Jste zde


Nostradamus z pohledu psychotronika S. Brázdy
Stanislav Brázda

Úvodem je nutné říci, že v době, kdy Nostradamus byl byla jiná měřítka než dnes. Např. podle dnešního pohledu měl IQ 127, ale v přepočtu na tehdejší dobu je to IQ 145. EQ - 90% ze 100% možných značí vysokou citlivost, až přecitlivělost. Ve vztahu k partnerkám však citu schopen nebyl - 60%.

 

To bylo podle mne způsobeno zčásti i tím, že byl sexuálně orientovaný na obě pohlaví (bisexuál), dále tím, že měl duševní poruchu. O vztah s muži však zájem neměl a tuto orientaci si nepřipouštěl (což bylo způsobeno také tím, že ještě donedávna byla tato sexuální orientace odsuzována a v jeho době homosexuálové popravováni, navíc jsme všichni dodnes "programováni", že sex se stejným pohlavím nám musí být odporný - nikdo neví, kdo to určil, ale mlčící většina se tím řídí.


Podle mne měl talent na:


Psaní textů k písním, byl manuálně zručný, měl talent na humanitní vědy, výtvarný talent, detektivní talent, talent na politiku, na věštění budoucnosti, byl jasnozřivý, měl talent na hledání předmětů, na určování diagnózy, měl léčitelské schopnosti, schopnost telepatickou, měl talent na přijímání signálů z vyšších inteligencí, talent na ovládání předmětů - psychokinetické schopnosti, uměl ovlivňovat lidi.


Podle mne měl vrozenou duševní poruchu - agresivní poruchu, stres a poruchu přizpůsobení. I přesto byl dobrým člověkem, poměr kladných a záporných vlastností 80/20. 80% kladných vlastností je i na dnešní dobu na muže nadprůměr, protože podle mé statistiky má dnešní průměrný muž 70% kladných vlastností, v tehdejší době jen 60%.


Talent na věštění budoucnosti měl pomocí tří médií: Oheň, voda, křišťál. Kupodivu na astrologii měl talent "jen" na 90%, tedy ne maximální a proto si myslím, že věštil budoucnost spíše magickými než astrologickými praktikami.


Podle mé teorie se jeho věštby vykládají dobře jen z jedné čtvrtiny, lépe se dá určitá událost "napasovat" na jeho věštby zpětně.V oblasti věštění je patrný jeho talent básnický, což mělo a má praktický význam v tom, že pokud se něco stane, lze zpětně v jeho věštbách najít mnoho společných indicií s danou událostí.Přesnost a délka jeho prognóz je podle mne taková:


S 95% až 80% přesností na 150 let, 80% až 75% na dobu 150 až 250 let, 75% až 60% na 250 - 350 let, a nejdelší doba, na kterou byl schopen věštit budoucnost je 550 let a to s přesností 60% až 50%. Proto bych se tolik neobával jeho prognóz (podle těch, kteří se jeho věštby snaží rozkódovat) 3. světové války. Jsem přesvědčen, že on sám věřil, že jeho dlouhodobé věštby se splní ze 60ti%.


Byl psychicky silný 90% (ze 100% možných), což jej řadí mezi psychicky silné jedince.


Podle mne je zvláštní to, že měl malou spotřebu životní energie. Podle mne byl už od mládí psychicky "zablokován" (viz. moje teorie o vzniku nemoci) a tito lidé mají poloviční množství energie. Ráno bychom měli mít 90 - 100% životní energie, večer okolo 65ti %. "Zablokovaný organismus" pro přijímání energií, vitamínů, minerálů je schopen mít ráno jen 50% energie, večer obvykle 10% až 20% a takto zablokovaní lidé jsou schopni energii přijímat jen do výše 50%. Abychom se dobře vyspali, je nutné mít večer minimálně 40% životní energie, čímž lze vysvětlit u mnoha lidí nespavost, nebo nekvalitní slánek.


Podle mých "měření" měl ráno 50% energie a večer 40%. To by znamenalo, že uměl přijímat energii neobvyklým způsobem To lze např. uvedením se do nižší hladiny vědomí (ALFA, nebo dokonce THETA) a přijímáním energie pomocí podvědomí "ze všeho okolo nás" na dálku.


Lidé, kteří žijí v přírodě také více přijímají životní energii " z náhradních zdrojů" - zejména ze stromů, keřů, trávy, zvířat. Proto se lidé ve městě (podle mne i kumulace velkého množství lidí zejména v panelácích způsobuje problémy psychického rázu a tím i větší spotřebu životní energie, než je přirozený příjem) mohou cítit více unavení, ujíždějí na chalupy, kde podvědomě cítí, že se lépe"dobíjejí energií".


Náhradním zdrojem energie pro Nostradama byli na prvním místě lidé. Je možné, že "doplňoval" energii i jinými způsoby.


Psychicky "zablokovaní" lidé mají vidění, které lidé v normální hladině vědomí (BETA) stavu většina lidí nemá. Když za mnou chodí klienti s tím, že mají různé vidiny (vidí duchy, mimozemšťany a pod.), byl jsem schopen jim od těchto nechtěných vidin pomoci tím, že pomocí mých způsobů akupresury se jejich organismus "odblokoval" -uvedl "do původního" stavu. V "zablokovaném" stavu má většina praváků disfunkční levou stranu těla, leváci pravou. Podle mé teorie tělo sestává ze dvou "energetických polovin" a proto "zablokovaný" člověk přijímá energii jen do té jedné poloviny těla.Uvedením organismu do původního stavu vidiny a přecitlivělost v této oblasti zmizí. Jsem přesvědčen, že různí kouzelníci, věštci, šamani a podobní jsou buď rovněž podobně "zablokovaní", nebo se umí uvádět do nižších hladin vědomí autohypnózou, v tomto zvláštním stavu jsou schopni lépe věštit, vidět budoucnost a pod.


Nostradamovi oslabené orgány byly:
Centrální nervová soustava, žlučník, ledviny, srdce, páteř, slinivka břišní, lymfy. Podle mne příčinou smrti byla dysfunkce CNS a ledvin.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Stanislav Brázda

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nám. 5. května 24, 252 25 Jinočany, Praha-západ
Tel./fax: 257 960 095
Kancelář a objednání: 606 119 600
www.brazda-s.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více