Jste zde


O životě a smrti z pohledu parapsychologie XIII.
Stanislav Brázda

O PŘÍRODĚ

 

(Z dokumentu Aliens from Planet Earth)
Protože se životem souvisí životní prostředí, není na škodu si připomenout některé skutečnosti, které nepřímo život ovlivňují.


Svět buje obrannou válku proti invazivním druhům. Např. na Seychelách 200 let devastovaly ostrov krysy. Nyní se lidé na ostrově tohoto původně dovezeného škůdce na lodích prvních lidských návštěvníků, nákladně a pracně zbavují. Vědci stojí před úkolem, jak se škůdců zbavit a nastolit znovu rovnováhu ekosystému, který škůdci porušili. Cizí druhy napadají teritoria místních druhů, což je pro místní druhy vždy nebezpečím, hrozí jejich vyhubení. S rozšířením lidské aktivity do všech koutů Země se tento proces urychluje. Po přímém ničení ohrožených druhů člověkem jsou invazní druhy největším nebezpečím celkové biodiverzity. Tropické ostrovy byly prvními ekosystémy, které padly za oběť invazím cizích živočichů. Na Seychelách vyhynulo několik velmi vzácných druhů, a mnoho dosud přežívajících je ve velkém nebezpečí.


Všechny druhy, které se zde vyvíjely, se vyvíjely v prostředí prostém predátorů savců. Takže ve chvíli, kdy do takového prostředí vstoupí např. krysa, je ohrožen celý unikátní ekosystém, který se vyvíjel v izolaci po miliony let. Leckdy si ani není možné představit rozměr devastace, jaký může takový predátor způsobit. Krysy jsou velmi soutěživá zvířátka a ostrov byl pro ně potravinovým rájem. Spektrum jejich potravy je velmi pestré - semena rostlin, vejce, mláďata ptáků, atd. Tím mají neblahý dopad na populace bezbranných živočichů. Drobní živočichové a ptáci nemohou s krysami vůbec soupeřit. Krysy jsou velmi inteligentní, proto nebylo jednoduché najít systém hubení. Muselo se to podařit v krátké době, než si krysy stačily uvědomit, co se děje.


. Návnady byly zvláštní, aby nedošlo k úhynu jiných živočichů a také proto, že krysy se návnadám vyhýbají. Dospělá krysa se nedotkne nového zdroje potravy. Nechají mladé krysy ochutnat a potom je pozorují. Vědci předpokládají, že do dvou let si příroda po vyhubení krys poradí a začne se vzpamatovávat, začnou růst počty ohrožených živočichů. Rostliny se ale musí znovu vysadit. Mnoho invazních druhů se v novém prostředí ocitlo náhodně. Některé druhy jsou ale lidmi vnášeny do nových prostředích úmyslně, protože je člověk považovat za neškodné. Na Hebridách, při západním pobřeží Skotska někdo vypustil pár ježků, aby se postaraly o zahradní slimáky. Ježci jsou na správném místě neškodná a užitečná zvířata, ale v místech, kde nemají přirozené nepřítele se velice rychle rozmnožili a ničí hnízdiště brodivých ptáků, kteří hnízdí na zemi.Žerou jejich vajíčka. Ze dvou párů vypuštěných v roce 1973 je jich v dnešní době asi šest tisíc. Z tolika ježky na jednom místě jsou populace ptáků ježky utlačovány. Podle studií by za dvacet let zmizely některé druhy, pokud by člověk nenapravil chybu člověka, který před cca dvaceti lety vypustil pár ježků do nového prostředí.


Dovezené rostliny do USA významně ovlivňují zemědělství. Území severozápadní Ameriky byla napadena evropským pryšcem obecným Jeho mléčná šťáva je pro dobytek toxická a nelze jej spásat. V šedesátých letech se vláda v USA bávala zavlečeného bodláku z Evropy a jeho dopadu na pastviny. Aby bodlák dostali pod kontrolu, vysadily jako systém biokontroly nosatce, ale ty teď napadají a žerou i místní druhy bodláků. Velké procento místních rostlin napadá hmyz, který je údajně vůbec napadat neměl. V některých oblastech Nebrasky klesl poměr použitelných semen místních bodláků o osmdesát pět procent. Rovněž bylo zjištěno, že nosatec vytlačuje domácí hmyz, který se reprodukuje na místních bodlácích.Takovéto jemné odchylky v ekosystémech odhalí pouze dlouhodobé ekologické studie.


Dopad nosatce na bodláky v Nebrasce ukazuje, proč je třeba extrémní opatrnosti, má-li být jeden druh použit k potlačení druhého. Při poslední masivní invazi hmyzu v USA se vláda uchýlila k zoufalým opatřením. Byly pokáceny všechny napadené tvrdé dřeviny ostrova Manattan. Asijský tesařík je považován za nejdestruktivnější druh hmyzu, který kdy dorazil na pobřeží USA. Hrozba tesaříka pro oblast New Yorku a Nové Anglie spočívá především v ohrožení tvrdých dřevin.Potencionálně by mohl napadnout obrovská území lesů v USA. Pro ekologii a pro ekonomiku by to znamenalo katastrofu.Vědci se domnívají, že tento hmyz se do ZSA dostal lodní dopravou dřeva z Číny.


Růst objemu mezinárodního obchodu s sebou nese větší riziko přenosu organismů do nových prostředí, kde mohou znamenat nebezpečí. NA světě žije třicet dva milionů druhů organismů a často se předem neví, který je potencionálně nebezpečný. Díky cestování a obchodu se svět zmenšuje a druhy se snadněji přemisťují. TY nejúspěšnější mohou rychle převládnout v celých oblastech a svět na to není připravený.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více