Jste zde


O životě a smrti z pohledu parapsychologie CI.
Stanislav Brázda

Objasňoval jsem metodou konstelací i mnoho dopravních nehod. Jeden klient přijel z Rakouska na mé konstelace a chtěl objasnit smrt svého bratra, který se zabil na motorce. Nešlo mu do hlavy, jak se jeho spolujezdkyně - přítelkyně zachránila a celé rodině bylo divné, že nějaký čas po smrti přítele tvrdila, že s ním má dítě. Rodina si lámala hlavu s tím, že i kdyby byla bývala v jiném stavu, jak to, že když už se zachránila, že nepotratila při havárii. Klient si vybral představitele "rolí" a děj začal. Při konstelaci se ukázalo, že bratr klienta měl "anděla strážného" - jejich babičku. Tato energie zemřelé babičky se stále motala okolo bratra klienta a zachraňovala co se dalo, všechny jeho maléry. To klient potvrdil, že jeho bratr nebyl pozorný a opravdu měl spoustu problémů a situací, ze kterých málo kdo věřil, že se dostane. Konstelací se ukázalo, proč tomu bylo.

Dále se dokázalo, že jeho přítelkyně s ním byla skutečně v jiném stavu. Když probíhala rekonstrukce havárie, kdy narazili na motocyklu do stojícího kamiónu, ukázala se zvláštní věc. Energie zemřelého bratra, která byla stále s ním, zareagovala tak, že když se bratr klienta na motorce řítil ke kamionu, který stál na dálnici bez označení, energie zemřelé babičky "strčila" do jeho dívky sedící na zadním sedadle a shodila ji z motocyklu. Její chlapec řídící motocykl se ohlédla tom došlo k nárazu. Když jsem se představitelky energie zemřelé babičky ptal, proč to udělala, řekla že její vnuk už neměl šanci a že musela zachránit jeho dítě, které bylo ve formě plodu v břiše jeho přítelkyně. Dalším překvapením tohoto děje bylo, že zmírnila rukama pád dívky z motocyklu. Bylo to téměř neskutečné a jen klient věděl podrobnosti, které z konstelace vyplynuly a potvrdil některé z nich.

Myslím, že podobně by se mohlo vysvětlit mnoho nevysvětlených "zázraků" okolo nás.

Už jsem se zmínil o vysvětlení jedné klientky, která přišla s tím, že celá rodina truchlí po deset let zemřelém bratrovi při dopravní nehodě. Zemřel jako spolujezdec, který při nárazu auta vyletěl z auta. Policie tuto nehodu uzavřela s tím, že to byla vina opilého řidiče. Při konstelaci se ale ukázalo, že to nebyla nehoda ale vražda. Za jejich autem jelo jiné auto, jehož řidič způsobil nehodu auta, ve kterém jel opilý bratr klientky. Když bratr klientky po nárazu auta vyletěl, zastavil řidič auta jedoucího za mini, vylezl z auta a šlápl mu na krk. Když jsem se představitele řidiče, který nehodu zavinil ptal proč to dělá tak řekl: "dlužili mi za drogy"! Tím se vše vysvětlilo, klientka potvrdila, že to tak i mohlo být a dokonce potvrdila, že kamarádi jejího bratra měli podezření, že takto se vše mohlo odehrát a že našli odřené auto barvou jiného auta, ale že prý policie se s tím nechtěla zabývat.

Tak jsem představiteli zemřelého bratra klientky řekl: "Tak nyní už můžeš v klidu odejít svojí cestou a nechat sestru žít její život, když se tvoje smrt vysvětlila"? Na to odvětil, že sestru již nechá jít svojí cestou, ale než půjde on, musí si to vyřídit s tím, kdo jej zabil. Ptal jsem se jak a on odvětil, že udělá vše pro to, aby se zabil v autě. Když jsem se ptal jak, tak to vysvětlil: "Až pojede do zatáčky, dá mu ruce na oči, aby neviděl kam jede a nezatočil".

I do takových podrobností zabíhá děj konstelací. Mnoho konstelací mne přesvědčilo, že ukazují dobře budoucnost, protože předpovězená budoucnost v konstelacích se vyplnila.

Podobných případů bylo hodně. Přišla paní, která chtěla vědět, proč zemřela její šestnáctiletá dcera při dopravní nehodě. Seděla za svým chlapcem, který řídil. On narazil do stojícího nákladního auta a všichni čtyři v jeho autě včetně jeho zemřeli. Při věštbě mi vyšla neskutečná věc, která se při konstelaci potvrdila. Dcera klientky, která seděla za řidičem řidiči dala ruce na oči, takže on si nevšiml, že jedoucí nákladní auto před ním náhle zastavilo. Když jsem stále tuto situaci vracel zpět, protože jsem tomu sám nechtěl věřit ukázalo se, že to byla rozpolcená duše dvojčete, která to udělala ze vzteku a zlosti proto, že ona se narodila, zatím co energie druhého plodu- dvojčete zemřela. Je zvláštní, že se z konstelací dost často ukazuje, že energie zemřelého dá ruce na oči řidiči.

Příklady z Rodinných konstelací odhalily mnoho překážek v otěhotnění či donošení plodu. Buď to byla energie potratu, která žárlila na případný nový život a doslova se potrat postaral o to, aby došlo k potratu u chtěného plodu, nebo to byla zloba matky, babičky, či dalšího v řadě v rodinném systému, který nepřál novému životu. Ukázaly se i takové případy, kdy se měla narodit dvojčata a jeden plod se neudržel. Neudržel se proto, že jej matka či energie druhého plodu odmítala, jindy se energie jednoho plodu vzdala života pro solidárnost s druhým, jinak hrozilo, že nepřežijí oba. I takové příklady vysvětlily, kde se vzala schizofrenie a kde je možné hledat příčinu.Musím se pochlubit, že několik vyléčených klientů ze schizofrenie a maniodepresivní psychózy pozvalo své psychiatry a psychology na konstelace, protože odborníci nechtěli věřit tomu, co jim klienti o konstelacích vyprávěli. Zdůrazňuji, že lékařskou péči nelze pominout a moje způsoby léčby byly klienty konzultovány s ošetřujícími lékaři. Bohužel jen malé procento lékařů nebrání svým nemocným klientům v této alternativní léčbě.

Jedna mladá žena chtěla vědět, proč došlo třikrát k potratu. Pozval jsem ji na skupinovou terapii a rozehrál se děj, který měl objasnit co se stalo. Vyšlo najevo, že byla na umělém přerušení těhotenství. Tento potrat hrál hlavní roli v dalším životě. Když se s partnerem, se kterým došlo k potratu rozešla a našla si vhodného partnera, se kterým se rozhodla mít dítě, nešlo to. Opakovala se několikrát stejná situace, po třech měsících došlo k potratu. Z lékařského hlediska byla zdráva stejně jako její partner. Při konstelacích se snažím postupovat v ději života klientů tak, jak by to mohlo být a při postavení situace obou partnerů stále někdo nebo něco chybělo. Poznám zda jde o živého či zemřelého tak, že se zeptám účastníků děje, zda ten chybějící má stát či sedět. Když se nemohou rozhodnout, tak nejdříve někoho postavím, potom posadím a nechám na rozhodnutí skupiny, při kom se cítili lépe.

V tomto ději bylo jasné, že je to sedící osoba, tedy zemřelá a při zjišťování o koho by mohlo jít jsme došli k závěru, že je to onen první potrat, ke kterému došlo umělým přerušením těhotenství. Potom jsem postavil potenciální plody do řady a dotazy k nim,zda se chtějí narodit nebyl zjištěn problém. Tak jsem simuloval početí a když ubíhal čas tak ona energie potratu, která "číhala" u matky, začala být aktivní v okamžiku třetího měsíce těhotenství, kdy doslova "vyrazil" svojí energií plod z těla matky. Na dotaz proč odpověděl: Když nežiji já, tak ať nežije nikdo a matku budu psychicky ničit, dokud se neomluví. Není to náhoda, že takto "mluví" většina potratů. Nechal jsem představitele matky, aby se omluvila potratu - větou:"Omlouvám za to, co se stalo, ale tehdy jsem to jinak neuměla. Budu se těšit, že až nastane tvůj nebo můj čas, že se znovu setkáme, ale teď je čas se rozejít. Ty tím dojdeš svého klidu a já svého štěstí." Na to se představitel plodu zklidnil, ale neustoupil a nechtěl odejít. Trval na tom, že se mu musí omluvit i otec. Až když se omluvil představitel otce, představitel plodu byl ochoten odejít "svojí cestou" a přestal škodit matce. Za půl roku po konstelaci mi klientka telefonovala, že je v pátém měsíci těhotenství a tudíž se dostala s těhotenstvím za kritickou hranici tří měsíců. Porodila zdravého chlapce a vše dobře dopadlo.

Z mnoha podobných příhod je vidět, že vzniklá nerovnováha se projevuje i po smrti a je možné i u zemřelých docílit rovnováhy a "popovídat" si s nimi, zjistit, co nerovnováhu způsobilo, protože mnoho lidí si pravou příčinu svých problémů ani neuvědomuje. Energie potratů se mstí nejenom matkách, otcům, ale i případně narozeným dětem ze žárlivosti, že ony žijí a potratu to dopřáno nebylo. U dětí se to projevuje podobně jako u dospělých- nedaří se jim, častější nemocnost, hlavně v psychice je problém, neumí se takoví lidé radovat ze života.

Jednomu podnikateli se přestalo dařit v podnikání a hrozil velký problém. Při konstelaci se zjistilo, že má tři sestry a dva bratry. Jedné z jeho sester spáchal sebevraždu syn a při konstelaci se zjistilo, že další z jeho sester mu záviděla jeho úspěchy a peníze a zemřelého synovce (se kterým měla za života lepší vztahy než jeho matka- její sestra), "používala" jako "most" pro její negativní myšlenky a energie vysílané na úspěšného bratra. Projevovalo se to tak, že pro psychické problémy se začaly objevovat fyzické potíže až dokonce hrozil infarkt. Tím se úspěšný bratr- podnikatel nemohl věnovat dostatečně podnikání a hrozil problém.

Konstelace slouží nejenom k odhalení problému, ale i k jeho vyřešení. Skupině pod mým vedením se podařilo najít metodu, kterou došlo k usmíření bratra se sestrou i bez její přítomnosti a hlavně ke zharmonizování duše synovce, jehož energie byla využita tetou k ničení bratra. Podnikatel který konstelaci "stavěl" této metodě moc nevěřil, ale protože sám viděl, že dění okolo sebe není schopen ovlivňovat, zkusil tuto metodu. Předem neřekl, jakou smrt synovec zvolil a nejvíce jej přesvědčilo, že člověk, který synovce představoval a nikdy podnikatele neviděl to sám řekl, že se oběsil. Navíc když poznával věty sestry, které ve skupině nikdo znát nemohl, přesvědčilo jej to. Podnikatel, který byl rozhodnut svojí firmu pod cenou prodat si to dva měsíce po konstelaci rozmyslel (což vyšlo i při konstelacích), podnikání mu zase jde a zdravotní stav se zlepšil a stabilizoval, podnikání rozvíjí.

Jedna žena asi čtyřicetiletá byla stále svobodná a nemohla najít partnera. Při konstelaci se zjistilo, že zemřelá babička, která ji vychovávala si z ní udělala svého partnera když se objevil potenciální partner, odehnala jí ho z cesty. Bylo jasné, že šlo o oboustrannou závislost - až "za hrob"! Bylo nutné "usmířit" energii zemřelé babičky a vysvětlit jí, že jí vnučka tráda má, nechce na ní zapomenout, ale musí jít svojí cestou. Zástupce zemřelé babičky se mi podařilo "přemluvit", aby dokázala lásku ke své vnučce tím, že ji nechá jít svojí cestou a lepší cestou, než měla babička, které to dopřáno nebylo, proto se upnula na svojí vnučku.

Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více