Jste zde


O životě a smrti z pohledu parapsychologie XV.
Stanislav Brázda

SMRT z pohledu OSHO ZEN TAROTU

 

Asi není zvláštní, že toto učení nemá v tarotových kartách kartu SMRT, ale kartu -ZMĚNA. Podle této teorie je život stále bezmyšlenkovitě opakuje- dokud si to neuvědomíme, bude se opakovat stále dokola. Proto mu budhisté říkají kolo života a smrti. Celý život je podle jejich teorie kruh: po zrození následuje smrt, po smrti následuje zrození, po lásce přichází nenávist, po nenávisti láska, po úspěchu následuje pád, pád je následován úspěchem. Když to dokážeme pár dní sledovat, začne se před námi rýsovat onen kruh, když ten kruh uvidíme, budeme vědět, jak ven.


SMRT z pohledu tarotu


Bez procesu smrti a znovuzrození by nebyla myslitelná transformace našeho bytí. Když si toto uvědomíme v okamžicích smrti, nejeví se fáze opouštění a změn tak hrozivě. Jakmile jsme připraveni odevzdat se v dobrovolném úsilí transformace svého vědomí, porozumíme smyslu súfijského paradoxu: "Zemři dříve, než zemřeš".Smrt je vždy to, co si do ní,jako do jednoho z aspektů existence promítáme. Jestliže se na smrt díváme jako na nepřítele, odráží to pouze naše nepochopení a odpor vůči pozemské existenci. S tím, jak naše porozumění smrti roste, mění se v moudrého přítele a rádce, který nám pomáhá poznat pomíjivost vnějšího života a zažít naši bytost jako nesmrtelnou,nezničitelnou, nekonečnou a neomezenou. Tímto poznáním se rozplývá velká část našeho strachu ze žití a umírání. Jdeme-li pak ještě dál, poznáme, že smrt je jen iluze. Do té doby se budeme s fenoménem smrti setkávat dále a znovu. A vždy na tom stupni, na kterém jsme se ještě zcela neodpoutali a na kterém ještě nejsme v souladu se svým bytostným jádrem.


Dovolme si tedy být tam,kde právě jsme, a učme se od smrti. V míře, v jaké poznáním sebe sama ztrácíme strach ze smrti, vytrácí se také jako mlžný opar v ranním slunci náš strach ze života.


Podle výkladu v tarotových kartách je mimo jiných významů např. ukončení těžkého období, zrození nových pohledů na život, vyrovnání se s dosavadními pokušeními, snesitelné změny, uvědomění si pomíjivosti věcí, konec vztahu, konec života, zbavování se všeho nadbytečného, materiální zisk ale také krach, nepochopení zákonitostí života-ale i pochopení tajemství života, atd.


SMRT z pohledu runové magie.


Runy jsou nejstarší známé znaky Germánů. Jejich stáří se odhaduje na 2000 let.Runy se většinou skládají z přímých čar a jednoduchých oblouků. Každá runa zastupuje jedno písmeno.Runy jsou považovány za Boží dílo a Ódin za jejich prapůvodního nositele.Runové znaky byly často používány jako magické obrazy nebo pečetě. Runa vítězství se často vyrývala do čepelí zbraní. Runy zrození a runy síly se používaly, aby matkám ulehčily porod, jiné měly pomáhat při vyléčení, některé "nabíjely" talismany. Runy byly i součástí zaklínání nebo "škodících" magických rituálů a kouzel. Kořen slova runa pochází z keltského a germánského jazyka a jeho význam lze přeložit jako záhada, či mystérium.


V runových kartách není karta SMRT, ale jsou dvě karty, které jsou srovnatelné s významem smrt v tarotech. Srovnatelná s tarotem E. Thorsona SMRT (podle Akrona karta CÍSAŘ) je karta označena č. 4 -ANSUZ - Bůh, Bůh předků. Podle vysvětlení významu má tato karta polaritu mužskou, význam symbolizuje Boha Ásů, strom jasan, bylina muchomůrka, barva tmavě modrá, živel vzduch, astrologie Merkur, fonetická hodnota -a. Ansuz představuje duchovní inspiraci, která se k nám dostává přímo z božské sféry, abychom jí transformovali na naší, lidské úrovni. Ztělesňuje Ódinovo božské vědomí, jehož prostřednictvím je možné dosáhnout inteligence levé a pravé mozkové hemisféry. To, co se za obsahem runy Ansuz ukrývá, je současně magickou sílou i moudrostí, která byla vědomě i nevědomě předávána z generace na generaci.


Kromě jedovaté houby, kterou šamani a čarodejnice užívali pro její psychedelické účinky k "cestám" do říše jiných světů, jsou na obrázku karty ještě dva černí havrani. V alchymistických spisech se často opakuje výraz havraní hlava. Tento výraz popisuje proces rozpuštění a usmrcení. Obsahem runy Ansuz je i mystérium smrti.Aesiru. Havran, který bývá často označován za ptáka smrti je obecně uznáván za učenlivého a moudrého tvora. V četných bajkách je havran označován za "otce ducha". Pokud někomu vyjde při výkladu tato krta, mimo jiné je i varováním, abychom nezneužívali svou intelektuální moc k manipulaci či ovlivňování druhých pro vlastní prospěch. Neměli bychom zapomínat, že všechno, co bylo jednou zaseto, také jednou vzejde.


To mi připomíná mojí teorii o vyrovnání energií v rodinném systému. Jsem přesvědčen, že když někdo např. někoho zabije (např. vražda, při autonehodě, atd.) a není řádně potrestán, dojde k nerovnováze energií v jeho rodinném systému. Protože jsem přesvědčen, že nás ovlivňují minimálně dvě generace zpět i dopředu, může se tato nerovnováha projevit u našeho partnera, dítěte, vnuka, pravnuka tím, že smrtelně onemocní, zahyne při autohavárii, případně je zavražděn, atd. Jestliže něco ukradneme, ukradne někdo někdy také někomu v našem rodinném systému,nebo přijde o peníze, či o majetek jiným způsobem, atd.


Druhá karta, která podle srovnání se symbolem smrti podle Akrona je karta Eihwaz. Symbolizuje strom tis, rostlinu mandragoru, podle astrologie znamení štíra, polaritu mužskou i ženskou, barvu rovněž tmavě modrou, fonetickou hodnotu neurčitou-.mezi e a i, všechny živly.


Eihwas, neboli tis považovali Germáni za posvátný strom. V jejich pojetí byl odkazem kosmické osy představované v germánské mytologii světovým stromem Yggdrassil. Eihwaz proniká třemi světy a vzájemně je spojuje: nebe, země, podsvětí.Šamani užívali semen tisu s halucinogenními účinky, aby navázali spojení se svým vyšším já. Důležitou vlastností tisu je jeho pomalý růst, čemuž vděčí za vysokou tvrdost a elastičnost. Proto se využívalo tisu v výrobě luků. U této runy nacházíme souvislost s jedním s Ásů, bohem slávy, vynikajícím lučištníkem,lyžařem a lovcem. Krom toho byl také bohem smrti. Jeho sídlem byl Ydalir, údolí tisů. Dodnes je zvykem sázet tisy, které se dříve považovaly za ochránce duší zemřelých, na hřbitovech.


Na kartě runy je jeden z božských Ásů, jak očím diváka presentuje svoji kořist- za temné noci při novoluní. Ulovený kanec symbolizuje smrt a má nám připomenout, že každý živý tvor musí jednou opustit tento svět a zemřít, když jeho čas na této Zemi s konečnou platností vyprší. Staré odchází, nové přichází.


Smrt a život patří k projevům našeho bytí ve věčném koloběhu vesmíru. Odnaučili jsme se vnímat věci v jednotě a prožíváme důsledky svého oddělení naplněni strachem. Jelikož je nám umožněno pozorovat a poznávat vše jen ze svého vlastního úhlu pohledu, často přehlížíme pouta, kterými jsou všechny věci vzájemně propojeny. Může nám být k užitku, když se jednou odvážíme jednou postavit na hlavu /karta viselec v tarotu) abychom mohli svět pozorovat také z jiného pohledu. Od počátku světa hrála smrt důležitou roli v bytí člověka. Je to to jediné, na co se můžeme spolehnout.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více