v textu jsou to ty, u nichž je procento od 51% do 100%), aby k problému došlo a z níže popsaných možností je možné vypozorovat, co vše ovlivňuje náš život a smrt.


Aby bylo přesnější vysvětlení odpovědí, jsou výsledky v procentech, protože lze přesně vyjádřit Jedná se o negativní - záporné vlivy, proto ANO je od 51% do 100% - čím vyšší procento, tím negativnější vliv, NE je od 0 do 49%, čím menší procento, tím menší negativní dopad.


50% znamená ani ano, ani ne, je to něco mezi, co lze někdy i těžko vyjádřit, vlivy nemusí působit trvale, jednou budou slabší, jindy silnější, spíše to bude něco takového, jako že na to budeme občas myslet, aniž chceme.


Smrt při potratu spontálním

Jak byla smrt plodu ovlivněna rodinným systémem rodiny ze strany matky: 85%
Jak byla smrt plodu ovlivněna rodinným systémem rodiny ze strany otce: 55%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem rodičů matky: 100 %
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem rodičů otce: 50%
Jak byla smrt ovlivněna rodinným systémem plodu z jeho bývalého života: 85%
Kolik budoucích životů ovlivní smrt plodu: 0
Jak smrt ovlivní byt-dům plodu, pokud k potratu došlo doma: 50%
Jak smrt ovlivní byt-dům plodu, pokud nedošlo k potratu doma: 0
Jak smrt ovlivní místo úmrtí: 50%
Jak smrt plodu ovlivní rodinný systém rodičů (kolik budoucích životů): 70% 2 životy
Jak smrt plodu ovlivní rod. systém sourozenců narozených před potratem: 50%
Jak smrt plodu ovlivní rod. systém příp.sourozenců nar. po potratu: 80%


Smrt při uměle přerušeném těhotenství


Mimo důsledků na energii zabitého plodu má potrat další důsledky v rodinných systémech všech zúčastněných., to je i toho, kdo potrat dělá. Německý psychiatr Bert Hellinger ve své knize Skrytá symetrie lásky popisuje své dlouholeté zkušenosti v oblasti vztahů, umocněné zkušenostmi v tzv. "Rodinných konstelacích" Tvrdí, že nejčastějším důsledkem umělého přerušení těhotenství je konec manželství, takže pokud chtějí rodiče spolu zůstat, musí začít znova. Partneři, kteří nežijí v manželství se většinou rozejdou. Sexuální vztahy se mezi takovými partnery se stanou obtížnými nebo jsou úplně přerušeny. Snaží-li se partneři vyhnout důsledkům svého jednání a svým pocitům viny, doplatí na to někde jinde. Bylo-li dítě počato s někým jiným než s manželem (či manželkou), úplně to změní vztah, protože to je začátek něčeho nového PROTO MANŽELSTVÍ KONČÍ.


Někteří lidí si myslí, že umělé přerušení těhotenství je něco neškodného, ale často to má mnohem vážnější důsledky, než se lidé domnívají.Přerušené těhotenství je extrémní případ dávání a přijímání,neboť dítě dává všechno a rodiče všechno berou. Otcové, kteří o přerušeném těhotenství nevědí smrtí dítěte získávají. Otcové by měli vědět o přerušení těhotenství. Po umělém přerušení těhotenství se někteří lidé odsuzují k smrti. Buď vážně onemocní, nebo spáchají sebevraždu. Taková rozhodnutí nejsou důsledkem výčitek svědomí nebo deprese, proto by měla být chápána v celé své hloubce. Žádá-li se po nenarozeném dítěti, aby se vzdalo života, rodiče mají povinnost zaručit, že smrt dítěte nebyla zbytečná.


Děti jsou ochotny umřít pro své rodiče. Instinktivně chápou, že život a smrt jdou ruku v ruce a že je nelze oddělit. Proto děti necítí potřebu lpět na životě za každou cenu. Když rodiče přiznají, že nenarozené dítě pro ně obětovalo život, pak se do rodiny může vrátit klid. To se však stane až tehdy, až rodiče přijmou dítě do svých srdcí.Když oba rodiče cítí svou ztrátu a když si uvědomí, co od dítěte žádali, dojde k hlubokému usmíření.Jejich bolest je projevem úcty k dítěti, takže dítě najde klid a své míso v rodině. Tím, že rodiče přijmou svou bolest a vinu, stanou se celými lidmi a to jim dává sílu. Jejich vzájemný vztah může pokračovat, ale tentokrát na nové úrovni.Když bolest cítí jen jeden z nich, manželství skončilo a partneři se obvykle rozejdou.


Na závěr této kapitoly z knihy Bert Hellinger píše, že uvádí jen to, co poznal při své práci s rodinami. Podle něj je to obtížné téma.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více