Jste zde


Luna ve znamení zvěrokruhu
Mgr. Blanka Vojáčková

Slunce je nejdůležitějším symbolem horoskopu - vyjadřuje touhu člověka stát se sám sebou. Je to nesnadný úkol na celý život. Neurčuje způsob chování jedince, ale symbolizuje cestu nebo cíl. Slunce zachycuje touhu lidské bytosti po sebevyjádření a po uskutečnění vrozených potencí. Luna symbolizuje touhu ponořit se do nevědomí, obrátit se do minulosti a oddat se citům. Z postavení Luny v horoskopu se můžeme dozvědět, jak se člověk chová, když se stane pouze instinktivním tvorem. Ukazuje na instinktivní, mimoracionální povahu člověka. S postavením Luny souvisí i to, jak člověk v dětství vnímal matku a které energie od ní jej nejvíce ovlivňovaly.

 

Vztah mez Sluncem a Lunou v horoskopu je velmi důležitý, protože ukazuje na to, zda vědomá vůle a instinktivní potřeby se navzájem podporují a doplňují nebo zda jsou v nějakém konfliktu. Člověk by neměl mezi nimi volit jedno nebo druhé, ale měl by se snažit o jednotu těchto složek osobnosti.


Luna mění své postavení ve znamení každé 2-3 dny, její postavení ve znamení můžete určit s pomocí astrologických tabulek - efemerid. Můžete využít i mou nabídku bezplatného výpočtu postavení Luny na adrese astro@aksos.cz - u dotazu uvádějte své jméno, celé datum, čas a místo narození, do předmětu zprávy napište Luna.
Blanka Vojáčková


Luna v Beranu:
Pocit nejistoty vás může nutit věci vyřešit mnohem rychleji, než je to přirozené. Nehoňte se, jako by vám hrozil nějaký časový limit. Snažte se zpomalit, abyste se mohli rozhodnout, o co vám jde, a postupovat vlastním pohodlným tempem. Pocit klidu vám může připadat nudný. Můžete se vyčerpat dřív, než si to uvědomíte, máte ale i mimořádnou schopnost rychle se zotavit z jakýchkoli traumat, znovu nabýt síly, když je to potřeba. Váš temperament může ohromovat, ale při frustraci může náhle pohasnout. Život můžete vnímat trochu jako bitvu, snažte se o klidnější emocionální rytmus, uvědomte si, že nejste pod soustavnou hrozbou nepřátelských sil a věnujte pozornost citům druhých lidí.


Luna v Býku:
Vaše bezpečí spočívá ve stabilitě, kterou není lehké uspokojit. Můžete mít praktickou povahu, závislou na materiálních stránkách života. Musíte se naučit přijímat změnu jako součást svého žití, jinak se mohou objevit komplikace - změny způsobené jinými lidmi, které máte rádi, nemoci a podobně. Základním problémem je nalezení vlastní sebeúcty, abyste ji nehledali mylně v nějakém materiálním zajištění. Když se smíříte sami se sebou, snáze naleznete mír a klid vnějšího světa. Vaší výhodou je schopnost vnímat sama sebe a své tělo, uspokojovat potřeby své i ostatních.


Luna v Blížencích:
Luna v Blížencích se projevuje potřebou změny a bezprostřednosti. Bezpečí spočívá v tom, že sdělujete své pocity jiným a sami o nich přemýšlíte. Můžete být upovídaní, vyjadřujete se lehce a obratně, lze to využít v literatuře, žurnalistice nebo poradenství. Můžete správně odhadnout rozpoložení nějakého člověka, ale nepřehlížejte hlubší emocionální pohnutky. Máte dobrou vrozenou schopnost uchovat si chladnou hlavu, ale pozor na chladné srdce, to může druhé odradit. Důležitá je souhra myšlení a cítění. Můžete mít talent lehce se seznamovat s širokým okruhem lidí, zachovat si pár pevných přátelství je těžší.


Luna v Raku:
Bezpečí pro lidi s Lunou ve znamení Raka představuje domov a rodina a s tím spojené činnosti jako vaření, zahradničení, kutilství. Domácké působení na druhé lidi je k vám může přitahovat. Vrozená dispozice vychovávat a ochraňovat vám umožňuje být dobrým rodičem a oporou v přátelství. Musíte si ale hlídat, abyste to s péčí o druhé nepřeháněli, pak by to u nich mohlo vést k pocitu stahující se oprátky nebo závislosti. Okolí si snadno zvykne, že o všechno se staráte vy. Pokud jste muž, pak je pravděpodobné to, že se budete spíš spoléhat na jiné, že potřebné obstarají. Můžete být náchylní k citovému kolísání, měli byste se naučit odpouštět a zapomínat, aby vaše dumání nepřerostlo v depresi. Vaše vnímání světa může být velmi subjektivní, snažte si vytvořit určitý odstup bez zahořklosti. Díky bohatému citovému projevu dokážete na světě vytvářet opravdový pocit sounáležitosti.


Luna ve Lvu:
Bezpeční se cítíte ve chvílích, kdy dokážete na druhé udělat dojem a získáte chválu a obdiv. Přesto, když se dostanete do středu zájmu, můžete se ocitnout v rozpacích. Pravděpodobně toužíte po penězích a společenském postavení, a máte silnou schopnost toho dosáhnout. Možná byste si měli přiznat i strach z kritiky a neschopnost kritiku přijmout. Přijímat zpětnou vazbu a chovat se podle ní je velmi důležité, nesnažte se jen sami sebe omlouvat. Máte přirozený smysl pro drama a pro tvůrčí činnost a díky své hravosti to asi velmi dobře umíte s dětmi. Naučte se udržovat si odstup, zbytečně vše vnímáte jako chválu nebo urážku své osoby.


Luna v Panně:
Vaše bezpečí souvisí s pořádkem a přehledností, a to i v oblasti citů, můžete mít touhu uklízet všechno, co je chaotické a neuspořádané. Pěstujte více otevřené tolerantnosti a akceptujte nedokonalosti života. Může zde být velký strach projevit svou temnou stránku, ale v tom může být zbytečně zahrnuto i něco, co považovala za nepřijatelné matka nebo co vám bylo odpíráno v dětství. Potlačovaní zdravých, ale problematických vášní může přerůst ve skrytou vnitřní touhu. Velká citová náročnost a potlačování přirozených citů vás může vést do samoty, je vhodnější důvěřovat životu a nechat ho plynout vlastní cestou, nemusí být vše přesně podle vašich představ.


Luna ve Vahách:
Luna ve Vahách hledá bezpečí v nějakém vztahu, má potřebu někoho uspokojovat, touží po společenské angažovanosti. Později se ale musí objevit a převážit to, co uspokojuje vás. Silná je potřeba rovnováhy a harmonie. Máte snahu udržovat věci "hezké" a nepouštět se do zásadních otázek, aby klid nebyl narušen. Vztahy pak mohou být povrchní nebo přelétavé. Musíte se naučit své dobré i špatné pocity sdílet se svým partnerem. Nebojte se být takoví, jací jste navzdory tomu, co se od vás očekává. Využijte svůj vrozený talent dělat věci příjemnými. Atmosféru kolem vás můžete ovlivnit příjemným hlasem, hudebními schopnostmi, svou uklidňující přítomností.


Luna ve Štíru:
toto postavení vytváří nutnost nořit se do svých pocitů co nejhlouběji, což s sebou přináší velkou zranitelnost, nikomu nic nezapomenete. Je těžké k čemukoli vás donutit, výjimečně je možné na vás zapůsobit laskavostí. Potřebujete hluboký citový vztah, i když jeho prožívání není lehké a nutí vás k mnoha proměnám. Povrchní vztahy vás neuspokojují, protože nejsou patřičně očistné. Máte neomylnou schopnost odhalovat emocionální stav druhých lidí, i když ho skrývají. Díky tomu máte schopnost velmi účinně zraňovat nebo i léčit. Vaše emoce mohou být extrémní, od soucitu až k pohrdavosti, od vášnivosti až k bezcitnosti. Je potřeba zbavit se strachu ze zrady, opuštění, z toho, že ztratíte to, co máte rádi. Pokud se jej nezbavíte, jeho účinkem budou právě ztráty, kterých se obáváte.


Luna ve Střelci:
největší potřebou je neustále něco hledat. Pro své bezpečí potřebujete nějakou svou filosofii nebo víru, potřebujete vidět cíl nebo poslání, které by vašemu životu dalo smysl. Víra musí být dobrovolná, boj proti dogmatům vás může paradoxně přivést k jiným dogmatům. Další potřebou je aktivita, ať už v cestování, sportování, turistice, důležitá je i láska ke koňům, psům nebo dalším zvířatům. Přirozený je optimistický přístup ke světu, i když se dostanete do problému, věříte, že bude lépe. Můžete mít povahu hazardního hráče, potřebu riskovat, když chcete něčeho dosáhnout. Vaše vrozená spontánnost a otevřenost může být pro okolí velmi osvěžující. Ve společnosti můžete hýřit optimismem, o samotě ale můžete někdy cítit prázdnotu.


Luna v Kozorohu:
bezpečí hledáte na základě toho, že jste nějak užiteční pro společnost a hledáte ospravedlnění ve vnějším světě. Můžete podceňovat to, co chcete od sebe a pro sebe. Plachost může být doprovázena nelibostí z toho, že vás druzí přehlížejí. Můžete mít pocit, že jste neužiteční nebo nemilovaní. Nevyhledávejte schválení zvenčí, které vás zbaví pochybností, je to pro vás škodlivé. Musíte věřit svým vnitřním hodnotám, jinak se může stát, že podlehnete vnějším tlakům, ostatní budou očekávat, že je zabezpečíte, budete nepostradatelní, ale v roli otroků. Nutnost vypořádat se s nepříznivou realitou již od dětství vás může přivést ke schopnosti "přežít" těžká období, obchodní talent vás může vynést vysoko, ale může vám chybět něco z dětské bezstarostnosti.


Luna ve Vodnáři:
Vztah k emocím může být komplikovaný. Máte snahu se osvobodit od negativních emocí, jako je strach, zlost, žárlivost, ale může to vést k tomu, že druzí od vás budou očekávat to, že budete neuvěřitelně tolerantní k jejich takovýmto projevům. Můžete mít sklon vytvořit si co největší odstup od svých emocí a přirozených instinktů, ale situace, do kterých se nevědomě dostáváte, vás nutí přiznat si skutečnost. Máte schopnost být nestranným pozorovatelem života, díky tomu můžete být dobrým psychologem který může druhým dávat užitečné, nestranné rady.
V partnerských vztazích můžete mít tendenci přitahovat lhostejné, nevyzpytatelné nebo nedostižné partnery. K důležitým potřebám patří přátelství mezi vámi a vaším milencem. Silná je potřeba svobody projevu, to může způsobit náladovost a nevypočitatelnost. Šťastni můžete být ve společnosti, ve skupině můžete snáze pochopit vlastní city a zbavit se strachu z intimních situací.


Luna v Rybách:
V tomto znamení má Luna nejvyšší citlivost a vnímavost k okolí. Člověka mohou provázet pocity nejistoty, jeho život může provázet pasivita a pouhá očekávání toho, co by mohlo být. Pokud se pustíte do tvůrčího nebo duchovního hledání, můžete se stát umělcem nebo mystikem s velkou představivostí.
Můžete být poddajní, svůdní a sníte o ideálním partnerovi. Díky vaší představivosti se může skutečně objevit, ale časem se sen rozplyne a partner vám připadne nudný a zkažený. Musíte se smířit s realitou, která je ve skutečnosti něco mezi tím. Máte sklon podléhat různým návykům, mezi ně může patřit i alkohol nebo drogy. Jsou to ale pouze náhražky, musíte přijít na to, co skutečně vaše duše potřebuje. Místo hledání lodě snů se sami staňte záchranným člunem.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno