Jste zde


O životě a smrti z pohledu parapsychologie CIV.
Stanislav Brázda

Neurony lidského mozku pod elektronovým mikroskopem.

V Amsterodamském národním institutu pro mozkový výzkum se Dr.Herms Romijn snaží zjistit, která materiální substance aktivuje produkci našich myšlenek. Jeho teorie o původu vědomí způsobila v mezinárodních kruzích rozruch. Dr. Romain zkoumá hmotu šedé kůry mozku separovanou na tisíce částic. Rozhodně jí nepovažuje za místo, kde sídlí vědomí. Podobně mozek, který figuruje jako elektrický biocomputer považuje za něco jiného je subjektivní psychika. Naše mysl není zcela nezávislá na mozku, avšak sídlí na jiné mnohem hlubší úrovni. Tato doposud neověřená teorie nám může pomoci pochopit co se s člověkem děje, když je na prahu smrti. Všechny tato argumenty směřují k závěru, že náš viditelný svět je pouhý povrch, neboli horní vrstva hlubší reality, jakého si hlubokého neviditelného oceánu, po jehož viditelném povrchu plujeme. Pod vlnobitím, které sledujeme na povrchu se však skrývá další, hlubší realita, o které toho zatím mnoho nevíme. Máme však možnost do té neznámé reality pronikat stále hlouběji. Myslím, že se tyto dvě reality mezi sebou mísí v zážitcích lidí, kteří prodělali zážitek blížící se smrti. Dr. Romijn je na 100% přesvědčen, že tito lidé hovoří o jiné realitě. Institut hledá odpověď na otázku, jak se na cestě na onen svět podílejí naše nervové spoje. Kdo ví, zda je každému člověku souzeno, aby v posledních minutách či hodinách svého života zažil pouť plnou úžasných zážitků. Jedno je však jisté. V noci všichni sníme.

Za rok jsou to i tisíce snů, třeba že někteří lidé si nevzpomenou ani na jediný sen. Když tělo opustí jasné vědomí, naše já se vydá na cestu do vzdálených končin. Vstupujeme opravdu do jiné reality, nebo jsme jen dosud nenašli v mozku zdroj snů a podobných obrazných zážitků? I kdyby to vše byl jen fantastický program, který umožňuje mozku putovat neznámými krajinami, stále tu zůstává otázka, co to má znamenat. Neurolog a psychiatr Dr. Michael Schroter- Kunhardt tvrdí,že lékaři očekávají v situaci, kdy je mozek vypnutý, že je v něm tma, nebo že halucinuje. Skutečnost, že se chová jinak vede některé z nás k přesvědčení, že mozek je schopen reagovat vysoce komplexně, že se pokouší komunikovat i v těch případech, kdy dostane příkaz: Stůj! Mnozí lidé, kteří přežili klinickou smrt jsou přesvědčeni, že po smrti musí existovat nějaká jiná realita a domnívají se, že zážitek blížící se smrti je přípravou na jinou formu existence.

Podle jiného dokumentu jsou poznatky ze ztráty vědomí u pilotů při vysokém přetížení podobné zážitkům umírajících. Extrémní přetížení i stavy blízké smrti mají za následek pocit pobytu v tunelu se světlem na konci. Je to patrně způsobeno nedostatkem kyslíku v mozku a díky tomu nervové buňky zrakové oblasti začnou vysílat náhodné signály, což dělá vjem jasného světla a pocitu v tunelu. Dost pilotů zážitky se ztrátou vědomí popisují jako příjemnou euforii. Tato euforie je podle vědců způsobena patrně chemickými látkami podobné opiátům, které mozek vytváří k překonání akutního stresu a bolesti. Tyto látky způsobují i halucinace v oblastech spojených s pamětí a emocemi

Tabulka pozitivity zón:

 1. Slabá pozitivní zóna, nerozpoznatelná.
 2. Není rozpoznatelná, ale při trvalém pobytu jsou patrné slabé léčivé účinky na duševní poruchy.
 3. Citliví lidé tuto sílu již registrují, léčivé účinky duševních poruch se dostavují při minimálně dvanáctihodinovém pobytu v zóně.
 4. Tuto sílu zaregistrují i méně citliví lidé, léčivé účinky duševních poruch jsou patrné již po osmi hodinách pobytu.
 5. V této zóně se léčí již i těžší duševní poruchy, při trvalém pobytu i fyzické nemoci. Dobíjení těla životní energií - v průměru 10 procent energie za 30 minut.
 6. Léčebné účinky jsou patrné již při patnáctihodinovém pobytu. Dobíjení energií - v průměru 10 procent energie za 20 minut.
 7. Léčebné účinky patrné již při osmihodinovém pobytu, při trvalém pobytu jsou možné změny anomálií v lidských orgánech. Dobíjení energií - 10 procent energie za 10 minut.
 8. Léčba již při pětihodinovém pobytu, možná změna i těžších anomálií v orgánech. Dobíjení energií - 10 procent energie za 10 minut.
Tabulka škodlivosti zón:

 1. Slabá, na hranici poznatelnosti, její účinky organismus snadno eliminuje.
 2. Rozpoznatelná, zdravý organismus dokáže její účinky na nějaký čas eliminovat, nemocný již zřetelně oslabuje.
 3. Oslabuje nervový systém, při delším pobytu vzniká lehká nervozita i u zdravých lidí, nemocní se v této zóně nevyléčí.
 4. Vzniká silnější nervozita a nespavost, při delším pobytu již vzniká dysfunkce orgánů, problémy mizí pobytem mimo zónu.
 5. Neklid přetrvává i při pobytu mimo zónu, při pobytu v zóně vzniká stav podobný stresu. V nižší hladině vědomí nebo ve spánku nás již účinek této zóny zasahuje hlouběji (nebezpečí např. u řidičů, kde u citlivých jedinců dokáže "vypnout" pozornost na 1 až 8 vteřin).
 6. Ztráta duševních a fyzických sil, vznik nemocí.
 7. Vznik nádorových onemocnění.
 8. Smrtelně nebezpečná zóna.
Kdo má zájem pomocí karet zjistit, jakou má zónu v bytě, domě, atd., může vyjmout z balíčku karet (viz text v závěru knihy) 9 karet s čísly jedna až devět. Zamícháme a vyložíme jednu kartu. Číslo karty je číslo zóny. Karta s číslem 9 znamená, že žádnou negativní zónu nemáme.

Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více