Jste zde


O životě a smrti z pohledu parapsychologie CV.
Stanislav Brázda

OSUD

Před 20 lety vznikla nová věda - o genech. Bylo objeveno, že člověk má 75 000 genů, vědci se učí odhalovat jejich tajemství, snaží najít gen ovlivňující lidskou inteligenci. Pokud se potvrdí, že takový gen existuje (podle mé teorie existuje a proto svým klientům u ještě nepočatých dětí sděluji svůj názor nejenom i na IQ budoucích dětí, ale i na jejich talent) bude možné vědeckými metodami osud ovlivňovat. Vědci už připouští, že genetické vlivy existují. To znamená, že zděděná genetická dispozice ovlivňuje náš život. Revoluce v molekulární genetice způsobuje velké množství nových informací, které se teprve postupně budou zavádět do praxe. Předpokládá se nový způsob diagnostiky z genových předpokladů k různým nemocem a tím bude možná i prevence. Myslím, že to je to, co například astrologové a jiní věštci mohli nazývat osudem, aniž tušili, že se teorie předpokladů někdy bude moci dokázat vědeckými metodami.

Zatím se nechce nikomu věřit, že existuje genetická složka inteligence, což by změnilo nazírání na lidstvo. Mohlo by to vzít lidem chuť něco měnit, mohlo by vzniknout podezření, že to co je, je předurčeno našimi geny a nedá se změnit. Vědec R. Plomin (přišel do Londýna z USA) je přesvědčen, že existuje genetický předpoklad, tento gen hledá a myslí, že jej našel. Jeho práce je nyní podrobována testům a už se začíná bouřit proti tomuto výzkumu nejenom vědecká obec. Při těchto testech se zjistilo, že prostředí ani rodina neovlivňuje IQ, ale ovlivňuje EQ (emocionální inteligenci) a tím rozvoj osobnosti. Tady se mohu trochu pochlubit, protože totéž tvrdil na svých přednáškách již před deseti lety. Proto jsem tvrdil, že umím zjistit IQ u plodu - protože se v průběhu života výrazně nezmění, zatímco EQ ano. R. Plomin tvrdí, že i IQ je nám dáno geneticky a to veřejnosti vadí proto, že by se takovým odhalením rozdělili lidé okamžitě do škatulek, ze kterých by do konce života nebylo úniku. Tento objev bohužel potvrzuje teorii mého kamaráda astrologa Štěpána Alexy, že je nám osud dán ze 60% a máme jen zbývajících 40% na to, co s tím uděláme. Trochu to podporuje i můj způsob diagnostiky, protože kdyby to tak nebylo, nebylo by možné diagnostikovat ještě plodu v matčině těle, dětem (př. ještě nenarozeným) jejich schopnosti, IQ, oslabené orgány, případně zjišťovat dopředu pohlaví dítěte, atd.

Výzkumem se dokázalo, že většina zvířat se přizpůsobí změně prostředí. Člověk byl v dřívějších dobách také hodně přizpůsobivý, ale jsem přesvědčen, že dnes ne tolik, jako dříve. Proto předpokládám, že prostředí ovlivňuje kvalitu našeho života a tím i délku věku více než u zvířat.

Podle mé teorie je vznik partnerských (ale i jiných) vztahů ovlivněn na 50% naším jednáním. Podle mé teorie můžeme náš osud ovlivňovat na 50%, maximálně z 50% je dán, výjimečně ze 70% a více.

Úvodem je třeba říci, že problematika v partnerských vztazích se týká většiny populace, protože podle mé "statistiky" má dobrý partnerský vztah pouze 10% lidí. Těchto 10% lidí spolu žije a myslí si, že jsou pro sebe těmi pravými partnery navzájem.

Podle mého kolegy - astrologa Štěpána Alexy - můžeme svůj osud ovlivnit jen na 40%, ze 60% je dán.

Podle mne jsme ovlivňováni z jedné poloviny naším podvědomím a z druhé poloviny postavením planet při narození, což dohromady tvoří náš "OSUD". Informace v podvědomí jsou nám dané z 80% geneticky a 20% je volný prostor na nové informace, nezáleží tedy na čase a místě, kdy se narodíme. To tvoří 50% našeho osudu, který se dá ovlivnit na maximálně 30%. Druhých 50% našeho osudu je dáno časem a místem narození, dá se ovlivnit více (zejména před narozením rodičem, protože lze dobrovolně zvolit místo narození a silnou vůlí i čas narození, popřípadě i naplánováním početí) než podvědomí. Těchto druhých 50% našeho osudu lze ovlivňovat od 20% do 75%.

Podle mé "statistiky" je 75 % lidí ovlivňováno "HVĚZDAMI" (osudem) do maximálně 50%, to je předpoklad, že se stane to, co se stát má. Druhých 50% záleží na nás, jak s tímto předpokladem zakódovaným v nás naložíme. Pouze 25% lidí ovlivňují "hvězdy" na více než 50%, tedy od 51% do nejvíce 75%. Události dané osudem na 75% je maximum a tito lidé mají šanci vzdorovat pouhými 25% ! Je to málo, asi takový souboj s OSUDEM vyžaduje hodně úsilí a protože je možné nepřízni osudu vzdorovat max. na 70%, je možné pouze nepříznivé účinky zmírňovat. Předpokladem je to, že to buď víme (například od astrologa apod.), nebo dobrou intuicí tušíme, ale hlavně máme zájem OSUD ovlivňovat v náš prospěch.

Příkladů z praxe mám mnoho, jeden konkrétní příklad se stal ve městě v jižních Čechách. Patnáctiletého chlapce zabil podřezaný strom otcem. Tento chlapec měl v osudu, že zemře v 15 letech na úraz při práci a on otci s kácením stromů pomáhal. Zjistil jsem, že chlapec byl "zablokován" z dřívějších stresových situací a byl tudíž nepozorný. Kdyby se "odblokoval" a dal psychicky do pořádku, nemuselo to tak dopadnout. Ve své praxi zažívám případy, kdy určitým lidem hrozí nebezpečí smrti až 5x za sebou ve stejném období po určitých cyklech a když tyto okamžiky "přežijí", již by neměl vzniknout stejný problém. Jedna klientka přišla s tím, že má strach z něčeho a neví čeho. Za varování považovala to, že vždycky, když se podívala na digitální hodiny, bylo na hodinách tolik hodin, kolik minut, takže čas vypadal takto : 13.13., 12.12., 15.15., 02.02., 22.22. atd. Zjistil jsem, že klientce hrozí nebezpečí autohavárie a důvodem je nevhodná barva auta - v konkrétním případě červená! Řekl jsem jí, že nemůže mít červené auto a ona červené auto shodou náhod měla. Protože jí nebezpečí hrozilo o prázdninách 1997, doporučil jsem jí, ať buď auto prodá nebo aspoň na prázdniny s někým vymění za jinou barvu. Další případ jsem konzultoval s astrologem, kdy šlo o případ roztroušené sklerózy osmnáctileté dívky. On tvrdil, že dívka ve 20 letech podle horoskopu zemře. Já oponoval a řekl jsem mu, ať mi řekne další datum smrti v případě, že ji "zachráním" svojí léčebnou metodou. Další krize by v tomto případě měla být v jejích 57 letech. To, že jsou v "horoskopu" takové mantinely, je důkazem,. že se dá vždy "něco dělat" a i u svých klientů, kteří chtějí vědět, kdy zemřou, říkám od - do a rozpětí, když uděláme pro naše zdraví maximum, je až 30 let života navíc. Osud mohou více či méně ovlivnit akty, svatby, změny jména, narození dětí, začátek školní docházky, ukončení školy, akt odpuštění, úmrtí v rodině atd.

Pokud jsme vyšší mocí ovlivňováni do 50%, vždy máme na vybranou více cest a buď intuice, naše přání nebo naše schopnosti nás navedou na tu cestu, kterou se vydáme. Pokud nás OSUD ovlivňuje v určitých oblastech života více než na 50% kladně na tu správnou cestu, stačí se nechat "unášet životem" a proplouváme bez větších potíží. Pokud je tomu ale obráceně, osudem je dána špatná cesta, musíme bojovat a to většina lidí nechce nebo neumí. Potom máme problémy. Většina lidí se bohužel zařadila do nesprávných "šablon" (hlavně pokud si nevěří), kam si myslí, že patří, a to bez ohledu na to, na co mají. V postkomunistických zemích se teprve takové "šablony" tvoří a bude trvat 10 až 15 let, než se všichni zařadí. Neznamená, že když je nám dáno osudem mít dobrou intuici a "štěstí" na práci, popř. podnikání, že stejné štěstí máme nebo budeme mít v partnerských vztazích. Mnohdy je tomu právě naopak . Stejně tak neznamená, že když štěstí v určité oblasti máme nyní, že jej budeme mít v budoucnu a naopak. Všichni lidé, jak jsem výše uvedl, jsou ovlivňováni více či méně OSUDEM. Zjistil jsem, že námi "procházejí" sinusoidy, a to minimálně dvě, maximálně pět.

Tyto sinusoidy jsou různě "silné" ve spodní části - minusové a různě silné v horní části -plusové a tyto "kopírují" naše "štěstí či smůlu" v určitých oblastech našeho života. U koho tyto výchylky nejsou velké do plusu ani mínusu, není (pokud sám silně osud neovlivní) schopen spadnout na hluboké dno, ale není schopen dosáhnout ani výrazného úspěchu. Nemusí být stejné "vysoké" plusy a stejně "nízké" mínusy, ale většinou tomu tak je a ze života známe hodně příkladů, kdy někdo "vylétl až do oblak" a pak také spadl až na zem. Tyto sinusoidy lze nakreslit a jdou vypočítat i astrologicky a znají je i numerologové. Nevím, zda astrologové umí zjistit, jak tyto různé vlivy jsou silné, pokud působí více vlivů najednou.

Například : můžete mít v horoskopu hezky "namalovaný" předpoklad k založení rodiny, astrolog zjistí, že současně vás negativně ovlivňují hvězdy v milostných vztazích. Pokud neví, že negativní aspekt v milostných vztazích má větší sílu než positivní aspekt k založení rodiny, musíte mít sami sílu tento negativní aspekt překonat. Pokud nebudete "bojovat" s osudem proti tomuto negativnímu aspektu v oblasti milostných vztahů, můžete propásnout kladný a někdy jediný předpoklad k založení rodiny, protože třeba oba aspekty (jak dobré období k založení rodiny, tak negace v milostných vztazích) probíhají bohužel současně. Je málo platné, že negativní aspekt v milostných vztazích skončí dříve než pozitivní aspekt k založení rodiny, když potenciální partner negaci ze strany partnera nevydrží a najde si jiného partnera. I kdyby s tím novým partnerem nebyl spokojen a rozešel se s ním, s původním partnerem mezi tím může skončit vhodné období na založení rodiny. Pak se třeba i ti původní partneři dají znova dohromady a založí rodinu, ale už to nemusí být tak kvalitní rodina, jako by to byla, kdyby byla založena v tom správném čase. Někdy paradoxně může osud zasáhnout tak, aby negativní aspekt v milostných vztazích bránil utvoření rodiny před vhodnou dobou a dojde k tomuto aktu právě po uplynutí negativních aspektů, v době, kdy je vhodné období pro založení rodiny. Také to může být tak, že pokud někomu není dáno osudem mít kvalitní rodinu (protože jeho úkolem je něco jiného a kvalitní rodina by mu mohla bránit v plnění pro něj důležitějšího úkolu), pro překážky dané negativním aspektem v milostných vztazích sice rodinu založí, ale v nesprávném čase.

Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více