Jste zde


Probuzení srdečních center II.
Mgr. Libor Čtvrtlík

Probuzení srdečních center II.

část 2.: Milujme své lidství - nový rozměr sebelásky 

Milujme své lidství stejně jako božství. Milujme naši nejistotu i negativní pocity. Milujme vše, čemu říkáme "naše nedokonalost". Pocity nezměníme tím, že je budeme popírat nebo nenávidět. Změna je možná jen tehdy, budeme-li je milovat. Když milujeme své negativní pocity, včetně těch omezených nebo naplněných strachem, mohou se vyvíjet do své pozitivní podoby, zvýší se jejich vibrace až za limitní hranice - do světla.

Uvědomíme-li si negativní myšlenku, neobviňujme se, reagujeme-li láskou, budou nad námi mít čím dál menší moc. Vedle omezené nebo odsuzující myšlenky vždy vyšleme nějakou pozitivní. Jediná pozitivní myšlenka může "vyrušit" účinek stovek negativních. Naopak reagujeme-li na negativní myšlenky opět negativně, s odporem, pak naše nenávist ještě více posílí moc, kterou nad námi mohou mít. 

Přestaňme se snažit být dokonalí. Vše, co děláme už dokonalé je. Přestaňme posuzovat, jak jsme na naší cestě daleko, nebo co všechno by jsme ještě měli dělat, aby jsme duchovně rostli. Začněte hned teď milovat to, kde na své cestě právě jste… 

Milujme své lidství. To jsme sem přišli prožívat. Naše takzvané slabosti představují právě ty oblasti, které potřebují nejvíce naši lásku, aby se mohli rozvinout. Naslouchejte na chvíli svým myšlenkám, které se objeví ve vaší mysli… Každé z nich pošlete lásku.

(Obdobně to platí ve vztahu k okolí. Někteří lidé, s nimiž přicházíte do styku, jsou na duchovní cestě mladší než vy. Nedokáží se ještě chovat vlídně a láskyplně tak často, jak by si možná přáli. Naučme se nereagovat na malou vstřícnost, hrubost nebo neúctu. Reakce, které vycházejí z našeho pocitu ublížení nebo bolesti, nás zpravidla vykolejí z našeho vyrovnaného, klidného středu.) 

Dříve než si dovolíme duchovně růst, splynout se svou duší, bude potřeba zabývat se strachem, který z kvantového skoku na své cestě možná máme. Abychom se případných obav a pochybností zbavili, můžeme se setkat s různými částmi naší osobnosti. Naše osobnost se skládá z mnoha částí, například poslušná část nebo rebelant, vnitřní rodič nebo dítě, důvěřivá část nebo naopak strachuplná. Tato dílčí já jsou našimi podosobnostmi

Věnujme pozornost našim podosobnostem a zjistěme, co dobrého se pro nás snaží udělat. Všechny naše podosobnosti se nám snaží pomáhat, i když se zdá, že nám odporují. Jejich "dobře míněné" úsilí se zpravidla zakládá na starých cílech a představách o tom, čím jsme chtěli být v minulosti. 

Můžeme se zaměřit například na některé z následujících pocitů a přesvědčení podosobností: 

 
  • obava, že ztratí moc a kontrolu a my je už nebudeme potřebovat 
  • obava, že duchovní růst a splynutí s duší poskytuje takovou sílu a možnosti, že ji nezvládnou 
  • cítí a chápou význam duchovního růstu a duše, ale nejsou si jisté zda mohou unést pozitivní změny a všechnu přicházející lásku 
  • jsou přesvědčeny, že vše zvládnou sami 
  • obávají se, že nás lidé přestanou milovat, když se změníme a že budeme svým okolím odmítnuti, protože jsme jiní 
  • mají strach, že se příliš vzdálíme od reality 

Obraťme se, jako vyšší já, k podosobnosti, kterou jsme oslovili a poděkujme jí za všechno dobré, co se pro nás snaží udělat. Seznamme ji s našimi současnými plány a vizemi. Požádejme ji, aby nám pomáhala. Všimněte si, jak se tato část vaší osobnosti zjemňuje, jak vyzrává a mění se. Je teď jiná, protože začíná chápat, čím chcete být. Pokračujte v rozhovoru. 

Pošleme teď vybrané podosobnosti Solární světlo (viz. Probouzení srdečních center 1/3). Sledujme, jak posobnost ve světle dozrává, raduje se, chápe naše nové cíle, je připravena nám pomoci. Necháme ji, aby strávila se světlem tolik času, kolik potřebuje. Požádejte ji, aby byla tvůrčí a navrhla nějaké cesty, jak konkrétně podpořit vaše nové cíle. Poděkujte vaší transformované podosobnosti za spolupráci. Vy i ona teď společně tvoříte váš nový život.

Ve vesmíru je mnoho různých energií - energie vůle jiných lidí, nejrůznější touhy a emoce vycházející z jejich snahy získat, co chtějí, energie duše, která nám osvětluje cestu, energie Solárního světla, jež vede náš život zpět domů a mnohé další. Žijeme ve světě energií, jsme jimi nějakým způsobem ovlivňováni. Žádná energie ovšem není mocnější než láska. Když se učíme milovat jako naše duše, přinášíme do svého života tu největší sílu vesmíru. 

Láskou můžete transformovat energii vůle a osobností vašeho okolí, neutralizovat ji, můžete být transparentní vůči emocím, přáním a vibracím jiných lidí. Když přistupujeme k lidem s láskou duše, naše konání nemusí vždy uspokojit jejich osobnosti. Nenechávejme se kontrolovat reakcemi druhých. Jste-li si jisti, že jednáte s láskou, nezatěžujte se tím, že vás lidé za vaše jednání nemají rádi nebo že se jim nelíbíte. 

Když milujete jako vaše duše, už nemáte potřebu uspokojovat druhé, aby vás měli rádi. Máte zájem posilovat lidi, což může a nemusí znamenat uspokojení jejich osobností. Vymezte si jasně své hranice. Buďte trpělivý. Časem lidé poznají, moudrost vašich činů a ocení vás za to, že jste jim nabízeli lásku.

Chování druhých vnímejte jako své zrcadlo, hledejte, 
co vám jejich jednání říká o vás samotných 


Velmi důležitým principem vztahů mezi lidmi, který dnes není mnohými dobře pochopen je to, že nelze měnit druhého, nýbrž jen transformovat sebe sama. Nemůžeme druhé nutit, aby jednali určitým způsobem. Takové ovládání či manipulace - ať už jsou její motivy jakékoli - se aktérovi vždy vrací. Ztrácíte tak svou sílu a narušujete svou integritu. Okolí vaše ovládání vždy přinejmenším podvědomě vycítí a odvrátí se od vás. Nikdo nechce být produktem představ někoho jiného. Nemůžete lidi nutit, aby se změnili, můžete ale změnit svou reakci na ně. Můžete opustit svou potřebu, aby se lidé chovali jak si představujete, a místo toho je přijměte a milujte takové, jací jsou právě teď. Vaše případná neochota k tomu, vaše snaha ovládat, je vážným signálem o tom, jak přistupujete sami k sobě. Druhé totiž můžete milovat jen do té míry, do jaké milujete sebe sama. Lidé se k vám chovají stejně, jako se vy chováte sami k sobě. 

Na chvilku se teď uvolněte a zhluboka se nadechněte. Přivolejte si k sobě světlo a obklopte se jím. Položte ruku na své srdce a řekněte sami sobě, že se milujete a přijímáte se právě takoví, jací jste teď. Uznejte jak daleko jste došli. Umožněte lásce vycházející z vaší duše prostoupit každou buňku vašeho těla. Dovolte si pocítit své lidství i božství… 


podle konceptu S. Roman "Duchovní růst" a "Láska duše"
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Mgr. Libor Čtvrtlík

Zaměření: duchovní transformace,
channeling,
integrální použití mozku,
Orin & DaBen

Kontakt: Kopeckého 1
Praha 6

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více