Jste zde


O životě a smrti z pohledu parapsychologie CVII.
Stanislav Brázda

WOODOO

Protože se smrtí je spojováno i woodoo, (česky vúdú) napíši některé své poznatky z této oblasti.

Woodoo "dělá" dobře jen ten, kdo má schopnost téměř maximálně ovlivňovat lidi, je maximálně psychicky silný, má magické schopnosti na nejvyšší úrovni, má intuici kde a v jaký čas a jakým způsobem provést tento AKT. Přemýšlel jsem hodně, než jsem se rozhodl některé z praktik zveřejnit, protože vše jde zneužít, ale i kladně použít. Byl jsem několikrát nařčen z toho, že dávám lidem velkou zbraň do ruky, když tyto praktiky (obecně- např. již v mé první knize Škola psychotroniky) zveřejňuji. Myslím, že to tak není a navíc hned zveřejňuji možnosti, jak se proti těmto praktikám bránit. Když si někdo koupí nůž v obchodě, může s ním krájet chleba, ale stejně dobře s ním i někoho zabít a také se nože kvůli tomu nepřestaly prodávat. Aby bylo možné se proti určitým praktikám bránit, musíme vědět jak "vypadají" a jak je možné je provádět.

Můj zásadní poznatek z mé praxe je ten, že woodoo je možné snadno praktikovat na "zablokovaných" lidech (i psychicky silných)- tedy lidech ve stresu, oslabených nemocí, psychicky slabších. Lidé kteří woodoo chtějí na někom provádět, jdou na "věc" perfektně psychologicky. Nejdříve intrikami zařídí útok na nejslabší oblast toho dotyčného, jsou schopní intrikami rozvracet nejdříve např. manželství, práci, atd. Vystresovaného člověka, tedy psychicky oslabeného se snaží přímo či nepřímo ovlivňovat a když je vystresovaný a na dně, začínají být účinné "klasické" praktiky woodoo. Jsou schopni dotyčnému "naočkovat", že je na něj vykonáváno woodoo někým jiným, atd.

Z praxe mám ověřeno, že lidé citliví ale i lidé "zablokovaní" vidí duchy, cítí, že je na ně prováděno woodoo, atd., ale nejsou schopni s tím nic dělat. U mnohých postižených dochází k duševním poruchám a ti již pomoc nevyhledají. Ti, kteří zůstávají v reálu života přicházejí žádat o pomoc a jim je možné snadno pomoci alternativními způsoby. Protože většina z těchto klientů má stejné "vidiny", věřím, že to, co říkají opravdu vidí. Po "odblokování" vidiny zmizí a tím i všechny nepříjemné projevy s tím související, jako nespavost, nesoustředěnost, špatná paměť, migrény, neobvyklost v jejich chování, atd. Nyní mám namysli skupinu lidí, kteří mají oslabenu centrální nervovou soustavu a těch je třetina. Tito lidé jsou citlivější a jsou schopni lépe "vidět" budoucnost než ostatní a patrně mají i lepší jasnozřivé schopnosti.

"Odblokování" je možné podle mé praxe více způsoby, nejúčinnější je mnou vyzkoušená akupresura - viz "Škola psychotroniky".

V jedné knize o woodoo jsem viděl spousty obrázků, které mohou dopomoci k realizaci různých cílů. Nevím, jak autor k těmto obrázkům přišel, ale i práci s těmito obrázky považuji za AKT. Kyvadlem jsem nakreslil již mnoho amuletů a talismanů, které by měli lidem pomáhat a z některých reakcí mých klientů jsem se přesvědčil, že pomohly. Nepomohou však vždy a za všech okolností, na zázraky nevěřím, je nutné si uvědomit, že nejvíce můžeme a musíme udělat sami. V příloze je několik zajímavých obrázků, které nakreslilo kyvadlo a sami můžete vyzkoušet, zda vám pomohou a jak.

Většina lidí si jako klasické woodoo představuje voskovou figurku, obalenou vlasy (či s nehty) toho, na koho chceme dělat woodoo. Tato figurka je "ničena". Figurka podle některých návodů může být vyrobena nejlépe ze spodního prádla osoby, na které chceme woodoo provádět. Je možné používat i fotografie lidí, na které se provádí voodoo a tyto fotografie se vaří ve vroucí vodě, atd.

Některé náročné recepty tvrdí, že pokud není možnost dodat woodoo do bytu, je nutné je nechat pod stále tekoucí vodou.

Woodoo může být rozmanité, jeden případ byl pospán v naší televizi, tento příspěvek byl převzat z britské televize. Jednomu podnikateli se přestalo dařit v okamžiku, kdy propustil svojí služebnou. Asi po roce nezdarů našel v bytě (může to být i pod prahem) dvě jehly omotané nití, špičkami se dotýkajícími. Po odstranění tohoto nálezu se mu začalo opět dařit.

V jednom konkrétním případě se klient dostal do závislosti na bývalé partnerce, podle astrologa by závislost mohla trvat 10 let, podle mého kyvadla rovněž. Protože nechtěl žít s pocitem závislosti potvrzeným kolegou astrologem tak dlouho (příliš si vážil svého času a života), vyzkoušel můj "recept" na zkrácení výše uvedeného nepříjemného čekání na zbavení se závislosti a provedl následující woodoo na sebe:

- V kostele , v určitý čas (ve 12.00 zimního času) provedl AKT odpuštění své matce, který trval 30 minut. Tento AKT musel 3 x opakovat, podruhé přesně za 7 dní, ve stejný čas. Tento AKT byl nutný proto, že byl matkou emocionálně poškozen a bývalá partnerka mu matku silně připomínala (na nevědomé úrovni) a proto si ji podvědomě vybral.
- Hned po té musel odpustit své bývalé partnerce, na kterou se neoprávněně zlobil a navíc za to, že si sám podvědomě vybral nevhodnou partnerku a tím byl pro ní nevhodný i on, AKT trval rovněž 30 minut a rovněž jej musel 2x opakovat.
- Kyvadlo namalovalo AMULET, který mu měl pomoci jej rovněž zbavit závislosti- byl to zlatý křížek o výšce 2,2 cm, který musel nosit na krku po dobu 6 měsíců.
- V nižší hladině vědomí si opakoval (8x tři až sedm dní po sobě, ve 12.00), že se musí zbavit závislosti na někom, kdo o něj nestojí, že je ztrátou času se zabývat něčím, co nemá pro něj žádný význam, že je nutné svojí drahocennou energii věnovat někomu, kdo bude o tuto energii stát (viz Rodinné konstelace a zbavení se problému v knize Jak se dožít 140 let).

Tím, že neustále myslíme na někoho, kdo o to nestojí, plýtváme energií. Musíme si především vážit sami sebe a kdybychom se nutili někomu proti jeho vůli, degradujeme svoji osobnost.

Jako další pomůcku využil mnou navržený prsten, který nosil na malíčku levé ruky, prsten byl kombinací kovu a kamenu, který nosil ne malíčku levé ruky.

Tímto postupem je možné se zbavovat závislosti obecně.

Nejméně nápadné woodoo dělají lidé, aniž si tuto skutečnost uvědomují, když obdarovávají své milované. Např. když dáte své milované zlaté, stříbrné, či jiné srdíčko s tím, aby vás milovala (či miloval), je to vlastně zhmotňování myšlenky - AKT, či rituál a tedy woodoo. Pokud máte tu správnou intuici, schopnost ovlivňovat, dáte tento dárek ve správný čas na správném místě, ZABERE TO! Pokud máte špatnou intuici a dáte např. křížek, může se stát, že vás dotyčná přestane milovat! Dárky vybíráme intuicí a ne vždy máme intuici dobrou, proto se někteří raději radí se svými známými, o kterých si myslí, že mají intuici lepší. Může to tak být, ale také nemusí! Proto je nutné si dávat velký pozor při AKTECH vybírání dárků a přijímání dárků. Další příklad woodoo je svatba jako AKT takový a předávání prstýnků. Vždy záleží na tom, na co myslíte při dávání takovýchto dárků, na čase, kdy je dáváte a i na místě, na kterých je dáváte.

Woodoo jsou i amulety a talismany, které "maluji kyvadlem" pro své klienty, ale v tomto případě se jedná o ovlivňování sama sebe a tudíž "kladné" woodoo. Proto (pokud nejde o nevhodný dárek) není předpoklad, že bude amuletu zneužito (pokud vám jej nikdo nezcizí). Woodoo jde provádět i na fotkách, a to jak positivní, tak negativní. Pokud si prohlížíte fotografii a silně myslíte na svoje přání k té dotyčné, či dotyčnému, pokoušíte se vlastně zhmotňovat myšlenku a aniž si to uvědomujete, provádíte woodoo. Všichni znají zlaté a stříbrné přívěšky, srdíčka, která jsou připravená na rozpůlení, a partneři , kteří k sobě patří, nosí každý jednu polovinu. I to je klasické woodoo, pokud jeden z partnerů, či oba myslí při předání, či koupi tohoto přívěšku na něco jiného, než na to, že dávají tento dárek z lásky a chtějí milovanou osobu" jen" obdarovat. Aby se woodoo povedlo, může být dárek drahý, ale i levný, hlavně to musí být ten "správný". Ne vždy je dobré se "nechat uplácet" dárky od osob, které nemilujete, ale je vám příjemné dárky dostávat "za každou cenu", protože tím se můžete lehce stát "obětí" woodoo.

Od jedné klientky jsem se dozvěděl, že její kolegyně provádějí na mně woodoo za to, že jsem zjistil, že se nakazily (a jak) těžko léčitelnou nemocí krve. Nakazily se od člověka, který tuto nemoc dostal po souloži se psem, po 1 roce na tuto nemoc zemřel. Prozradila mi i jak to dělají. Prý mi při konzultaci v mé kanceláři odcizily různé předměty (tužky, gumu, sponky, atd., které obalují do peří, vytvoří tvar figurky a "píchají" do figurky kterou jsem měl přestavovat já špendlíky, "upalují mne", atd.

V další knize o magii jsem se dočetl, že Řekové, když toužili po někom, kdo jejich city neopětoval, zahřívali voskové figurky, jež znázorňovaly dotyčnou osobu, na slabém ohni ve víře, že ten, kdo byl figurkou zastoupen bude prodchnut teplem lásky. Cílem bylo změknutí vosku. Kdyby se vosk roztavil, mohlo by být dotyčné osobě ublíženo a naopak by to čarovnou moc aktu zrušilo.

Častěji se využívá k "očarování" některých částí těla milované osoby, jako nehty, vlasy, když to není možné, tak aspoň částí oděvů, které jsou nasáklé tělesnými výměšky - potem, menstruační krví, semenem, atd. Toto je oblíbený postup v některých náboženstvích s kořeny patrně v Africe. Milovaná osoba by se měla podle woodoo dostat do styku s částí těla zamilovaného. Jedno "kouzlo" spočívá v tom,, že je vyroben jakýsi nápoj lásky . Může to být jakýkoliv nápoj či potravina, ve které je část tělesných výměšků zamilovaného, které se musí dát sníst či vypít milované osobě. Další návod spočíval v tom, že zamilovaný(á) namaloval(a) vlastní krví kruh, či srdce na malou oplatku, polovinu snědl(a) a druhou podstrčil(a) milované osobě, když to nejde do bytu, tak pod práh.

Uhranutí je určité specifikum a opravdu jsem se setkal s tím, kdy matka nechala dítě v kočárku před obchodem. Když se vrátila k dítěti, plakalo, chovalo se podivně a brzy onemocnělo. Svědkové potvrdili, že se do kočárku dívala neznámá paní. Matka byla přesvědčená, že došlo k uhranutí dítěte. Navštívila kartářku, která jí to potvrdila. Případů bylo hodně, všechny se sobě podobali a ve většině případů se z "neznámé" ženy vyklubala nepřející bývalá milenka, rozhádaná tchyně či babička, teta. Proti takovému případu pomůže amulet v kočárku, u dítěte a to červený či žlutý kámen.

Dost často se mluví o povzbuzujících prostředcích, nazývaných afrodiziaka. Některá jsou nebezpečná lidskému zdraví, jako např. španělské mušky, které se dají sehnat i v ČR. Jako afrodiziakum se používá např. jelení paroží, roh nosorožce, hrbolek ze zobáku krajky královské, sušený krokodýlí penis, různé sušené rostliny(mandragora), výtažky z rostlin - např. podesu, yohimbin (z kůry konkrétního afrického stromu), extrakty z obilnin, atd. Mohou to být i různé amulety a talismany.

Podle mne jde spíše o psychologický efekt, či ovlivnění psychiky, protože po podání těchto "nápojů lásky" stále myslíme na milovanou osobu a tím zhmotňujeme myšlenku, či vsugerováváme myšlenku. Některé z výše uvedených afrodiziak jsou považována za lék proti impotenci.

Amulety a talismany považuji za účinné v oblasti psychiky, protože podle mne jde o anténní nástavce na lidské tělo (stejně jako kyvadlo), naladěné na tu část psychiky, která ovlivňuje konkrétní lidský orgán (či část mozku), který chceme ovlivňovat. Výsledek může být stejný, jako u účinných afrodiziak. Rozdíl je v tom, že afrodiziaka mají vyvolat chemickou reakci přímo, amulety elektrický impuls, pomocí jehož rovněž vznikne chemická reakce. Vtip je v tom, že co člověk to individuum, na které neplatí totéž.

Ovlivňovat druhé je nejsnadnější v noci, mezi 2.00 až 3.00 hodinou, když ovlivňovaní jsou v určité hladině vědomí a je snadné se na ně "napojit". Totéž je možné i ve dne, ale je nutné mít techniku uvádění se do nižších hladin vědomí natrénovánu a je nutné najít okamžiky, kdy to je možné. Kdo má na toto intuici, mluví se o telepatii. V noci je to jednodušší v tom, že spící osoba je v té určité hladině vědomí, schopná "přijímat vysílané signály" delší čas v jednom kuse, cca 10 až 15 minut.

Závěrem se musím podělit o zvláštní zkušenost. Když chceme ze sebe vydat zlou, špatnou, negativní energii, jsme schopni této energie vydat maximální množství -100%. Pokud však chybu chceme napravit, či vysílat pozitivní energii, jsme schopni oproti té záporné vydat pouze 50% energie kladné. Proto se obtížně napravují zlé skutky a chyby.

Z praxe jsem si ověřil, že nejúčinnější negativní energie vydávají mnohdy na nevědomé úrovni lidé s duševní poruchou a ve většině případů o kterých jsem se dozvěděl to byly neúspěšné sestry, které nepřály svým úspěšným sestrám či bratrům a potom to byly zhrzené či odmítnuté milenky.

Na těchto příkladech je vidět, že woodoo není tak tajemné, jak si někdo myslí a ani tak záhadné. Po zkušenostech, které jsem učinil tuším, proč lze lépe realizovat špatné skutky. Při realizaci něčeho negativného jsme schopni vydat 2x tolik energie, než na realizaci kladného činu. Navíc jsem si v praxi ověřil, že existuje mnoho možností, jak se proti tomu bránit.Hlavní problém je zjistit, že na nás někdo negativní energii vysílá.

Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více